Jiří Šafránek - WP Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 14. 1. - Krčmaň OL 14. 1. 2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 14. 1. - Chropyně KM 14. 1. 2018
Husa polní (Anser fabalis) 7. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 28. 1. - Záhlinice KM 4. 2. 2018
Husa velká (Anser anser) 28. 1. - Záhlinice KM 4. 2. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 21. 1. - Annín PR 21. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 14. 1. - Annín PR 14. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 14. 1. - Annín PR 14. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) 21. 1. - Annín PR 21. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) 14. 1. - Annín PR 14. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 4. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 4. 2. - Chropyně KM 4. 2. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 14. 1. - Annín PR 14. 1. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) 21. 1. - Říkovice PR 21. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 14. 1. - Lýsky PR 14. 1. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 14. 1. - Lýsky PR 14. 1. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 4. 2. - Zářičí KM 4. 2. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 13. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 21. 1. - Říkovice PR 21. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 7. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 4. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 14. 1. - Annín PR 14. 1. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 7. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 14. 1. - Lýsky PR 14. 1. 2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 16. 2. - Přerov PR 19. 2. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14. 1. - Lýsky PR 14. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 14. 1. - Lýsky PR 14. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 10. 2. - Břest KM 19. 2. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 7. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 7. 1. - Horní Moštěnice PR 13. 1. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 13. 1. - Čekyně PR 14. 1. 2018
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 4. 2. - Chropyně KM 4. 2. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 21. 1. - Troubky PR 21. 1. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 18. 2. - Břest KM 19. 2. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 17. 2. - Břeclav BV 19. 2. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 27. 1. - Přerov PR 28. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 7. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 5. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 13. 1. - Čekyně PR 14. 1. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 28. 1. - Záhlinice KM 28. 1. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 14. 1. - Čekyně PR 14. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 14. 1. - Věrovany OL 14. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 1. 1. - Horní Moštěnice PR 13. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1. 1. - Horní Moštěnice PR 13. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 4. 2. - Chropyně KM 4. 2. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 21. 1. - .... 21. 1. 2018
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 21. 1. - .... 21. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 14. 1. - Břest KM 14. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 14. 1. - Věrovany OL 14. 1. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6. 1. - Přerov PR 13. 1. 2018