Pavel Albert - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) CZ, RO, F, H, D, SK 4. 6. 2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) CZ, D 7. 10. 2016
Husa polní (Anser fabalis) CZ, H 15. 5. 2012
Husa běločelá (Anser albifrons) CZ, H, A, D 7. 10. 2016
Husa malá (Anser erythropus) CZ 28. 12. 2012
Husa velká (Anser anser) CZ, H, A, D, SK 4. 6. 2018
Berneška velká (Branta canadensis) CZ 15. 5. 2012
Berneška bělolící (Branta leucopsis) CZ, D 7. 10. 2016
Berneška tmavá (Branta bernicla) D 7. 10. 2016
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) CZ, H 15. 5. 2012
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) CZ, D 7. 10. 2016
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) CZ 15. 5. 2012
Husice liščí (Tadorna tadorna) CZ, RO, E, F, A, D 7. 10. 2016
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) CZ, RO, H, D 7. 10. 2016
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) CZ 15. 5. 2012
Kopřivka obecná (Anas strepera) CZ, RO, H, D, SK 4. 6. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) CZ, H, D 7. 10. 2016
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) CZ, RO, E, H, A, D, SK 4. 6. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) CZ, H, D 7. 10. 2016
Čírka modrá (Anas querquedula) CZ, SK 4. 6. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) CZ, RO, H, D 7. 10. 2016
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) CZ, RO, E 15. 5. 2012
Polák velký (Aythya ferina) CZ, H, D, SK 4. 6. 2018
Polák malý (Aythya nyroca) CZ, H, SK 4. 6. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) CZ, H, D, SK 4. 6. 2018
Polák kaholka (Aythya marila) CZ 15. 5. 2012
Kajka mořská (Somateria mollissima) CZ, D 7. 10. 2016
Hoholka lední (Clangula hyemalis) CZ 2. 2. 2013
Turpan černý (Melanitta nigra) D 7. 10. 2016
Turpan hnědý (Melanitta fusca) CZ 28. 12. 2012
Hohol severní (Bucephala clangula) CZ, D 7. 10. 2016
Morčák malý (Mergellus albellus) CZ 15. 5. 2012
Morčák prostřední (Mergus serrator) CZ, D 7. 10. 2016
Morčák velký (Mergus merganser) CZ 15. 5. 2012
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) CZ 15. 5. 2012
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) CZ 15. 5. 2012
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) CZ 27. 4. 2014
Orebice rudá (Alectoris rufa) E 15. 5. 2012
Koroptev polní (Perdix perdix) CZ 15. 5. 2012
Křepelka polní (Coturnix coturnix) CZ 7. 6. 2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) CZ, H, SK, A, D, SK 4. 6. 2018
Potáplice malá (Gavia stellata) CZ 15. 5. 2012
Potáplice severní (Gavia arctica) CZ 14. 11. 2012
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) CZ, E, H, D, SK 4. 6. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) CZ, RO, H, D, SK 4. 6. 2018
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) CZ, SK 4. 6. 2018
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) CZ 22. 11. 2014
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) CZ, RO 15. 5. 2012
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) CZ, RO, E, H, D, SK 4. 6. 2018
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) H, A 15. 5. 2012
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) RO 15. 5. 2012
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) RO 15. 5. 2012
Bukač velký (Botaurus stellaris) H 15. 5. 2012
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) CZ 15. 5. 2012
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) CZ, RO, E, SK 4. 6. 2018
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) RO, E, H, CZ 14. 7. 2016
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) CZ, E 15. 5. 2012
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) CZ, RO, E, F, A, SK 4. 6. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) CZ, RO, E, H, A, D, SK 4. 6. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) CZ, RO, E, H, A, D, SK 4. 6. 2018
Volavka červená (Ardea purpurea) RO, E, CZ, SK 4. 6. 2018
Čáp černý (Ciconia nigra) CZ, E, SK 4. 6. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) CZ, E, RO, A, SK 4. 6. 2018
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) RO, E, CZ 15. 5. 2012
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) CZ, RO, A, D, SK 4. 6. 2018
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) E, F 15. 5. 2012
Včelojed lesní (Pernis apivorus) E, CZ, SK 4. 6. 2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) CZ,E 15. 5. 2012
Luňák červený (Milvus milvus) CZ, E 15. 5. 2012
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) CZ, H, A, D, SK 4. 6. 2018
Sup mrchožravý (Neophron percnopterus) E 15. 5. 2012
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) E 15. 5. 2012
Sup hnědý (Aegypius monachus) E 15. 5. 2012
