Tomáš Baldrián - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Husa polní (Anser fabalis) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Hodo přelet 1. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 14.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 14.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 15.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 15.1. Hodonín 16. 1. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. Hodo přelet 1. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 17.1. Mutěnice 17. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 12.1. Hrušky 16. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 6.1. Lužice 7. 1. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. Hodonín 1. 1. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 17.1. Mutěnice 17. 1. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 15.1. Hodonín 16. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 17.1. Mutěnice 17. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 6.1. Lužice 7. 1. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 14.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 14.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 17.1. Mutěnice 17. 1. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.1. Mutěnice 17. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 14.1. Mutěnice 16. 1. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 6.1. Hodonín 7. 1. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 4.1. Hodonín 5. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 15.1. Dubňany 16. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 15.1 Bojanovice 16. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 6.1. Lužice 7. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Hodo 1. 1. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.1. Bzenec 7. 1. 2018