Jan Ebr - WL Life list

Počet Poznámka Datum
1543 Kromě WP: Jižní Amerika 523, Severní Amerika 210, zbytek střední a JV Asie, Japonsko, Tasmánie ... 25. 4. 2018