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) E 15. 5. 2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) CZ, RO, E, H, A, SK 4. 6. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) CZ, H, A 15. 5. 2012
Moták lužní (Circus pygargus) CZ 7. 6. 2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) CZ 15. 5. 2012
Krahujec obecný (Accipiter nisus) CZ, H 15. 5. 2012
Káně lesní (Buteo buteo) CZ, E, H, SK, A, SK 4. 6. 2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) CZ 13. 3. 2016
Káně rousná (Buteo lagopus) CZ, H 15. 5. 2012
Orel křiklavý (Aquila pomarina) CZ, RO 15. 5. 2012
Orel iberský (Aquila adalberti) E 15. 5. 2012
Orel královský (Aquila heliaca) H, CZ 15. 5. 2012
Orlovec říční (Pandion haliaetus) CZ, E 15. 5. 2012
Orel nejmenší (Aquila pennata) E 15. 5. 2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) CZ, RO, E, H, A, D, SK 4. 6. 2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) RO 15. 5. 2012
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) CZ 16. 2. 2015
Ostříž lesní (Falco subbuteo) H, CZ 11. 9. 2012
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) CZ, E, H, A, D 7. 10. 2016
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) CZ, H, A 15. 5. 2012
Chřástal polní (Crex crex) CZ 7. 6. 2012
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) CZ,RO, E, SK 4. 6. 2018
Slípka modrá (Porphyrio porphyrio) E 15. 5. 2012
Lyska černá (Fulica atra) CZ, RO, E, H, D, SK 4. 6. 2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) CZ, H, SK 4. 6. 2018
Drop malý (Tetrax tetrax) E 15. 5. 2012
Drop velký (Otis tarda) E, A, 15. 5. 2012
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) CZ, F, D 7. 10. 2016
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) CZ, RO, E 15. 5. 2012
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) CZ, RO, E, F, H, D 7. 10. 2016
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) RO, E 15. 5. 2012
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) RO, E 15. 5. 2012
Kulík říční (Charadrius dubius) CZ, A 15. 5. 2012
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) CZ, F, A, D 7. 10. 2016
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) F 15. 5. 2012
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 8. 9. 2014
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) CZ, D 7. 10. 2016
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) CZ, H, D 7. 10. 2016
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) CZ 15. 5. 2012
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) CZ, RO, H, A, D, SK 4. 6. 2018
Jespák rezavý (Calidris canutus) CZ, F, H, A, D 7. 10. 2016
Jespák bojovný (Calidris pugnax) CZ, RO, H 15. 5. 2012
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) CZ, SK 4. 6. 2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) CZ 15. 5. 2012
Jespák písečný (Calidris alba) H, CZ 11. 9. 2012
Jespák obecný (Calidris alpina) CZ, RO, H, A, D 7. 10. 2016
Jespák malý (Calidris minuta) RO, H, CZ 15. 5. 2012
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) CZ 30. 9. 2014
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) CZ, H, A, D 7. 10. 2016
Sluka lesní (Scolopax rusticola) CZ 15. 5. 2012
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) CZ, RO, D, SK 4. 6. 2018
Koliha velká (Numenius arquata) CZ, H, D 7. 10. 2016
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) CZ, A 15. 5. 2012
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) CZ, SK 4. 6. 2018
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) CZ, D 7. 10. 2016
Vodouš šedý (Tringa nebularia) CZ, H, A, D 7. 10. 2016
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) CZ 7. 6. 2012
Vodouš bahenní (Tringa glareola) CZ 15. 5. 2012
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) CZ, F, D, SK 4. 6. 2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) CZ, H, D 7. 10. 2016
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) CZ 8. 6. 2012
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) CZ 27. 4. 2013
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) CZ, RO, H, A ,D, SK 4. 6. 2018
Racek tenkozobý (Larus genei) F 15. 5. 2012
Racek bouřní (Larus canus) CZ, D 7. 10. 2016
Racek žlutonohý (Larus fuscus) CZ, D 7. 10. 2016
Racek stříbřitý (Larus argentatus) D 7. 10. 2016
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) CZ, RO, E, F, 15. 5. 2012
Racek středomořský (Larus michahellis) CZ 9. 10. 2013
Racek šedý (Larus hyperboreus) CZ 15. 5. 2012
Racek mořský (Larus marinus) CZ, D 7. 10. 2016
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) CZ 30. 11. 2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) CZ, F, D 7. 10. 2016
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) CZ 15. 5. 2012
