Jana Kantorová - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 13. 1. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 13. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 6. 1. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 14. 2. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 14. 2. 2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 13. 1. 2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 20. 1. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 6. 1. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 13. 1. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 13. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 13. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 6. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 6. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 20. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 6. 1. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 13. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 6. 1. 2018
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 23. 1. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 6. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 30. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 13. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 6. 1. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6. 1. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 9. 1. 2018
Kalous pustovka (Asio flammeus) 6. 1. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 25. 1. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 6. 1. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 11. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 6. 1. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 20. 1. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 20. 1. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 6. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 6. 1. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 6. 1. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 17. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 6. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 13. 1. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 14. 1. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 16. 2. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 23. 1. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 9. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 6. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 21. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 21. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 6. 1. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 6. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 13. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 6. 1. 2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 6. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 6. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 6. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 6. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 6. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 20. 1. 2018
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 13. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 13. 1. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 9. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 13. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 6. 1. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) 6. 1. 2018