Jarmila Kačírková - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 6.2. Novoveský rybník 07.02.2024
Husa velká (Anser anser) 5.1. Přerov 05.01.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 11.1. VDNM 12.01.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 11.1. VDNM 13.01.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Přerov 01.01.2024
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 6.2. Hevlín 07.02.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 11.1. VDNM 12.01.2024
Husice liščí (Tadorna tadorna) 10.2. Lednice 10.02.2024
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 20.1. Olomouc 21.01.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 11.1. VDNM 12.01.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 20.1. Olomouc 26.01.2024
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 5.1. Troubky 05.01.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Přerov 01.01.2024
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 28.01.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 6.2. Hevlín 07.02.2024
Polák velký (Aythya ferina) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Polák kaholka (Aythya marila) 13.1. VDNM 15.01.2024
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Turpan černý (Melanitta nigra) 2.1. Troubecké jezero 04.01.2024
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 5.1. Grygov 05.01.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Morčák malý (Mergellus albellus) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Přerov 01.01.2024
Morčák prostřední (Mergus serrator) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Koroptev polní (Perdix perdix) 20.1. Grygov 21.01.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. Henčlov 04.01.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Přerov 01.01.2024
Holub doupňák (Columba oenas) 07.02.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 12.1. Přerov 13.01.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Přerov 01.01.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Přerov 01.01.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 13.2. Středolesí 13.02.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1.1. Přerov 01.01.2024
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. Troubecké jezero 04.01.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 10.2. Lednice 10.02.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 07.02.2024
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. Troubecké jezero 04.01.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Přerov 01.01.2024
Potáplice malá (Gavia stellata) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Potáplice severní (Gavia arctica) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 8.2. Protivanov 10.02.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Přerov 01.01.2024
Bukač velký (Botaurus stellaris) 15.1. Lobodice 15.01.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Přerov 01.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. Přerov 01.01.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 23.1. Troubky 26.01.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 2.1. Ohrozim 04.01.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 13.1. Pasohlávky 13.01.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 11.1. VDNM 12.01.2024
Káně rousná (Buteo lagopus) 2.1. Henčlov 04.01.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Tovačov 04.01.2024
Kalous ušatý (Asio otus) 5.1. Klopotovice 05.01.2024
Kalous pustovka (Asio flammeus) 5.1. Klopotovice 05.01.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Přerov 01.01.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 6.1.Přerov 06.01.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 13.1. Pasohlávky 13.01.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Přerov 01.01.2024
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 28.1. Hostýnky 28.01.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 6.1. Přerov 06.01.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Přerov 01.01.2024
Žluna šedá (Picus canus) 6.1. Přerov 06.01.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1. Henčlov 04.01.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Přerov 04.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Přerov 01.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Přerov 04.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Vrána černá (Corvus corone) 5.1. Přerov 05.01.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Přerov 01.01.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Přerov 01.01.2024
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 4.1. Lipník nad Bečvou 04.01.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 28.1. Hostýnky 28.01.2024
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 28.1. Hostýnky 28.01.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Přerov 01.01.2024
Sýkora lužní (Poecile montanus) 13.2. Středolesí 13.02.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Přerov 01.01.2024
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 24.2. Slavkov 25.02.2024
Skřivan lesní (Lullula arborea) 17.2. Bzenec 25.02.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 12.1. Kozlovice 13.01.2024
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 13.1. Pohořelice 13.01.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 5.1. Přerov 05.01.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 10.2. Lednice 10.02.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 6.1. Přerov 06.01.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Přerov 01.01.2024
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 31.1. Klentnice 31.01.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 28.01.2024
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 16.1. Obora 18.01.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 7.2. Kozlovice 07.02.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Přerov 01.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 4.1. Lipník nad Bečvou 04.01.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 4.1. Přerov 04.01.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 4.1. Přerov 04.01.2024
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 31.01.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 2.2. Přerov 02.02.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.1. Morava v Olomouci 16.01.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.1. Morava v Olomouci 16.01.2024
Linduška luční (Anthus pratensis) 6.2. Dolní Dunajovice 07.02.2024
Linduška horská (Anthus spinoletta) 16.1. Morava v Olomouci 16.01.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 4.1. Přerov 04.01.2024
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 9.1. Přerov 12.01.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Přerov 01.01.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Přerov 01.01.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 4.1. Přerov 04.01.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 31.01.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5.1. Přerov 12.01.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 31.01.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. Přerov 06.01.2024