Rybák severní (Sterna sandvicensis) E, F 15. 5. 2012
Rybák obecný (Sterna hirundo) CZ, RO, E, F 15. 5. 2012
Rybák malý (Sternula albifrons) E, F 15. 5. 2012
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) RO, E, SK 4. 6. 2018
Rybák černý (Chlidonias niger) CZ, RO, A, SK 4. 6. 2018
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera) CZ 15. 5. 2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) CZ, H, SK, D 7. 10. 2016
Holub doupňák (Columba oenas) CZ 15. 5. 2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) CZ, E, D, SK 4. 6. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) CZ, E, H, A, SK 4. 6. 2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) CZ, A, SK 4. 6. 2018
Kukačka chocholatá (Clamator glandarius) E 15. 5. 2012
Kukačka obecná (Cuculus canorus) CZ, E, SK 4. 6. 2018
Výreček malý (Otus scops) E 15. 5. 2012
Výr velký (Bubo bubo) CZ 15. 5. 2012
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) CZ 15. 5. 2012
Sýček obecný (Athene noctua) RO, H 15. 5. 2012
Puštík obecný (Strix aluco) CZ 15. 5. 2012
Puštík bělavý (Strix uralensis) CZ 27. 3. 2016
Kalous pustovka (Asio flammeus) CZ 15. 5. 2012
Kalous ušatý (Asio otus) CZ, H 15. 5. 2012
Sýc rousný (Aegolius funereus) CZ 15. 5. 2012
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) RO 15. 5. 2012
Rorýs obecný (Apus apus) CZ, E, SK 4. 6. 2018
Rorýs velký (Apus melba) E 15. 5. 2012
Ledňáček říční (Alcedo atthis) CZ, RO, H 15. 5. 2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) RO, E, F, CZ 15. 5. 2012
Mandelík hajní (Coracias garrulus) RO 15. 5. 2012
Dudek chocholatý (Upupa epops) RO, E 15. 5. 2012
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) E, CZ, SK 4. 6. 2018
Žluna šedá (Picus canus) CZ 15. 5. 2012
Žluna zelená (Picus viridis) CZ, E, SK 4. 6. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) CZ, H 15. 5. 2012
Strakapoud velký (Dendrocopos major) CZ, H, SK 4. 6. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) RO, CZ 15. 5. 2012
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) CZ 15. 5. 2012
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) CZ 15. 5. 2012
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) CZ 15. 5. 2012
Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra) E 15. 5. 2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) RO, E, CZ, H, A 15. 5. 2012
Skřivan lesní (Lullula arborea) CZ 26. 5. 2013
Skřivan polní (Alauda arvensis) CZ, RO, H, D, SK 4. 6. 2018
Břehule říční (Riparia riparia) CZ, A 15. 5. 2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) CZ, RO, E, A, , SK 4. 6. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) CZ, RO, E, A, SK 4. 6. 2018
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) E 15. 5. 2012
Linduška lesní (Anthus trivialis) CZ, A 15. 5. 2012
Linduška luční (Anthus pratensis) H, CZ, D 7. 10. 2016
Linduška horská (Anthus spinoletta) CZ 15. 5. 2012
Konipas luční (Motacilla flava) CZ, RO, E, F 15. 5. 2012
Konipas horský (Motacilla cinerea) CZ 15. 5. 2012
Konipas bílý (Motacilla alba) CZ, RO, E, H, D, SK 4. 6. 2018
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) CZ 3. 1. 2013
Skorec vodní (Cinclus cinclus) CZ 15. 5. 2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) CZ, E 15. 5. 2012
Pěvuška modrá (Prunella modularis) CZ, D 15. 5. 2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) CZ, RO, E, D 7. 10. 2016
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) CZ, SK 4. 6. 2018
Slavík modráček (Luscinia svecica) CZ 15. 5. 2012
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) CZ, RO, E, H, SK 4. 6. 2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) CZ 15. 5. 2012
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) CZ, SK 4. 6. 2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) E, CZ 15. 5. 2012
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) CZ, RO 15. 5. 2012
Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) E 15. 5. 2012
Skalník modrý (Monticola solitarius) E 15. 5. 2012
Kos horský (Turdus torquatus) CZ 12. 6. 2014
Kos černý (Turdus merula) CZ, RO, E, H, D, SK 4. 6. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) CZ, H, SK 4. 6. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) CZ, SK 4. 6. 2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) CZ 4. 4. 2015
Drozd brávník (Turdus viscivorus) CZ, E 15. 5. 2012
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) E 15. 5. 2012
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) CZ 15. 5. 2012
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) CZ, SK 4. 6. 2018
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) CZ 26. 4. 2014
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) CZ 22. 5. 2014
