Jan Studecký - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) P - 2006 16.04.2014
Husa tundrová (Anser serrirostris) P - 1.1.2020 10.10.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) P - 2× 15.10.2011 16.04.2014
Labuť velká (Cygnus olor) P - 21.2.2009, 16.04.2014
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) P - 14.6.2021 17.06.2021
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) P - 20.7.2012 16.04.2014
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) P - 24.3.2021 17.06.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) S - běžně (rybníček), P 16.04.2014
Morčák velký (Mergus merganser) P - 25.12.2010 + 2.1.2011 16.04.2014
Koroptev polní (Perdix perdix) P - 10.2.2020 10.10.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) S - běžně, dříve H 16.04.2014
Křepelka polní (Coturnix coturnix) S - 21.7.2018 22.07.2018
Rorýs obecný (Apus apus) SH, P 16.04.2014
Kukačka obecná (Cuculus canorus) S 16.04.2014
Holub skalní/domácí (Columba livia) S, P 16.04.2014
Holub doupňák (Columba oenas) S - 25.1.2010, zima 2015/16, P 31.07.2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) SH, P 16.04.2014
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) S - 2010 16.04.2014
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) SH 16.04.2014
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) P - 30.3.2021 17.06.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) P 14.08.2019
Lyska černá (Fulica atra) P 10.10.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) S - 2× cca 2003, P 16.04.2014
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) P 14.08.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) P 16.04.2014
Koliha malá (Numenius phaeopus) P - 29.8.2020 10.10.2020
Koliha velká (Numenius arquata) P - 29.8.2020 10.10.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) P - 2011 16.04.2014
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) P 14.08.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) P - 12.8.2009 16.04.2014
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) P 16.04.2014
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) P - 21.3.2021 17.06.2021
Racek bouřní (Larus canus) P - 2010 16.04.2014
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) P - 2011 16.04.2014
Čáp černý (Ciconia nigra) P 16.04.2014
Čáp bílý (Ciconia ciconia) P 16.04.2014
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) P 16.04.2014
Volavka popelavá (Ardea cinerea) S, P 16.04.2014
Volavka bílá (Ardea alba) P - 25.9.2010 16.04.2014
Orlovec říční (Pandion haliaetus) P - 25.9.2010 16.04.2014
Včelojed lesní (Pernis apivorus) P 16.04.2014
Orel křiklavý (Clanga pomarina) P - 23.7.2012 16.04.2014
Krahujec obecný (Accipiter nisus) S, P 16.04.2014
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) P - 3/2014 16.04.2014
Moták pochop (Circus aeruginosus) P 16.04.2014
Moták pilich (Circus cyaneus) P - 13.4.2020 10.10.2020
Moták stepní (Circus macrourus) P - od 23.4.2020 10.10.2020
Moták lužní (Circus pygargus) P - od 27.4.2020 10.10.2020
Luňák červený (Milvus milvus) P 16.04.2014
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) P - 5.3.2021 17.06.2021
Káně lesní (Buteo buteo) S, P 16.04.2014
Sova pálená (Tyto alba) P - červen 2018 a 29.4.2021 17.06.2021
Kalous ušatý (Asio otus) SH 22.07.2018
Kalous pustovka (Asio flammeus) P - od 11.4.2020 10.10.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) S 10.10.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) S - 12.5.2019 14.08.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) S - 2012 16.04.2014
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) S - zima 2009/10 16.04.2014
Strakapoud malý (Dryobates minor) S - 1.10.2010, podzim 2017 22.07.2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) SH 16.04.2014
Datel černý (Dryocopus  martius) S - jaro 2018 22.07.2018
Žluna zelená (Picus viridis) S 16.04.2014
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) S, P 16.04.2014
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) P - 9.9.2012 16.04.2014
Ostříž lesní (Falco subbuteo) P - 5.5.2011 16.04.2014
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) P - 12.3.2009 31.07.2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) S - 2011 31.07.2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) S - 2007, 2019 14.08.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) S 16.04.2014
Straka obecná (Pica pica) SH 16.04.2014
Kavka obecná (Coloeus monedula) S, P 16.04.2014
Havran polní (Corvus frugilegus) S, P 16.04.2014
Krkavec velký (Corvus corax) P 16.04.2014
Sýkora uhelníček (Periparus ater) S 16.04.2014
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) S - 16.6.2021 17.06.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) S - zima 2014/15 22.07.2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) S 16.04.2014
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) SH 16.04.2014
Sýkora koňadra (Parus major) SH 16.04.2014
Skřivan lesní (Lullula arborea) P - 2014 16.04.2014
Skřivan polní (Alauda arvensis) P 16.04.2014
Břehule říční (Riparia riparia) P 16.04.2014
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) SH 16.04.2014
Jiřička obecná (Delichon urbicum) P 16.04.2014
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) SH 16.04.2014
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) S 22.07.2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) S 16.04.2014
Budníček menší (Phylloscopus collybita) SH 16.04.2014
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) S - 9.5.2011 22.07.2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) P - 2011? 10.10.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) S - jaro 2011 22.07.2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) S 16.04.2014
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) SH 16.04.2014
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) P - 2011? 10.10.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) SH 16.04.2014
Pěnice slavíková (Sylvia borin) SH 16.04.2014
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) SH 16.04.2014
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) S 22.07.2018
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) S - 2010/11 16.04.2014
Králíček obecný (Regulus regulus) S 16.04.2014
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) S 16.04.2014
Brhlík lesní (Sitta europaea) SH 16.04.2014
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) S - 2019 10.10.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) S 16.04.2014
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) SH 16.04.2014
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) SH 16.04.2014
Drozd brávník (Turdus viscivorus) P 16.04.2014
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) P 22.07.2018
Kos černý (Turdus merula) SH 16.04.2014
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) S, P 16.04.2014
Lejsek šedý (Muscicapa striata) SH 16.04.2014
Červenka obecná (Erithacus rubecula) S 16.04.2014
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) S 16.04.2014
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) S 16.04.2014
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) S 22.07.2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) SH 16.04.2014
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) SH 16.04.2014
Vrabec polní (Passer montanus) SH 16.04.2014
Vrabec domácí (Passer domesticus) SH 16.04.2014
Pěvuška modrá (Prunella modularis) S 16.04.2014
Konipas luční (Motacilla flava) P 22.07.2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) P, S 22.07.2018
Konipas bílý (Motacilla alba) SH 16.04.2014
Linduška luční (Anthus pratensis) P 16.04.2014
Linduška lesní (Anthus trivialis) P 22.07.2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) SH 16.04.2014
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) S, P 16.04.2014
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) S 16.04.2014
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) S 16.04.2014
Zvonek zelený (Chloris chloris) SH 16.04.2014
Konopka obecná (Linaria cannabina) SH 16.04.2014
Čečetka zimní (Acanthis flammea) S - leden - únor 2021 17.06.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) S - leden - únor 2021 17.06.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) P 22.07.2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) SH 16.04.2014
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) SH 16.04.2014
Čížek lesní (Spinus spinus) S 16.04.2014
Strnad obecný (Emberiza citrinella) S, P 16.04.2014
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) P 14.08.2019