Jaroslav Zeman - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 14.1.2023, Vlasatice, Křížový rybník 21.01.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 2.3.2023, Budčeves - Nečas, Nečaský rybník 06.03.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.1.2023, Miroslav, Miroslavský rybník 20.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 14.1.2023, Vlasatice, pole Zeleninový hon 20.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 2.3.2023, Budčeves - Nečas, Nečaský rybník 06.03.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 14.1.2023, Vlasatice, Křížový rybník 20.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 8.1.2023, Borkovany, vodní nádrž Těšany 09.01.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 21.2.2023, Pouzdřany, VDNM II 22.02.2023
Čírka modrá (Spatula querquedula) 21.3.2023, Dolní Věstonice, VDNM II 23.03.2023
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 21.3.2023, Dolní Věstonice, VDNM II 23.03.2023
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 14.1.2023, Vlasatice, Křížový rybník 20.01.2023
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 21.2.2023, Dolní Věstonice, VDNM II 23.03.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 6.1.2023, Brno - Líšeň, vodní nádrž Pod hrádkem 06.01.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 8.1.2023, Borkovany, vodní nádrž Těšany 09.01.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 14.1.2023, Vlasatice, Křížový rybník 20.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 21.2.2023, Dolní Věstonice, VDNM II 22.02.2023
Polák velký (Aythya ferina) 18.1.2023, Dolní Věstonice, VDNM III 20.01.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 8.1.2023, Borkovany, vodní nádrž Těšany 09.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 25.11.2023, Dolní Věstonice, VDNM III 26.11.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 25.11.2023, Šakvice, VDNM III 26.11.2023
Turpan černý (Melanitta nigra) 25.11.2023, Dolní Věstonice, VDNM III 26.11.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 18.1.2023, Dolní Věstonice, VDNM III 20.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 18.1.2023, Strachotín, VDNM III 20.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 18.1.2023, Strachotín, VDNM III 20.01.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) 18.1.2023, Pasohlávky, VDNM II 20.01.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) 19.2.2023, Starovice, biocentrum na Starovickém potoku 20.02.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 6.1.2023, Podolí, okolí ZD 06.01.2023
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 30.4.2023, Střelice, pole JZ od ulice Trpín 01.05.2023
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 10.6.2023, Bzenec, les Doubrava poblíž vrchu V Hrnčírně 11.06.2023
Rorýs obecný (Apus apus) 1.5.2023, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 29.09.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 21.4.2023, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 25.04.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2023, Brno - Veveří, Sokolská ulice 01.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 8.1.2023, Borkovany, okolí vodní nádrže Těšany 09.01.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 1.1.2023, Brno - Černá Pole, Lužánky 01.01.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 28.4.2023, Pavlov, okolí vinohradů U Božích muk 28.04.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2023, Brno - Veveří, Bayerova ulice 01.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.3.2023, Slavkov u Brna, biocentrum 13 jezer 17.03.2023
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 8.4.2023, Hulín, Němčický rybník 08.04.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 14.1.2023, Branišovice, Horní branišovický rybník 20.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 18.1.2023, Pasohlávky, VDNM II 20.01.2023
Chřástal malý (Zapornia parva) 8.4.2023, Hulín, Němčický rybník 08.04.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 2.3.2023, Budčeves - Nečas, V okolí Nečaského rybníka 06.03.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 18.1.2023, Pouzdřany, VDNM II 20.01.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 20.11.2023, Pasohlávky, VDNM II 26.11.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 18.1.2023, Dolní Věstonice, VDNM III 20.01.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 12.8.2023, Karviná - Staré Město, Olšový rybník 13.08.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 22.4.2023, Mutěnice, rybník Za vrbou 25.04.2023
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 22.4.2023, Mutěnice, rybník U Petra 25.04.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 15.1.2023, Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdelský rybník 20.01.2023
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 6.11.2023, Jaroslavice, Dolní rybník 10.11.2023
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 5.11.2023, Jaroslavice, Dolní rybník 10.11.2023
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 9.10.2023, Březno - Nechranice, vodní nádrž Nechranice 13.10.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 9.10.2023, Březno - Nechranice, vodní nádrž Nechranice 13.10.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 24.3.2023, Pouzdřany, Pouzdřanský rybník 24.03.2023
