BIG DAY - Jiří Šírek - 2021

Tým Jiří Šírek
Datum 5.-6.5.2021
Lokality Bašnov, Chropyně, Kojetín, Tovačov
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Berneška bělolící (Branta leucopsis)
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Břehule říční (Riparia riparia)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Čírka modrá (Anas querquedula)
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa běločelá (Anser albifrons)
Husa velká (Anser anser)
Husice liščí (Tadorna tadorna)
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
Jespák bojovný (Calidris pugnax)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Kos černý (Turdus merula)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Labuť velká (Cygnus olor)
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
Racek středomořský (Larus michahellis)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora lužní (Poecile montanus)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna šedá (Picus canus)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam