Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
9.3.2018 Vlastimil Dobeš Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
4.3.2018 Jiří Šírek Racek mořský (Larus marinus)
27.2.2018 Jan Grünwald Racek žlutonohý (Larus fuscus)
19.2.2018 Jarmila Kačírková Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni)
18.2.2018 Jaroslav Zeman Bažant královský (Syrmaticus reevesii)
18.2.2018 Pavlína Jalůvková Linduška luční (Anthus pratensis)
18.2.2018 Pavlína Jalůvková Čečetka zimní (Acanthis flammea)
17.2.2018 Jan Grünwald Dřemlík tundrový (Falco columbarius)
13.2.2018 Daniel Benák Kalous ušatý (Asio otus)
12.2.2018 Štěpán Vidner Čečetka zimní (Acanthis flammea)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
18.3.2018 Jan Grünwald Orebice čukar (Alectoris chukar)
18.3.2018 Jan Grünwald Koroptev arabská (Ammoperdix heyi)
18.3.2018 Jan Grünwald Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
18.3.2018 Jan Grünwald Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)
18.3.2018 Jan Grünwald Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
18.3.2018 Jan Grünwald Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)
18.3.2018 Jan Grünwald Plameňák malý (Phoenicopterus minor)
18.3.2018 Jan Grünwald Sup mrchožravý (Neophron percnopterus)
18.3.2018 Jan Grünwald Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)
18.3.2018 Jan Grünwald Moták stepní (Circus macrourus)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
21.3.2018 Tomáš Baldrián Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
21.3.2018 Tomáš Baldrián Slavík modráček (Luscinia svecica)
21.3.2018 Radek Holiš Moták pochop (Circus aeruginosus)
20.3.2018 Vlastimil Dobeš Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
19.3.2018 Václav John Konipas bílý (Motacilla alba)
19.3.2018 Václav John Červenka obecná (Erithacus rubecula)
19.3.2018 Václav John Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
19.3.2018 Martin Vavřík Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
19.3.2018 Martin Vavřík Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
19.3.2018 Martin Vavřík Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
21.3.2018 Tomáš Baldrián Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
21.3.2018 Tomáš Baldrián Slavík modráček (Luscinia svecica)
21.3.2018 Radek Holiš Konopka obecná (Linaria cannabina)
21.3.2018 Radek Holiš Moták pochop (Circus aeruginosus)
20.3.2018 Vlastimil Dobeš Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
19.3.2018 Václav John Konipas bílý (Motacilla alba)
19.3.2018 Václav John Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
19.3.2018 Martin Vavřík Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
19.3.2018 Martin Vavřík Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
19.3.2018 Martin Vavřík Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)