Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
9.3.2018 Vlastimil Dobeš Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
4.3.2018 Jiří Šírek Racek mořský (Larus marinus)
27.2.2018 Jan Grünwald Racek žlutonohý (Larus fuscus)
19.2.2018 Jarmila Kačírková Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni)
18.2.2018 Jaroslav Zeman Bažant královský (Syrmaticus reevesii)
18.2.2018 Pavlína Jalůvková Linduška luční (Anthus pratensis)
18.2.2018 Pavlína Jalůvková Čečetka zimní (Acanthis flammea)
17.2.2018 Jan Grünwald Dřemlík tundrový (Falco columbarius)
13.2.2018 Daniel Benák Kalous ušatý (Asio otus)
12.2.2018 Štěpán Vidner Čečetka zimní (Acanthis flammea)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
18.3.2018 Jan Grünwald Orebice čukar (Alectoris chukar)
18.3.2018 Jan Grünwald Koroptev arabská (Ammoperdix heyi)
18.3.2018 Jan Grünwald Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
18.3.2018 Jan Grünwald Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)
18.3.2018 Jan Grünwald Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
18.3.2018 Jan Grünwald Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)
18.3.2018 Jan Grünwald Plameňák malý (Phoenicopterus minor)
18.3.2018 Jan Grünwald Sup mrchožravý (Neophron percnopterus)
18.3.2018 Jan Grünwald Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)
18.3.2018 Jan Grünwald Moták stepní (Circus macrourus)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
21.3.2018 Lumír Vozábal Strakapoud velký (Dendrocopos major)
21.3.2018 Lumír Vozábal Skřivan polní (Alauda arvensis)
21.3.2018 Lumír Vozábal Skorec vodní (Cinclus cinclus)
21.3.2018 Lumír Vozábal Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
21.3.2018 Lumír Vozábal Červenka obecná (Erithacus rubecula)
21.3.2018 Lumír Vozábal Kos černý (Turdus merula)
21.3.2018 Lumír Vozábal Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
21.3.2018 Lumír Vozábal Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
21.3.2018 Lumír Vozábal Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
21.3.2018 Lumír Vozábal Drozd brávník (Turdus viscivorus)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
21.3.2018 Lumír Vozábal Datel černý (Dryocopus  martius)
21.3.2018 Lumír Vozábal Strakapoud velký (Dendrocopos major)
21.3.2018 Lumír Vozábal Skřivan polní (Alauda arvensis)
21.3.2018 Lumír Vozábal Skorec vodní (Cinclus cinclus)
21.3.2018 Lumír Vozábal Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
21.3.2018 Lumír Vozábal Červenka obecná (Erithacus rubecula)
21.3.2018 Lumír Vozábal Kos černý (Turdus merula)
21.3.2018 Lumír Vozábal Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
21.3.2018 Lumír Vozábal Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
21.3.2018 Lumír Vozábal Drozd cvrčala (Turdus iliacus)