Eliáš&Jan Vrhelovi - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 7. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) 7. 1. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 7. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 7. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 7. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 7. 1. 2018
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 4. 3. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 7. 1. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) 7. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 7. 1. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 7. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4. 3. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 7. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 7. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 7. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 7. 1. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 7. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 7. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 7. 1. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 7. 1. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 7. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 7. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 7. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 7. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 7. 1. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 4. 3. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 4. 3. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 2. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 2. 1. 2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) 2. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 7. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 7. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 7. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 2. 1. 2018
Vrána černá (Corvus corone) 7. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 2. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 7. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 4. 3. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 7. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 7. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7. 1. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 7. 1. 2018