Štěpán Vidner - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) 30.12.2017
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 30.12.2017
Berneška velká (Branta canadensis) 30.12.2017
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 30.12.2017
Husa velká (Anser anser) 30.12.2017
Husa polní (Anser fabalis) 18.2.2020 Strašov 18.02.2020
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 13.2.2022 Velký potočný, Kestřany 13.02.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 02.09.2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 30.12.2017
Husa malá (Anser erythropus) 8.3.2022 Bohumilečský rybník, Rokytno 09.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 30.12.2017
Labuť malá (Cygnus columbianus) 5.11.2018 Moravičanské jezero, Mohelnice 05.11.2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 30.12.2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 30.12.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 30.12.2017
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 30.12.2017
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 30.12.2017
Čírka modrá (Spatula querquedula) 30.12.2017
Čírka modrokřídlá (Spatula discors) 28.4.2020 Kotvice, Studénka 28.04.2020
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 30.12.2017
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 30.12.2017
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 30.12.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 30.12.2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 30.12.2017
Čírka obecná (Anas crecca) 30.12.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 30.12.2017
Polák velký (Aythya ferina) 30.12.2017
Polák malý (Aythya nyroca) 30.12.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 30.12.2017
Polák kaholka (Aythya marila) 30.12.2017
Kajka mořská (Somateria mollissima) 7.12.2018 jezero Milada 07.12.2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 30.12.2017
Turpan černý (Melanitta nigra) 30.12.2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 30.12.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 30.12.2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 30.12.2017
Morčák velký (Mergus merganser) 30.12.2017
Morčák prostřední (Mergus serrator) 30.12.2017
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 30.12.2017
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 10.04.2019
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 30.12.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 30.12.2017
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 14.10.2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 30.12.2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 30.12.2017
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 30.12.2017
Rorýs obecný (Apus apus) 30.12.2017
Drop velký (Otis tarda) 28.11.2019 Hrubčice 28.11.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 30.12.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 30.12.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 30.12.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 30.12.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 30.12.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 30.12.2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 30.12.2017
Chřástal polní (Crex crex) 30.12.2017
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 30.12.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 30.12.2017
Lyska černá (Fulica atra) 30.12.2017
Chřástal malý (Zapornia parva) 1.6.2018 Kojetín, Budčeves 01.06.2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 30.12.2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 30.12.2017
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 30.12.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 30.12.2017
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 30.12.2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 30.12.2017
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) 21.4.2020 Měchenice 21.04.2020
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 30.12.2017
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 30.12.2017
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 30.12.2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 30.12.2017
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 15.9.2021 Kozmické louky, Kozmice 15.09.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 30.12.2017
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) 1.8.2021 Rzovák, Dobříkov Rzy 02.08.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 30.12.2017
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 30.12.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 30.12.2017
Koliha malá (Numenius phaeopus) 30.12.2017
Koliha velká (Numenius arquata) 30.12.2017
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 7.5.2018 VN Nechranice, Tušimice 07.05.2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 30.12.2017
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 30.12.2017
Jespák rezavý (Calidris canutus) 30.12.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 30.12.2017
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 7.9.2018 VN Rozkoš, Česká Skalice 08.09.2018
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 30.12.2017
Jespák šedý (Calidris temminckii) 30.12.2017
Jespák písečný (Calidris alba) 30.12.2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 30.12.2017
Jespák malý (Calidris minuta) 30.12.2017
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 27.9.2018 VN Kyjice, Vrskmaň 28.09.2018
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 30.12.2017
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 30.12.2017
Bekasina větší (Gallinago media) 8.8.2021 Slanisko u Nesytu, Sedlec 09.08.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 30.12.2017
Vodouš malý (Xenus cinereus) 30.12.2017
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 1.6.2020 Bažantnice, Mutěnice 02.06.2020
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 1.4.2022 Jaroslavické rybníky, Jaroslavice 02.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 30.12.2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 30.12.2017
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 11.11.2020 ryb. Bezruč, Jistebník 12.11.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 30.12.2017
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 30.12.2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 30.12.2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 30.12.2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 30.12.2017
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 8.11.2019 Sopřečský rybník, Sopřeč 08.11.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 30.12.2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 30.12.2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 30.12.2017
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 31. 12. 2017 VN Rozkoš, Nahořany 31.12.2017
Racek bouřní (Larus canus) 30.12.2017
Racek mořský (Larus marinus) 27.12.2019 jezero Most 27.12.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 30.12.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 30.12.2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 30.12.2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 30.12.2017
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 30.12.2017
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) 27.7.2020 VN Rozkoš, Česká Skalice 27.07.2020
Rybák malý (Sternula albifrons) 30.12.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 30.12.2017
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 4.5.2024 Žehuňský rybník 22.05.2024
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 30.12.2017
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 10.05.2018
Rybák černý (Chlidonias niger) 30.12.2017
Chaluha velká (Stercorarius skua) 13.11.2021 VN Nechranice 13.11.2021
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) 2.11.2019 Horusický rybník 02.11.2019
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 7.10.2021 Brněnské rybníky 07.10.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 30.12.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 30.12.2017
Potáplice lední (Gavia immer) 30.11.2018 jezero Milada 30.11.2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 30.12.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 30.12.2017
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 30.12.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 30.12.2017
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 30.12.2017
Bukač velký (Botaurus stellaris) 30.12.2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 30.12.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 30.12.2017
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 30.12.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 30.12.2017
Volavka červená (Ardea purpurea) 30.12.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 30.12.2017
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 30.12.2017
