Pavel Albert - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Husa polní (Anser fabalis) 4.2. r. Zbudovský (CB) HT 13. 2. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 4.1. Jaronice (CB) 5. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 21.2. ryb. Oblanov (CB) 21. 2. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.1. r. Domin (CB) 5. 1. 2018
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 14.3. r. Černiš (CB) 15. 3. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 13.2. r. Vyšatov (CB) 13. 2. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 12.2. ř. Vltava, Č.B. (CB) 13. 2. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 5.2. ř. Vltava, Č.B. (CB) 13. 2. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 14.3. r. Domin (CB) 15. 3. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 4.1. r. Vyšatov (CB) 5. 1. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.3. rybník Zlivský (CB) 10. 3. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 21.2. ryb. Oblanov (CB) 21. 2. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 13.1. r. Vyšatov (CB) 14. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 6.2. r. Zlivský (CB) 13. 2. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 4.1. r. Březovec (CB) 13. 2. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 7.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 7. 3. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 11.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 19. 3. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 4.1. r Vyšatov (CB) 14. 1. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 17.3. Borkovická blata (TA) 19. 3. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 13.1. D. Třebonín (CB) 14. 1. 2018
Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes) 14. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Dasný (CB) 14. 1. 2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 1.3. Nové Dvory (CB) 2. 3. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 6.2. Dívčice (CB) 13. 2. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 10.3. rybník Oblanov (CB) 10. 3. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 7.3. pole Dasný (CB) 7. 3. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 7.3. pole Dasný (CB) 7. 3. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 19.1. Dívčice (CB) 20. 1. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 7.3. České Budějovice (CB) 7. 3. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 4.1. Žabovřesky (CB) 5. 1. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 1.3. Sídl. Šumava Č.B. (CB) 2. 3. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 4.2. PR Vrbenské rybníky (CB) 13. 2. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 10.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 10. 3. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.1. u Vyšatova (CB) 10. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 4.2. PR Vrbenské rybníky (CB) 15. 3. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 7.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 7. 3. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 8.3. u Branišova (CB) 8. 3. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 17.3. Borkovická blata (TA) 19. 3. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 10.3. pole Dasný (CB) 10. 3. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 8.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 8. 1. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 3. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 17.3. parkoviště pod Kletí (CK) 19. 3. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 17.3. Holubov (CK) 19. 3. 2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 17.3. Borkovická blata (TA) 19. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 7. 3. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 13.1. Nová Pec (PT) 14. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 5. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.2. Nová Pec (PT) 14. 2. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.2. Nová Pec (PT) 14. 2. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 10.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 10. 3. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 13.1. Radošovice (CB) 14. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 1. 2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 2.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 2.1. České Budějovice (CB) 2. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 21.2. Dívčice (CB) 2. 3. 2018
Vrána černá (Corvus corone) 21.2. Dívčice (CB) 2. 3. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 13.1. Nová Pec (PT) 14. 1. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 7.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 7. 3. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 13.1. Nová Pec (PT) 14. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 6.2. Nové Dvory (CB) 13. 2. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 13. 2. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 2. 3. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 4.2. Pašice (CB) 13. 2. 2018