Jarmila Kačírková - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 7.1. - Jadran u Oseka nad Bečvou 7. 1. 2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 14.1. - Zámecký rybník v Chropyni 14. 1. 2018
Husa polní (Anser fabalis) 11.3. - VDNM 11. 3. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. - pole u Troubek 2. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) 22.2. - přelet nad Bečvou 23. 2. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 11.3. - VDNM 11. 3. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 18.2. - Troubecká štěrkovna 19. 2. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 21.1. - Annínská štěrkovna 21. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 11.3. - VDNM 11. 3. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Polák kaholka (Aythya marila) 11.3. - VDNM 11. 3. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) 21.1. - Annínská štěrkovna 21. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. - Bečva v Oseku 1. 1. 2018
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 4.2. - les u Plešovce 4. 2. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. - Lipník nad Bečvou 1. 1. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1.1. - Bečva v Lipníku 1. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 4.2. - Annínská štěrkovna 11. 3. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) 2.1. - pole u Henčlova 2. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. - Bečva v Přerově 1. 1. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 7.1. - Bečva u Oldřichova 7. 1. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 4.2. - Zářičí 4. 2. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. - Troubky 2. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 20.1. - Ohrozim 21. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. - Přerov 2. 1. 2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 20.1. - Ohrozim 21. 1. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 11.3. - Kroměříž 11. 3. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 18.2. - Annínská štěrkovna 19. 2. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.1. - Lýsky 14. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 14.1. - Lýsky 14. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 10.2. - Břest 10. 2. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 9.3. - Přerov 10. 3. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 30.1. - Michalov, Přerov 4. 2. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1. - zahrady pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 12.1. - Přerov 14. 1. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 7.1. - Přerov 7. 1. 2018
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 12.2. - Chvalčov 13. 2. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 21.1. - Troubky 21. 1. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 3.2. - Lhota Rapotina 4. 2. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 18.2. - Břeclav 20. 2. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 30.1. - Přerov 4. 2. 2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 12.2. - Chvalčov 13. 2. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 2.1. - zahrady pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 5.1. - Přerov 5. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 9.3. - Přerov 10. 3. 2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 18.3. - zahrádky pod Kozlovicemi 18. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 4.2. - Chropyně 4. 2. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 10.3. - zahrádky pod Kozlovicemi 10. 3. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 30.1. - zahrádky pod Kozlovicemi 4. 2. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1. - Chvalčov 1. 1. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1.- zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1. - zahrada pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1.1. - Chvalčov 1. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.- zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 12.2. - Chvalčov 13. 2. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 14.1. - Citov 14. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. - Chvalčov 1. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 4.2. - Plešovec 4. 2. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 9.3. - Přerov 10. 3. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 2.1. - zahrada pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 10.3. - zahrada pod Kozlovicemi 10. 3. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 21.1. - Břest 22. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni) 18.2. - Břest 19. 2. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 10.2. - 11 ex - Břest 10. 2. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018