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 30.12.2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 30.12.2017
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 4.6.2022 Kosteliska, Dubňany 04.06.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 30.12.2017
Orel stepní (Aquila nipalensis) 1.9.2023 pole Skaštice 02.09.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 30.12.2017
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 28.4.2020 Oderské vrchy 28.04.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 30.12.2017
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 30.12.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 30.12.2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 30.12.2017
Moták stepní (Circus macrourus) 21.4.2020 Dobřichov 22.04.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 30.12.2017
Luňák červený (Milvus milvus) 30.12.2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 30.12.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 30.12.2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 30.12.2017
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 30.12.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 30.12.2017
Sova pálená (Tyto alba) 01.07.2018
Sýc rousný (Aegolius funereus) 30.12.2017
Sýček obecný (Athene noctua) 30.12.2017
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 30.12.2017
Výreček malý (Otus scops) 1.6.2020 Brno, Kníničky 02.06.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 30.12.2017
Kalous pustovka (Asio flammeus) 30.12.2017
Výr velký (Bubo bubo) 30.12.2017
Puštík obecný (Strix aluco) 30.12.2017
Puštík bělavý (Strix uralensis) 30.12.2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 30.12.2017
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 30.8.2021 Padělky, Vyškov (Zouvalka) 30.08.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 30.12.2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 30.12.2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 30.12.2017
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 30.12.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 30.12.2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 30.12.2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 30.12.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 30.12.2017
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 30.12.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 30.12.2017
Žluna zelená (Picus viridis) 30.12.2017
Žluna šedá (Picus canus) 30.12.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 30.12.2017
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 30.12.2017
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 30.12.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 30.12.2017
Raroh velký (Falco cherrug) 30.12.2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 30.12.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 30.12.2017
Ťuhýk menší (Lanius minor) 30.12.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 30.12.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 30.12.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 30.12.2017
Straka obecná (Pica pica) 30.12.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 30.12.2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 30.12.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 30.12.2017
Vrána černá (Corvus corone) 30.12.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 30.12.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 30.12.2017
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 30.12.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 30.12.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 30.12.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 30.12.2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 30.12.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 30.12.2017
Sýkora koňadra (Parus major) 30.12.2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 30.12.2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 30.12.2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 30.12.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 30.12.2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 30.12.2017
Břehule říční (Riparia riparia) 30.12.2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 30.12.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 30.12.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 30.12.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 30.12.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 30.12.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 30.12.2017
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 30.12.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 30.12.2017
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 1.4.2022 Jaroslavické rybníky, Jaroslavice 02.04.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 30.12.2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 30.12.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 30.12.2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 30.12.2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 30.12.2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 30.12.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 30.12.2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 30.12.2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 30.12.2017
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 30.12.2017
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 30.12.2017
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 30.12.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 30.12.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 30.12.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 30.12.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 30.12.2017
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 30.12.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 30.12.2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 30.12.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 30.12.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 30.12.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 30.12.2017
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 30.12.2017
Kos černý (Turdus merula) 30.12.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 30.12.2017
Kos horský (Turdus torquatus) 30.12.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 30.12.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 30.12.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 30.12.2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 30.12.2017
Lejsek malý (Ficedula parva) 30.12.2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 30.12.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 30.12.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 30.12.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 30.12.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 30.12.2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 30.12.2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 30.12.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 30.12.2017
Vrabec polní (Passer montanus) 30.12.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 30.12.2017
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 30.12.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 30.12.2017
Konipas luční (Motacilla flava) 30.12.2017
Konipas citronový (Motacilla citreola) 30.12.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 30.12.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 30.12.2017
Linduška úhorní (Anthus campestris) 30.12.2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 30.12.2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 30.12.2017
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 14.10.2018
Linduška horská (Anthus spinoletta) 30.12.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 30.12.2017
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 30.12.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 30.12.2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 30.12.2017
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 30.12.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 30.12.2017
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 30.12.2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 30.12.2017
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 12.02.2018
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 30.12.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 30.12.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 30.12.2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 30.12.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 30.12.2017
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 30.12.2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 30.12.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 30.12.2017
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 30.12.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 30.12.2017