Pavel Shromáždil - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 4.2. - Chropyňský rybník (KM,ZL) 14. 2. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 11.2. - Hulínská štěrkopískovna (KM,ZL) 14. 2. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 21.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 30. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 12.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 17. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) 21.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 30. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) 12.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 17. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 7.1. 10. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 12.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 17. 1. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. - pole u Břestu, přelet (KM,ZL) 3. 1. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 10.3. - pole, Břest (KM,ZL) 19. 3. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 1.1. pole u Skaštic (KM,ZL) 3. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4.1. - obec Štípa (ZL,ZL) 10. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. 3. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 21.1. - za Břestem (PR,OL) 30. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. 3. 1. 2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 12.1. - okraj obce Citov (PR,OL) 17. 1. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 21.1. - Tovačov, (PR,OL) 30. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 28.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30. 1. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 12.1. - Troubky (PR,OL) 17. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 21.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 30. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. 3. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 10.2. - pole, Břest (ZL,ZL) 14. 2. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 14.3. - Zlín (ZL,ZL) 19. 3. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 2.1. - Záhlinice (KM,ZL) 3. 1. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) leden - Troubky (PR,OL) 14. 2. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 4.2. - pole, Břest (ZL,ZL) 14. 2. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 11.2. - Hulínská štěrkopískovna (KM,ZL) 14. 2. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 10.3. - pole, Břest (KM,ZL) 19. 3. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. - pole u Němčic (KM,ZL) 3. 1. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 12.3. - Zlín (ZL,ZL) 19. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30. 1. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 28.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. 3. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 1.1. 3. 1. 2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 4.2. - Břest (KM,ZL) 14. 2. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. 3. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 2.1. - Záhlinické rybníky 3. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. - pole u Pravčic (KM,ZL) 3. 1. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 18.2. - remízek u Břestu (KM,ZL) 21. 2. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 6.1. - Zlín (ZL,ZL) 10. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 1.1. - remízek u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 23.2. - Břest (KM,ZL) 26. 2. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 5.2. - pole, Břest (KM,ZL) 14. 2. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) 12.1. - okraj obce Citov (PR,OL) 17. 1. 2018