Pavel Albert - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) x 09.06.2015
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) x 09.06.2015
Křepelka polní (Coturnix coturnix) x 09.06.2015
Čáp černý (Ciconia nigra) x 09.06.2015
Volavka popelavá (Ardea cinerea) x 09.06.2015
Včelojed lesní (Pernis apivorus) x 09.06.2015
Krahujec obecný (Accipiter nisus) z 09.06.2015
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) z 09.06.2015
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) x 09.06.2015
Káně lesní (Buteo buteo) x 09.06.2015
Chřástal polní (Crex crex) x 09.06.2015
Jeřáb popelavý (Grus grus) x 09.06.2015
Sluka lesní (Scolopax rusticola) x 09.06.2015
Holub skalní/domácí (Columba livia) z 09.06.2015
Holub doupňák (Columba oenas) x 09.06.2015
Holub hřivnáč (Columba palumbus) x 09.06.2015
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) z 09.06.2015
Kukačka obecná (Cuculus canorus) z 09.06.2015
Puštík obecný (Strix aluco) x 09.06.2015
Rorýs obecný (Apus apus) z 09.06.2015
Strakapoud velký (Dendrocopos major) z 09.06.2015
Datel černý (Dryocopus  martius) z 09.06.2015
Žluna zelená (Picus viridis) x 26.02.2016
Žluna šedá (Picus canus) x 27.03.2016
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) x 09.06.2015
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) z 09.06.2015
Sojka obecná (Garrulus glandarius) x 09.06.2015
Straka obecná (Pica pica) x 09.06.2015
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) z 09.06.2015
Krkavec velký (Corvus corax) x 09.06.2015
Sýkora uhelníček (Periparus ater) hn 13.06.2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) z 09.06.2015
Sýkora babka (Poecile palustris) z 09.06.2015
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) hn 09.06.2015
Sýkora koňadra (Parus major) hn 09.06.2015
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) x 09.06.2015
Jiřička obecná (Delichon urbicum) hn 09.06.2015
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) z 09.06.2015
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) x 09.06.2015
Budníček menší (Phylloscopus collybita) z 09.06.2015
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) z 09.06.2015
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) z 09.06.2015
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) x 09.06.2015
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) z 09.06.2015
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) z 09.06.2015
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) z 09.06.2015
Brhlík lesní (Sitta europaea) hn 09.06.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) z 09.06.2015
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) hn 09.06.2015
Kos černý (Turdus merula) hn 09.06.2015
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) z 09.06.2015
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) z 09.06.2015
Drozd brávník (Turdus viscivorus) z 09.06.2015
Lejsek šedý (Muscicapa striata) z 09.06.2015
Červenka obecná (Erithacus rubecula) z 09.06.2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) hn 09.06.2015
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) hn 13.06.2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) x 09.06.2015
Pěvuška modrá (Prunella modularis) z 09.06.2015
Konipas horský (Motacilla cinerea) hn 09.06.2015
Konipas bílý (Motacilla alba) hn 09.06.2015
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) z 09.06.2015
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) z 26.02.2016
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) z 09.06.2015
Zvonek zelený (Chloris chloris) z 09.06.2015
Konopka obecná (Linaria cannabina) z 09.06.2015
Čečetka zimní (Acanthis flammea) z 09.06.2015
Křivka obecná (Loxia curvirostra) z 09.06.2015
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) x 09.06.2015
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) z 26.02.2016
Čížek lesní (Spinus spinus) z 09.06.2015
Strnad obecný (Emberiza citrinella) z 09.06.2015