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) CZ, SK 4. 6. 2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) CZ, SK 4. 6. 2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) CZ 15. 5. 2012
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) CZ, RO, SK 4. 6. 2018
Pěnice vousatá (Sylvia cantillans) E 15. 5. 2012
Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala) E 15. 5. 2012
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) CZ 26. 5. 2013
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) CZ, SK 4. 6. 2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) CZ, SK 4. 6. 2018
Pěnice slavíková (Sylvia borin) CZ 20. 5. 2014
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) CZ, RO, SK 4. 6. 2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) CZ 25. 4. 2013
Budníček menší (Phylloscopus collybita) CZ, SK 4. 6. 2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) CZ, SK 4. 6. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) CZ, H 2. 11. 2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) CZ 15. 5. 2012
Lejsek šedý (Muscicapa striata) CZ 15. 5. 2012
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) CZ 15. 5. 2012
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) E, CZ 15. 5. 2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) A, H, CZ 19. 5. 2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) CZ 15. 5. 2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) CZ, E, H 15. 5. 2012
Sýkora koňadra (Parus major) CZ, H, D, SK 4. 6. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) CZ, E 15. 5. 2012
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) CZ 15. 5. 2012
Sýkora babka (Poecile palustris) CZ 15. 5. 2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) CZ 25. 7. 2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) CZ 15. 5. 2012
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) CZ 30. 12. 2014
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) CZ 15. 5. 2012
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) CZ 10. 4. 2015
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) CZ, A, SK 4. 6. 2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) CZ, SK 4. 6. 2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) CZ, RO, SK 4. 6. 2018
Ťuhýk menší (Lanius minor) RO, SK 4. 6. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) CZ, H 15. 5. 2012
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) E 15. 5. 2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) CZ, RO, SK 4. 6. 2018
Straka modrá (Cyanopica cyanus) E 15. 5. 2012
Straka obecná (Pica pica) CZ, RO, E, H, SK 4. 6. 2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) CZ, RO 15. 5. 2012
Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) E 15. 5. 2012
Kavka obecná (Corvus monedula) CZ, RO, E, SK 4. 6. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) CZ, RO, H, SK, A, SK 4. 6. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) CZ, RO, H, 4. 6. 2018
Vrána černá (Corvus corone) CZ, A, H, D 7. 10. 2016
Krkavec velký (Corvus corax) CZ, RO, E, SK 4. 6. 2018
Špaček černý (Sturnus unicolor) E 15. 5. 2012
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) CZ, E, A, H, SK, D, SK 4. 6. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) CZ, RO, E, H, D, SK 4. 6. 2018
Vrabec italský (Passer italiae) I, 13. 2. 2018
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis) RO, E 15. 5. 2012
Vrabec polní (Passer montanus) CZ, RO, H, SK 4. 6. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) CZ, RO, E, SK 4. 6. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) CZ 15. 5. 2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) CZ, SK 4. 6. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) CZ, A, SK 4. 6. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) CZ, RO, E, H, D, SK 4. 6. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) CZ 15. 5. 2012
Konopka obecná (Linaria cannabina) CZ, E, H, SK 4. 6. 2018
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) CZ 28. 12. 2015
Čečetka zimní (Acanthis flammea) CZ 15. 5. 2012
Křivka obecná (Loxia curvirostra) CZ 15. 5. 2012
Hýl rudý (Erythrina erythrina) CZ 15. 5. 2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) CZ 15. 5. 2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) CZ 15. 5. 2012
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) CZ 26. 2. 2016
Strnad obecný (Emberiza citrinella) CZ, SK 4. 6. 2018
Strnad viničný (Emberiza cia) E, SK 4. 6. 2018
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 25.5. Středočeský kraj 25. 5. 2015
Strnad luční (Emberiza calandra) RO, E, H, CZ, SK 4. 6. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) CZ, SK 4. 6. 2018