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 5.11.2023, Jaroslavice, Dolní rybník 10.11.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 24.3.2023, Pouzdřany, Pouzdřanský rybník 24.03.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 24.3.2023, Pouzdřany, Pouzdřanský rybník 24.03.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 4.5.2023, Olšany, les poblíž rozcestí pod Kalečníkem 04.05.2023
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 16.3.2023, Slavkov u Brna, biocentrum 13 jezer 17.03.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 16.3.2023, Slavkov u Brna, biocentrum 13 jezer 17.03.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 22.4.2023, Mutěnice, rybník U vrby 25.04.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 24.3.2023, Pouzdřany, Pouzdřanský rybník 24.03.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 24.3.2023, Pouzdřany, Pouzdřanský rybník 24.03.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 22.4.2023, Mutěnice, rybník Za vrbou 25.04.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 21.4.2023, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 25.04.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 18.1.2023, Dolní Věstonice, VDNM III 20.01.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 21.3.2023, Pasohlávky, VDNM II 23.03.2023
Racek bouřní (Larus canus) 18.1.2023, Pasohlávky, VDNM II 20.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 9.10.2023, Březno - Nechranice, vodní nádrž Nechranice 13.10.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 14.1.2023, Vlasatice, Křížový rybník 20.01.2023
Racek středomořský (Larus michahellis) 21.3.2023, Pasohlávky, VDNM II 23.03.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 9.10.2023, Březno - Nechranice, vodní nádrž Nechranice 13.10.2023
Rybák malý (Sternula albifrons) 9.10.2023, Březno - Nechranice, vodní nádrž Nechranice 13.10.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) 21.4.2023, Dubňany, Jarohněvický rybník 25.04.2023
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 12.8.2023, Karviná - Staré Město, Karvinské rybníky 13.08.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) 23.5.2023, Jistebník, rybník Bezruč 24.05.2023
Potáplice malá (Gavia stellata) 20.11.2023, Pasohlávky, VDNM II 26.11.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) 1.4.2023, Pohořelice, výtažníky u Starého rybníka 02.04.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 1.4.2023, Milovice, pole Pulgarsko 02.04.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 18.1.2023, Pasohlávky, VDNM II 22.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.1.2023, Vlasatice, rybník Šlojíř 20.01.2023
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 21.3.2023, Pasohlávky, VDNM II 23.03.2023
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 2.8.2023, Pohořelice - Nová Ves, rybník Nohavice 07.08.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 21.3.2023, Pasohlávky, VDNM II 23.03.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 14.1.2023, Vlasatice, rybník Šlojíř 20.01.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 14.1.2023, Vlasatice, rybník Šlojíř 20.01.2023
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 2.8.2023, Pohořelice - Nová Ves, Mokřady u Vrkoče 07.08.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 1.4.2023, Pohořelice, výtažníky u Starého rybníka 02.04.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 16.6.2023, Vranov, svahy nad údolím říčky Šebrovky 17.06.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 28.8.2023, Skaštice, pole Zadní závračí díly 20.09.2023
Orel stepní (Aquila nipalensis) 28.8.2023, Břest, pole Svobody 20.09.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 8.1.2023, Těšany, terasy pod vrchem Vinohrady 09.01.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 14.1.2023, Branišovice, Horní branišovický rybník 20.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 21.3.2023, Ivaň, soutok Svratky a Jihlavy 23.03.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 21.3.2023, Pasohlávky, VDNM II 23.03.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 14.1.2023, Vlasatice, pole Malá pole 20.01.2023
Moták lužní (Circus pygargus) 11.6.2023, Silůvky, pole Široké 12.06.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 8.1.2023, Těšany, pole Ořechové žleby 09.01.2023
Luňák hnědý (Milvus migrans) 1.4.2023, Pohořelice, výtažníky u Starého rybníka 02.04.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 8.1.2023, Těšany, terasy pod vrchem Vinohrady 09.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 19.2.2023, Šitbořice, pole Od Těšan 20.02.2023
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 10.2.2022, Kovalovice, okolí pole Na Rovinách 11.02.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 6.1.2023, Podolí, pole Zeliska 06.01.2023
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 24.8.2023, Kunice, les Dolní Štědrunka 25.08.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 18.1.2023, Strachotín, ulice Sklepní 20.01.2023
Kalous pustovka (Asio flammeus) 16.4.2023, Újezd u Brna, pole Zadní přídanky 18.04.2023
Výr velký (Bubo bubo) 6.1.2023, Mokrá-Horákov - Horákov, okolí rozcestí Horákovský hrad 06.01.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 6.1.2023, Brno - Líšeň, okolí hradiště Staré Zámky 06.01.2023
Dudek chocholatý (Upupa epops) 27.4.2023, Blučina, lada Přidánky 28.04.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 14.1.2023, Vlasatice, rybník Šlojíř 20.01.2023
Vlha pestrá (Merops apiaster) 21.5.2023, Hodonín, PP Pánov 22.05.2023
