Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
23.5.2018 Vladimír Volf Racek velký (Larus ichthyaetus)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Vodouš malý (Xenus cinereus)
21.5.2018 Jiří Rubeš Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera)
21.5.2018 Jiří Rubeš Moták lužní (Circus pygargus)
21.5.2018 Jiří Rubeš Čečetka zimní (Acanthis flammea)
19.5.2018 Jáchym Tesařík Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
14.5.2018 Jan Grünwald Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
14.5.2018 Jan Grünwald Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera)
13.5.2018 Jiří Rubeš Turpan černý (Melanitta nigra)
13.5.2018 Jiří Rubeš Potáplice malá (Gavia stellata)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
23.5.2018 Vladimír Volf Rorýs šedohnědý (Apus pallidus)
23.5.2018 Vladimír Volf Sedmihlásek švitořivý (Hippolais polyglotta)
23.5.2018 Vladimír Volf Pěnice kaštanová (Sylvia undata)
23.5.2018 Vladimír Volf Pěnice mistrovská (Sylvia hortensis)
23.5.2018 Vladimír Volf Budníček iberský (Phylloscopus ibericus)
23.5.2018 Vladimír Volf Vrabec skalní (Petronia petronia)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Vodouš malý (Xenus cinereus)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Orebice horská (Alectoris graeca)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Buřňák šedý (Calonectris diomedea)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Buřňák středomořský (Puffinus yelkouan)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
23.5.2018 Václav John Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Luňák hnědý (Milvus migrans)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Koliha velká (Numenius arquata)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Sova pálená (Tyto alba)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Linduška rudokrká (Anthus cervinus)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Hýl rudý (Erythrina erythrina)
23.5.2018 Dušan Řezáč Strnad luční (Emberiza calandra)
23.5.2018 Vladimír Toman Křepelka polní (Coturnix coturnix)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
23.5.2018 Václav John Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Luňák hnědý (Milvus migrans)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Koliha velká (Numenius arquata)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Sova pálená (Tyto alba)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Linduška rudokrká (Anthus cervinus)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
23.5.2018 Miroslav Jelínek Hýl rudý (Erythrina erythrina)
23.5.2018 Dušan Řezáč Strnad luční (Emberiza calandra)
23.5.2018 Vladimír Toman Křepelka polní (Coturnix coturnix)