Jarmila Kačírková - WP Year list 2018

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 7.1. - Jadran u Oseka nad Bečvou 7. 1. 2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 14.1. - Zámecký rybník v Chropyni 14. 1. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. - pole u Troubek 2. 1. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. - Bečva v Oseku 1. 1. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. - Lipník nad Bečvou 1. 1. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1.1. - Bečva v Lipníku 1. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Volavka bílá (Ardea alba) 2.1. - pole u Henčlova 2. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. - Bečva v Přerově 1. 1. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 7.1. - Bečva u Oldřichova 7. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. - Troubky 2. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. - Přerov 2. 1. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.1. - Lýsky 14. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 14.1. - Lýsky 14. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1. - zahrady pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 12.1. - Přerov 14. 1. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 7.1. - Přerov 7. 1. 2018
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 2.1. - zahrady pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 5.1. - Přerov 5. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1. - Chvalčov 1. 1. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1.- zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1. - zahrada pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1.1. - Chvalčov 1. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.- zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 14.1. - Citov 14. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. - Chvalčov 1. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 2.1. - zahrada pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018