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 22.4.2023, Dolní Bojanovice, Polní ulice 25.04.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 12.2.2023, Brno - Líšeň, okolí ulice Střelnice 12.02.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 15.2.2023, Moravany, okolí studánky U Sklářské chaty 15.02.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 21.1.2023, Brno - Holásky, PP Holásecká jezera 21.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 6.1.2023, Mokrá-Horákov - Horákov, les nad vodní nádrží U Kadlcova Mlýna 06.01.2023
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 15.2.2023, Koryčany, JV od rozcestí Pod Železňákem 15.02.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 14.1.2023, Vlasatice, rybník Šlojíř 20.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 6.1.2023, Brno - Líšeň, Kadlcův Mlýn 06.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 12.2.2023, Brno - Líšeň, okolí ulice Střelnice 12.02.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 6.1.2023, Podolí, okolí ZD 06.01.2023
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 9.10.2023, Březno - Nechranice, vodní nádrž Nechranice 13.10.2023
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 11.6.2023, Silůvky, pole Široké 12.06.2023
Raroh velký (Falco cherrug) 19.2.2023, Šitbořice, pole Od Těšan 20.02.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 8.1.2023, Těšany, pole Ořechové žleby 09.01.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 28.4.2023, Pavlov, vinohrady u Mokrého žlebu 29.09.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 14.5.2023, Prace, pole Nivky 19.05.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2023, Brno - Veveří, Burešova ulice 01.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 8.1.2023, Těšany, terasy pod vrchem Vinohrady 09.01.2023
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 5.2.2023, Benešov, les U Pazderny 05.02.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1.2023, Brno - Veveří, Sokolská ulice 01.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1.2023, Brno - Veveří, Burešova ulice 01.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 6.1.2023, Brno - Líšeň, vysílač nad Podolskou ulicí 06.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1.2023, Brno - Veveří, Botanická ulice 01.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 6.1.2023, Mokrá-Horákov - Horákov, pole Padělky 06.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 5.2.2023, Benešov, les na Z okraji katastru 05.02.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 5.2.2023, Kořenec, les nad golfovým hřištěm 05.02.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.1.2023, Vlasatice, Křížový rybník 20.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 15.2.2023, Moravany, sedlo nad lokalitou Holý kopec 15.02.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2023, Brno - Černá Pole, Lužánky 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2023, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 01.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 16.3.2023, Slavkov u Brna, biocentrum 13 jezer 17.03.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 14.10.2023, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 17.10.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) 16.3.2023, Dlouhá Lhota, pole Vysoké pole 17.03.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.2.2022, Kovalovice, pole Na Rovinách 11.02.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 19.2.2023, Velké Němčice, okolí hnojiště u pole Mezi Silnicemi 20.02.2023
Břehule říční (Riparia riparia) 16.4.2023, Nikolčice, rybník Žabníky 18.04.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 26.3.2023, Nikolčice, rybník Žabníky 26.03.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 16.4.2023, Nikolčice, rybník Žabníky 18.04.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6.1.2023, Brno - Líšeň, břeh Říčky pod Kadlcovým Mlýnem 06.01.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 30.4.2023, Brno - Bosonohy, PR Bosonožský hájek 01.05.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 8.4.2023, Hulín - Záhlinice, luh Z obce 08.04.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 16.3.2023, Slavkov u Brna, biocentrum 13 jezer 17.03.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 21.4.2023, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 25.04.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 16.4.2023, Pohořelice, výtažníky u Starého rybníka 18.04.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 21.4.2023, Dubňany, Ptačí park Kosteliska 25.04.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 23.5.2023, Jistebník, okolí Střelného rybníka 24.05.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 8.5.2023, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 6, Chelčického ulice 11.05.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 23.5.2023, Jistebník, okolí rybníka Velký Roh 24.05.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 16.4.2023, Pohořelice, výtažníky u Starého rybníka 18.04.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 4.5.2023, Pozořice, les u Račické nad Žalmanovou studánkou 04.05.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 21.3.2023, Pouzdřany, VDNM II 23.03.2023
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 6.5.2023, Krucemburk - Hluboká, Štírův Mlýn 11.05.2023
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 28.4.2023, Pavlov, okolí vinohradů Sahara 28.04.2023
