BIG DAY - Robert Doležal - 2017

Tým Robert Doležal
Datum 29.4.
Lokality Pístovice, Mutěnicko, Hodonínsko, Lednicko
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Břehule říční (Riparia riparia)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Čírka modrá (Anas querquedula)
Čírka obecná (Anas crecca)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Dudek chocholatý (Upupa epops)
Holub doupňák (Columba oenas)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa velká (Anser anser)
Husice liščí (Tadorna tadorna)
Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
Jespák bojovný (Calidris pugnax)
Jespák obecný (Calidris alpina)
Jespák šedý (Calidris temminckii)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Kos černý (Turdus merula)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Luňák červený (Milvus milvus)
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Morčák velký (Mergus merganser)
Moták lužní (Circus pygargus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Ostralka štíhlá (Anas acuta)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
Volavka bílá (Egretta alba)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna šedá (Picus canus)
Žluna zelená (Picus viridis)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam