Milada Haasová

Email  
Vlastní web  
Datum narození 3.4.2005
Bydliště  
Zaměstnání / vzdělání gymnázium / v důchodu
Oblíbené lokality kasárenský rybník ve Valašském Meziříčí, krmítka na zahradě, Beskydy,
Počet druhů ČR 148
Počet druhů WP 0
Milada Haasová
Pár slov o sobě
O ptáky jsem se začala zajímat teprve nedávno, v zimě 2009, kdy jsem se starala o těžce nemocnou sousedku a volné chvíle jsme mj. trávily také pozorováním ptactva na krmítku umístěném za oknem v zahradě. Od té doby pozoruji ptáky i na procházkách se psem a na výletech s Klubem českých turistů. Vloni jsem jako dárek k narozeninám dostala dalekohled Nikon Action 8× 40 CF a několik příruček a určovacích atlasů ptáků, takže sledování opeřenců je zajímavější. Čím více informací o ptácích se ke mně dostává, tím více zjišťuji, jak náročný je ornitologie obor, a že mi bude stačit pouze amatérský pohled na věc. Chtěla bych se zaměřit na pěvce, kteří se vyskytují v blízkosti mého bydliště.
Poslední přírůstky do birdlistu ČR
2012
- slavík obecný (Luscinia megarhynchos) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- vodouš bahenní (Tringa glareola) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- vodouš kropenatý (Tringa ochropus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- vodouš tmavý (Tringa erythropus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- vodouš rudonohý (Tringa tetanus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- volavka bílá (Ardea alba) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- rybák obecný (Sterna hirundo) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- kulík říční (Charadrius dubios) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- moták pochop (Circus aeruginosus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- čírka obecná( Anas crecca) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- potápka roháč (Podiceps cristatus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- lyska černá (Fulica atra) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- polák chocholačka (Aythya fuligula) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- polák velký (Aythya ferina) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- pisík obecný (Actitis hypoleucos) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- včelojed lesní (Pernis apivorus) - 5.5.2012, Záhlinické rybníky (KM, ZL)
- strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), 9. 4. 2012, rybník Srpek, Kuřim (BO, JM)
- moudivláček lužní (Remiz pendulinus) - 3.4.2012, Valašské Meziříčí (VS, ZL)
- králíček obecný (Regulus regulus) - 8.1.2012, 1 ex., Valašské Meziříčí (VS, ZL)
Nejzajímavějsí pozorování ČR
sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), květen 2011, kasárenský rybník Valašské Meziříčí rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), květen 2011, kasárenský rybník Valašské Meziříčí
Mapa