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 22.4.2023, Dolní Bojanovice, ulice Zvolence 25.04.2023
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 28.4.2023, Pavlov, okolí vinohradů U Božích muk 28.04.2023
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 22.11.2023, Pavlov, vrch Děvín 26.11.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 19.3.2023, Skorotice - Chlébské, les na J okraji obce 19.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.2.2023, Moravany, okolí Holého kopce 19.03.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 5.1.2023, Brno - Veveří, Burešova ulice 05.01.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.3.2023, Skorotice, okolí lesa U Boudy 19.03.2023
Konipas luční (Motacilla flava) 1.4.2023, Šakvice, biocentrum u Štinkovky (ssp. flava) 02.04.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 2.3.2023, Chotěšice, pole pod hrází Nečaského rybníka 06.03.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 2.3.2023, Budčeves - Nečas, hráz Nečaského rybníka 06.03.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2023, Brno - Černá Pole, Lužánky 01.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 15.2.2023, Moravany, u rozcestí Koryčanská cesta 15.02.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 18.1.2023, Strachotín, ulice Sklepní 20.01.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) 24.3.2023, Blučina, okolí pole Kout 24.03.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) 28.4.2023, Pavlov, okolí vinohradů U Božích muk 28.04.2023
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 27.4.2023, Blučina, lada Přidánky 28.04.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.1.2023, Mokrá-Horákov - Horákov, okolí restaurace U Raka 06.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1.1.2023, Brno - Černá Pole, Lužánky 01.01.2023
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 15.2.2023, Moravany, PR Moravanské lúky 15.02.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.2023, Brno - Černá Pole, Lužánky 01.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 18.1.2023, Pouzdřany, soutok Svratky a Jihlavy 20.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2023, Brno - Černá Pole, Lužánky 01.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 6.1.2023, Mokrá-Horákov - Horákov, pole u starých kasáren na Staré hoře 06.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.3.2023, Slavkov u Brna, biocentrum 13 jezer 17.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6.1.2023, Brno - Líšeň, les Pod zelenou cestou 06.01.2023
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 27.11.2023, Náklo, štěrkovna Náklo 28.11.2023
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 8.5.2023, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 6, Haškova ulice 11.05.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 27.11.2023, Náklo, štěrkovna Náklo 28.11.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2023, Brno - Černá Pole, Lužánky 01.01.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 15.2.2023, Moravany, sedlo nad lokalitou Holý kopec 15.02.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1.2023, Brno - Černá Pole, Lužánky 01.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6.1.2023, Brno - Líšeň, u hřiště pod Kadlcovým Mlýnem 06.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 18.3.2023, Sivice, obec 18.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 6.1.2023, Mokrá-Horákov - Horákov, les nad Kadlcovým Mlýnem 06.01.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 28.4.2023, Pavlov, okolí vinohradů U Božích muk 28.04.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1.2023, Brno - Černá Pole, Lužánky 01.01.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 23.4.2023, Lužice, okolí Velkomoravské ulice 25.04.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 8.4.2023, Hulín, Němčický rybník (ssp. cyanecula) 08.04.2023
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 28.4.2023, Pavlov, okolí vinohradů U Božích muk 28.04.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 21.4.2023, Mutěnice, les u Jarohněvického rybníka 25.04.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 19.3.2023, Černovice, okolí ZD 19.03.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 30.4.2023, Střelice, zahrádky mezi ulicemi Trpín a K Myslivně 01.05.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 2.3.2023, Chotěšice, pole pod hrází Nečaského rybníka 06.03.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1.2023, Mokrá-Horákov - Horákov, les nad vodní nádrží U Kadlcova Mlýna 06.01.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 27.4.2023, Blučina, lada Přidánky 28.04.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 29.3.2023, Blučina, navážka u lady Přidánky 29.03.2023
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 16.4.2023, Žatčany, biocentrum na Hranečnickém potoku 18.04.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 15.1.2023, Šumice, pole U Cihelny 20.01.2023
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 17.11.2023, Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš 26.11.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 20.5.2023, Šebetov, PP Horní Bělá 22.05.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 6.1.2023, Podolí, starý sad u pole Zeliska 06.01.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 13.2.2023, Brno - Veveří, Tyršův sad 13.02.2023