Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
18.1.2018 Robin Šícha Výr velký (Bubo bubo)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husa velká (Anser anser)
14.1.2018 Petr Suvorov Linduška horská (Anthus spinoletta)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť velká (Cygnus olor)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
14.1.2018 Robin Šícha Labuť malá (Cygnus columbianus)
14.1.2018 Robin Šícha Husa velká (Anser anser)
14.1.2018 Robin Šícha Husa polní (Anser fabalis)
14.1.2018 Robin Šícha Husa běločelá (Anser albifrons)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
18.1.2018 Robin Šícha Výr velký (Bubo bubo)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husička bažinná (Dendrocygna bicolor)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Labuť velká (Cygnus olor)
16.1.2018 Jiří Hlaváč Husa polní (Anser fabalis)
14.1.2018 Robin Šícha Orebice rudá (Alectoris rufa)
14.1.2018 Robin Šícha Buřňák šedý (Calonectris diomedea)
14.1.2018 Robin Šícha Buřňák středomořský (Puffinus yelkouan)
14.1.2018 Robin Šícha Buřňák baleárský (Puffinus mauretanicus)
14.1.2018 Robin Šícha Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
18.1.2018 Daniel Benák Datel černý (Dryocopus  martius)
18.1.2018 Radek Holiš Krahujec obecný (Accipiter nisus)
18.1.2018 Radek Holiš Káně lesní (Buteo buteo)
18.1.2018 Radek Holiš Káně rousná (Buteo lagopus)
18.1.2018 Radek Holiš Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
18.1.2018 Radek Holiš Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
18.1.2018 Radek Holiš Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
17.1.2018 Jana Kantorová Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
17.1.2018 Martin Vavřík Výr velký (Bubo bubo)
17.1.2018 Martin Vavřík Kalous ušatý (Asio otus)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
18.1.2018 Daniel Benák Datel černý (Dryocopus  martius)
18.1.2018 Radek Holiš Krahujec obecný (Accipiter nisus)
18.1.2018 Radek Holiš Káně lesní (Buteo buteo)
18.1.2018 Radek Holiš Káně rousná (Buteo lagopus)
18.1.2018 Radek Holiš Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
18.1.2018 Radek Holiš Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
18.1.2018 Radek Holiš Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
17.1.2018 Jana Kantorová Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
17.1.2018 Martin Vavřík Výr velký (Bubo bubo)
17.1.2018 Martin Vavřík Kalous ušatý (Asio otus)