Helena Doležalová - ČR Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 1. 1. 2018
Husa malá (Anser erythropus) 4.2.2018 - 2 ex, Dyje (BV, JM) 4. 2. 2018
Husa velká (Anser anser) 21. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1. 1. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 13. 1. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1. 1. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 1. 1. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1. 1. 2018
Polák kaholka (Aythya marila) 21.1. Nové Mlýny 21. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 1. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) 21. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) 1.1.Tovačov 1. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 1. 1. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1. 1. 2018
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 1.1.Tovačov 1. 1. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1. 1. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) 21. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1. 1. 2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 16. 3. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 1. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1. 1. 2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 21. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 1. 1. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 1. 1. 2018
Racek velký (Larus ichthyaetus) 21.1.Nové Mlýny 21. 1. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 1. 1. 2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 1. 1. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1. 1. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1. 1. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 3. 3. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 13. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 13. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 1. 1. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 28. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1. 1. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 13. 1. 2018
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) .19.2. Brno Lesná, u rozvodny 19. 2. 2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 17. 2. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 13. 1. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1. 1. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 1. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1. 1. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 11. 1. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 5. 2. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 1. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 3. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 4. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 21. 2. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 13. 1. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 21. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 4. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 1. 1. 2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 7. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 1. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 7. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 1. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 21. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 3. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 21. 1. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 10. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 12. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1. 1. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 21.1. Strachotín 21. 1. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1. 1. 2018