Tomáš Baldrián - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Husa tundrová (Anser serrirostris) 27.1. Pasohlávky 28. 1. 2019
Husa velká (Anser anser) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Husa malá (Anser erythropus) 27.1. Pasohlávky 28. 1. 2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 27.1. Pasohlávky 28. 1. 2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 27.1. Pasohlávky 28. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.2. Dubňany 4. 2. 2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 17.2. VDNM 20. 2. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 10.1. Hodonín 11. 1. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 10.1. Hodonín 11. 1. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.1. Hodonín 11. 1. 2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 13.3. Hodonín 15. 3. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 13.1. Apollo 14. 1. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 16.1. Mutěnice 17. 1. 2019
Polák kaholka (Aythya marila) 26.1. Dolni Vestonice 28. 1. 2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 26.1. Dolni Vestonice 28. 1. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 13.1. Apollo 14. 1. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) 7.1. Moravská N V 8. 1. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 6.1. Dubňany 7. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 19.1. Bzenec - Morava 28. 1. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 13.1. Apollo 14. 1. 2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 13.3. Hodonín 15. 3. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 23.2. Mutěnice 26. 2. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 13.1. Moravský Žižkov 14. 1. 2019
Luňák červený (Milvus milvus) 3.2. Mutěnice 4. 2. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 16.3. Hodonín 18. 3. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.3. Mutěnice 18. 3. 2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 4.3. Mutěnice 5. 3. 2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 17.3. Hodonín 18. 3. 2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 13.3. Hodonín 15. 3. 2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 13.3. Hodonín 15. 3. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 12.3. Mutěnice 15. 3. 2019
Racek bouřní (Larus canus) 13.1. Prostřední 14. 1. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Holub doupňák (Columba oenas) 6.1. Milotice 7. 1. 2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 3.3. Mutěnice 5. 3. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) 10.1. Dubňany 11. 1. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 10.1. Mutěnice 11. 1. 2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 6.2. Strachotín 7. 2. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 7.1. Moravská N V 8. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Žluna šedá (Picus canus) 26.1. Klentnice 28. 1. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. Písečák 3. 1. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 27.1. Pasohlávky 28. 1. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) 10.1. DUbňany 11. 1. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Vrána černá (Corvus corone) 6.2. D. Věstonice 7. 2. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 12.1. Javorník 14. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 27.2. Bzenec 28. 2. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 17.3. Mutěnice 18. 3. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.2. Horní Bečva 20. 2. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 6.2. Klentnice 7. 2. 2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 12.1. Vápenky 14. 1. 2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 14.3. Hodonín 15. 3. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.1. Hodonín 28. 1. 2019
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 7.1. Moravská N V 8. 1. 2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 26.1. Pavlov 28. 1. 2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 12.3. MUtěnice 15. 3. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 10.1. Mutěnice 11. 1. 2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 15.3. Hodonín 15. 3. 2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 14.2. Horní Bečva 20. 2. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 30.1. Mutěnice 1. 2. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 18.2. Mutěnice 20. 2. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 10.1. Mutěnice 11. 1. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 7.1. Moravská N V 8. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7.1. Moravská N V 8. 1. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6.1. Mutěnice 7. 1. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Hodonín 2. 1. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. Mistřín 7. 1. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.1. Mutěnice 11. 1. 2019