BIG DAY - Helena Doležalová - 2022

Tým Helena Doležalová
Datum 7.5.2022
Lokality Nesyt a okolí - 5 hodinové "zahřívací" kolo
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Břehule říční (Riparia riparia)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Chřástal polní (Crex crex)
Čírka obecná (Anas crecca)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Dudek chocholatý (Upupa epops)
Holub doupňák (Columba oenas)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa běločelá (Anser albifrons)
Husa velká (Anser anser)
Husice liščí (Tadorna tadorna)
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
Jeřáb popelavý (Grus grus)
Jespák bojovný (Calidris pugnax)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kopřivka obecná (Mareca strepera)
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Kos černý (Turdus merula)
Krkavec velký (Corvus corax)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Luňák červený (Milvus milvus)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Spatula clypeata)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Orel královský (Aquila heliaca)
Ostříž lesní (Falco subbuteo)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis)
Pěnice pokřovní (Curruca curruca)
Pěnice vlašská (Curruca nisoria)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýkora babka (Poecile palustris)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Volavka bílá (Ardea alba)
Volavka červená (Ardea purpurea)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam