BIG DAY - Martin Vavřík - 2017

Tým Martin Vavřík
Datum 20.05.2017
Lokality Jeseníky od Sobotína po sedlo Hvězda, výstup na Praděd, podhůří směrem k Šumvaldu a DLouhé Loučce, Dolní Libina, Šumvald, Haukovice, Chomoutov, Náklo, Moravičany.
Pozorované druhy Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Čížek lesní (Spinus spinus)
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub doupňák (Columba oenas)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Kos černý (Turdus merula)
Kos horský (Turdus torquatus)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Křivka obecná (Loxia curvirostra)
Krkavec velký (Corvus corax)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Linduška horská (Anthus spinoletta)
Linduška lesní (Anthus trivialis)
Linduška luční (Anthus pratensis)
Lyska černá (Fulica atra)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Moták lužní (Circus pygargus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák malý (Aythya nyroca)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud malý (Dryobates minor)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad luční (Emberiza calandra)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Sýkora babka (Poecile palustris)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam