Jiří Šafránek - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 1 ex. 8. 1. 2007 - přelet 24.12.2014
Husa polní (Anser fabalis) 250 ex. 9. 12. 2006 - přelet 24.12.2014
Labuť velká (Cygnus olor) 12 ex. 18. 12. 2005 - přelet 24.12.2014
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1 F 31. 10. 2006 - přistání ! 24.12.2014
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1 M zima 2000 24.12.2014
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 25. 7. 2002, 15. 6. 2007 - přelet + hlas 24.12.2014
Rorýs obecný (Apus apus) 27 ex. 15. 7. 2007 - přelet 24.12.2014
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 1 F 11. 6. 1996, 1 M 1. 5. 2006 24.12.2014
Holub skalní/domácí (Columba livia) 150 ex. 6. 4. 2002 - přelet 24.12.2014
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 2004-2014 - hnízdí 1-2 páry 24.12.2014
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1-2 páry hnízdí, 13 ex. 4. 2. 2007 24.12.2014
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 1 ex. přelet 1996, 1997, 1998, 2014 24.12.2014
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 24.12.2014
Racek bouřní (Larus canus) 150 ex. přelet 18. 12. 2004 24.12.2014
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1 ex. přelet 1. 12. 2007 24.12.2014
Rybák obecný (Sterna hirundo) 26. 5. 2012 - přelet + hlas 24.12.2014
Čáp černý (Ciconia nigra) 1 ex. 13. 5. 1997 a 29. 5. 2012 - foto na birds.cz 24.12.2014
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 1 ex. 11. 7. 2006, 1 ex. 31. 3. 2007 a 29. 8. 2010 - foto na birds.cz 24.12.2014
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 5 ex. 5. 12. 2004, 4 ex. 2. 1. 2009 - přelety 24.12.2014
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5 ex. 19. 6. 2002, 6 ex. 20. 10. 2004 - přelety 24.12.2014
Volavka bílá (Ardea alba) 19. 4. 2012, 13. 11. 2013 - přelet 24.12.2014
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 8. 8. 2012 - foto na birds.cz 24.12.2014
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1 ex. 2001, 2002, 2005-2014 loví 24.12.2014
Moták pochop (Circus aeruginosus) přelet 24.12.2014
Káně lesní (Buteo buteo) přelet 24.12.2014
Sova pálená (Tyto alba) 3. 12. 2013 - hlas 24.12.2014
Kalous ušatý (Asio otus) 1 pár hnízdí 1998, 2013 24.12.2014
Dudek chocholatý (Upupa epops) 1 ex. 17. 4. 2006, 19. 4. 2012 - foto na birds.cz 24.12.2014
Vlha pestrá (Merops apiaster) 7. 5. 2011 - přlet + hlasy 24.12.2014
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 2 ex. 1996, 1 ex. 2000, 2006, 2007, 2013 24.12.2014
Strakapoud malý (Dryobates minor) 1 ex. 1. 12. 2007, 20. 12. 2012 - foto na birds.cz 24.12.2014
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1 M 1998, 1 F 1999, 1 M, 2011 1x, 2012 13x, 2013 4x, 2014 4x 24.12.2014
Strakapoud velký (Dendrocopos major) hnízdí 24.12.2014
Datel černý (Dryocopus  martius) 1 ex. 31. 3. 2002, 2014 24.12.2014
Žluna zelená (Picus viridis) 1 ex. 2001, od 2005 každoročně 24.12.2014
Žluna šedá (Picus canus) 1 ex. 7. 6. 1996 24.12.2014
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1 pár hnízdí 2000-2014, 5 ex. 9. 9. 2001 24.12.2014
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 1 M 25. 5. 1996 24.12.2014
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 1 M zp. 27. 5. 2002, 1 M zp. 31. 5. 2003 24.12.2014
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1 ex. 27. 3. 2005, 5 ex. 3. 4. 2005 24.12.2014
Straka obecná (Pica pica) 1 pár hnízdil 2005-2008, 8 ex. 28. 3. 2006 24.12.2014
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 1 ex. 17. 10. 1998 24.12.2014
Kavka obecná (Coloeus monedula) 100 ex. 15. 2. 2005, 110 ex. 17. 2. 2007, každoročně zimuje 24.12.2014
Havran polní (Corvus frugilegus) 900 ex. 15. 2. 2005, 950 ex. 17. 2. 2007, každoročně zimuje 24.12.2014
Vrána šedá (Corvus cornix) vzácně přelet 24.12.2014
Krkavec velký (Corvus corax) 1 ex. 9. 2. a 1. 10. 2006 .. 24.12.2014
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 32 ex. 29. 12. 2004, 126 ex. 14. 12. 2008, 7. 4. 2013 - foto na birds.cz 24.12.2014
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2 ex. 1. 1. 2006, 1 ex. 2008 na krmítku 24.12.2014
Sýkora babka (Poecile palustris) 24.12.2014
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1 pár hnízdil 2005, 2007, 3 ex. 3. 12. 2005 24.12.2014
Sýkora koňadra (Parus major) 1 pár hnízdil 1995-2014, 16 ex. 20. 1. 2002 24.12.2014
Skřivan polní (Alauda arvensis) 1 zp. M 2002, 2005, 2007 .. 24.12.2014
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 24.12.2014
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 24.12.2014
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2 ex. 27. 10. 2001, 8 ex. 15. 1. 2004 24.12.2014
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 1 M zp. 24. 4. 2000, 29. 4. 2007 24.12.2014
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 1 M zp. 4. 4. 1999, 15. 4. 2002 24.12.2014
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 1 pár hnízdil 2002, 2004, 2005, 2006 .. 24.12.2014
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 1 pár hnízdí 1999, 2002 - 2005, 2007 .. 2 páry 2013 24.12.2014
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 1 pár hnízdí 2002 - 2014 24.12.2014
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 1 pár hnízdí 2001, 2002, 2003, 2006 .. 24.12.2014
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 24.12.2014
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 3. 4. 2012 - foto na birds.cz 24.12.2014
Králíček obecný (Regulus regulus) 4 ex. 27. 3. 2005, 1 ex. 5. 4. 2006, 2007, 26. 10. 2014 - foto na birds.cz 24.12.2014
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1 ex. 12. 10. - 2. 12. 2001, 1 ex. 16. 4. 2006 - zimuje 24.12.2014
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1 ex. v zimě 2002, 2003, 2004, 2005 .. 2 ex. 2014 24.12.2014
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 3-6 párů hnízdí, 400 ex. 24. 9. 2002 24.12.2014
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 1 pár hnízdí 2003, 2004, 2006, 2007 .. 24.12.2014
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 1 ex. 1. 2. 2005 24.12.2014
Kos černý (Turdus merula) 1 pár hnízdí 1995 - 2014 24.12.2014
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1 pár hnízdil 2002, 110 ex. 23. 3. 2007 24.12.2014
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 1 pár hnízdil 2001, 2002, 2003, 2006 24.12.2014
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1-2 ex. v zimě 2003 - 2006, 2008 - 2014 a asi hnízdí 24.12.2014
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 27. 4. 2014 - foto na birds.cz 24.12.2014
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 1 M 24. 4. 1997, 21. 4. 2013 - foto na birds.cz 24.12.2014
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 1 M 24. 4. 2000, 29. 9. 2010 - foto na birds.cz 24.12.2014
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 1 pár hnízdil 2001, 2005, každoroční výskyt 24.12.2014
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 1 pár hnízdil 1995, 2000, 2001, 2003, 2007 24.12.2014
Vrabec polní (Passer montanus) 1 - 3 páry hnízdíH 1995 - 2014, 15 ex. 1. 1. 2002 24.12.2014
Vrabec domácí (Passer domesticus) 7 - 12 párů hnízdí 1995 - 2014 24.12.2014
Konipas bílý (Motacilla alba) 1 ex. 2003, 2005, 2006, 2007 .. 24.12.2014
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1 - 2 páry hnízdí 1995 - 2014 24.12.2014
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 2 M 5. 1. 2002, 4 ex. 6. 11. 2002, .. 2013 24.12.2014
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1 - 3 ex. v zimě 2001, 2002, 2005 24.12.2014
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1 MF 17. 11. 2001, 6 M 8 F 11. 1. 2002 .. 2014 24.12.2014
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1 pár hnízdil 2003, 2006, .. 12 ex. 13. 1. 2002 24.12.2014
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1 pár hnízdil 1997, 1998, nehnízdí .. 24.12.2014
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 1 ex. 15. 9. a 21. 10. 2001, 2008 24.12.2014
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) hnízdí 24.12.2014
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 1 pár hnízdil 2003, 2005, 2006 .. 24.12.2014
Čížek lesní (Spinus spinus) 24.12.2014