Pavel Albert - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Husa polní (Anser fabalis) 4.2. r. Zbudovský (CB) HT 13. 2. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 4.1. Jaronice (CB) 5. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 21.2. ryb. Oblanov (CB) 21. 2. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.1. r. Domin (CB) 5. 1. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 13.2. r. Vyšatov (CB) 13. 2. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 12.2. ř. Vltava, Č.B. (CB) 13. 2. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 5.2. ř. Vltava, Č.B. (CB) 13. 2. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 4.1. r. Vyšatov (CB) 5. 1. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 21.2. ryb. Oblanov (CB) 21. 2. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 13.1. r. Vyšatov (CB) 14. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 6.2. r. Zlivský (CB) 13. 2. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 4.1. r. Březovec (CB) 13. 2. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 4.1. r Vyšatov (CB) 14. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 13.1. D. Třebonín (CB) 14. 1. 2018
Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes) 14. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Dasný (CB) 14. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 6.2. Dívčice (CB) 13. 2. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 19.1. Dívčice (CB) 20. 1. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 4.1. Žabovřesky (CB) 5. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 4.2. PR Vrbenské rybníky (CB) 13. 2. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.1. u Vyšatova (CB) 10. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 8.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 8. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 13.1. Nová Pec (PT) 14. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.2. Nová Pec (PT) 14. 2. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.2. Nová Pec (PT) 14. 2. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 13.1. Radošovice (CB) 14. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 2.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 2.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 13.1. Nová Pec (PT) 14. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 13.1. Nová Pec (PT) 14. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 6.2. Nové Dvory (CB) 13. 2. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 13. 2. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 4.2. Pašice (CB) 13. 2. 2018