Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husa velká (Anser anser)
14.1.2018 Petr Suvorov Linduška horská (Anthus spinoletta)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť velká (Cygnus olor)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť malá (Cygnus columbianus)
14.1.2018 Robin Šícha Husa velká (Anser anser)
14.1.2018 Robin Šícha Husa polní (Anser fabalis)
14.1.2018 Robin Šícha Husa běločelá (Anser albifrons)
14.1.2018 Robin Šícha Husa malá (Anser erythropus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
16.1.2018 Jiří Hlaváč Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husička bažinná (Dendrocygna bicolor)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Labuť velká (Cygnus olor)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husa polní (Anser fabalis)
14.1.2018 Robin Šícha Orebice rudá (Alectoris rufa)
14.1.2018 Robin Šícha Buřňák šedý (Calonectris diomedea)
14.1.2018 Robin Šícha Buřňák středomořský (Puffinus yelkouan)
14.1.2018 Robin Šícha Buřňák baleárský (Puffinus mauretanicus)
14.1.2018 Robin Šícha Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis)
14.1.2018 Robin Šícha Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
16.1.2018 Radek Holiš Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
16.1.2018 Radek Holiš Červenka obecná (Erithacus rubecula)
16.1.2018 Radek Holiš Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
16.1.2018 Radek Holiš Kos černý (Turdus merula)
16.1.2018 Radek Holiš Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
16.1.2018 Radek Holiš Drozd brávník (Turdus viscivorus)
16.1.2018 Radek Holiš Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
16.1.2018 Radek Holiš Sýkora koňadra (Parus major)
16.1.2018 Radek Holiš Sýkora uhelníček (Periparus ater)
16.1.2018 Radek Holiš Sýkora babka (Poecile palustris)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
16.1.2018 Radek Holiš Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
16.1.2018 Radek Holiš Červenka obecná (Erithacus rubecula)
16.1.2018 Radek Holiš Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
16.1.2018 Radek Holiš Kos černý (Turdus merula)
16.1.2018 Radek Holiš Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
16.1.2018 Radek Holiš Drozd brávník (Turdus viscivorus)
16.1.2018 Radek Holiš Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
16.1.2018 Radek Holiš Sýkora koňadra (Parus major)
16.1.2018 Radek Holiš Sýkora uhelníček (Periparus ater)
16.1.2018 Radek Holiš Sýkora babka (Poecile palustris)