Pavel Shromáždil - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 4.2. - Chropyňský rybník (KM,ZL) 14. 2. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Husa velká (Anser anser) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 11.2. - Hulínská štěrkopískovna (KM,ZL) 14. 2. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 21.3. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 22. 3. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 21.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 30. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Čírka modrá (Anas querquedula) 2.4. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 6. 4. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 21.3. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 22. 3. 2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 28.3. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 6. 4. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Polák malý (Aythya nyroca) 21.3. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 22. 3. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 12.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 17. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) 21.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 30. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) 12.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 17. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 7.1. 10. 1. 2018
Potáplice severní (Gavia arctica) 19.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice 20. 4. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 2.4. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 6. 4. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 12.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 17. 1. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. - pole u Břestu, přelet (KM,ZL) 3. 1. 2018
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 17.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 18. 4. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 31.3. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 6. 4. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 25.3. - Záhlinice (KM,ZL) 26. 3. 2018
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 14.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) 7.4. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 9. 4. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 10.3. - pole, Břest (KM,ZL) 19. 3. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 1.1. pole u Skaštic (KM,ZL) 3. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4.1. - obec Štípa (ZL,ZL) 10. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. 3. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 21.1. - za Břestem (PR,OL) 30. 1. 2018
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 2.4. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 6. 4. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. 3. 1. 2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 12.1. - okraj obce Citov (PR,OL) 17. 1. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 21.1. - Tovačov, (PR,OL) 30. 1. 2018
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 8.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 14.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 19.4. - Záhlinické rybník, Záhlinice (KM,ZL) 20. 4. 2018
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 15.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 7.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 31.3. - pole, Němčice (KM,ZL) 6. 4. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 28.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30. 1. 2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 7.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 8.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Jespák malý (Calidris minuta) 17.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 18. 4. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 21.3. - louky u Záhlinic (KM,ZL) 22. 3. 2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 18.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 20. 4. 2018
Koliha malá (Numenius phaeopus) 10.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12. 4. 2018
Koliha velká (Numenius arquata) 14.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 11.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12. 4. 2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 6.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 11.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12. 4. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 19.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 20. 4. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 25.3. - pole, Němčice (KM,ZL) 26. 3. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 12.1. - Troubky (PR,OL) 17. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 21.1. - Tovačov, Annín (PR,OL) 30. 1. 2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 14.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2018
Rybák obecný (Sterna hirundo) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Rybák černý (Chlidonias niger) 19.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL( 20. 4. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. 3. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 10.2. - pole, Břest (ZL,ZL) 14. 2. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 14.3. - Zlín (ZL,ZL) 19. 3. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 14.4. - Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 7.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 28.3. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 6. 4. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 2.1. - Záhlinice (KM,ZL) 3. 1. 2018
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) leden - Troubky (PR,OL) 14. 2. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 4.2. - pole, Břest (ZL,ZL) 14. 2. 2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 31.3. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 6. 4. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 7.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 11.2. - Hulínská štěrkopískovna (KM,ZL) 14. 2. 2018
Linduška horská (Anthus spinoletta) 6.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 10.3. - pole, Břest (KM,ZL) 19. 3. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 25.3. - Záhlinice (KM,ZL) 26. 3. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 23.3. - Zlín (ZL,ZL) 26. 3. 2018
Slavík modráček (Luscinia svecica) 4.4. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 6. 4. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 21.3. - louky u Záhlinic (KM,ZL) 22. 3. 2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 21.3. - Záhlinice (KM,ZL) 22. 3. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. - pole u Němčic (KM,ZL) 3. 1. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 12.3. - Zlín (ZL,ZL) 19. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 8.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 9. 4. 2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 10.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12. 4. 2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 18.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 20. 4. 2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 11.4. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 12. 4. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 4.4. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 6. 4. 2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 15.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 24.3. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 26. 3. 2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 14.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2018
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 15.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16. 4. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 28.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 2.4. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 6. 4. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. 3. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 1.1. 3. 1. 2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 4.2. - Břest (KM,ZL) 14. 2. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. 3. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 2.1. - Záhlinické rybníky 3. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. - pole u Pravčic (KM,ZL) 3. 1. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 18.2. - remízek u Břestu (KM,ZL) 21. 2. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 3. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 4.4. - Štípa u Zlína (ZL,ZL) 6. 4. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. - Malenovice (ZL,ZL) 3. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 6.1. - Zlín (ZL,ZL) 10. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 1.1. - remízek u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 23.2. - Břest (KM,ZL) 26. 2. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7.1. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 10. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 5.2. - pole, Břest (KM,ZL) 14. 2. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 3. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) 12.1. - okraj obce Citov (PR,OL) 17. 1. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 21.3. - Záhlinické rybníky (KM,ZL) 22. 3. 2018