Filip Petřík - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) Brno 27. 1. 2018
Husa polní (Anser fabalis) VDNM 3. 2. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) Brno 27. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) VDNM 3. 2. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Brno 3. 2. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Brno 27. 1. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) VDNM 3. 2. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Brno 27. 1. 2018
Polák velký (Aythya ferina) VDNM 3. 2. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) VDNM 3. 2. 2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Brno 3. 2. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) VDNM 3. 2. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) VDNM 3. 2. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) VDNM 3. 2. 2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 16. 3. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Brno 27. 1. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Brno 27. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) VDNM 3. 2. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) VDNM 3. 2. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) VDNM 3. 2. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) VDNM 3. 2. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) VDNM 3. 2. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Brno 27. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) Brno 27. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) Brno 27. 1. 2018
Orel královský (Aquila heliaca) 2.2., Pohořelice (Nová Ves) 3. 2. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Brno 27. 1. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Brno 27. 1. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Brno 27. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) VDNM 3. 2. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 16. 3. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 16. 3. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 16. 3. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Brno 27. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) VDNM 3. 2. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) VDNM 3. 2. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) VDNM 3. 2. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) Brno 27. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 16. 3. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16. 3. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Brno 27. 1. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) Olomouc 27. 1. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Brno 27. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) VDNM 3. 2. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) Brno 27. 1. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) VDNM 3. 2. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Brno 27. 1. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Uherský Brod 30. 1. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Brno 27. 1. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 16. 3. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16. 3. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) Brno 27. 1. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16. 3. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 16. 3. 2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Brno 27. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Brno 27. 1. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16. 3. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16. 3. 2018
Kos černý (Turdus merula) Brno 27. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Brno 27. 1. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Uherský Brod 30. 1. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 16. 3. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Brno 27. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Brno 27. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) Brno 27. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Brno 27. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Brno 27. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) Brno 3. 2. 2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) 27.1., Uherský Brod (Těšov) 27. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) Brno 27. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Uherský Brod 30. 1. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Brno 27. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Brno 27. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) Brno 27. 1. 2018
Kavka obecná (Corvus monedula) Brno 27. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) Brno 27. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) Brno 27. 1. 2018
Vrána černá (Corvus corone) Brno 3. 2. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) VDNM 3. 2. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Žabčice 3. 2. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) Brno 27. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) Brno 27. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Brno 27. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Brno 27. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) Brno 27. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Brno 27. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) Brno 27. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) Brno 27. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Brno 27. 1. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 27.1., Uherský Brod (Těšov) 27. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Brno 27. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Brno 27. 1. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) VDNM 3. 2. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Brno 27. 1. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Brno 27. 1. 2018