Jarmila Kačírková - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 6.2. Novoveský rybník 07.02.2024
Husa velká (Anser anser) 5.1. Přerov 05.01.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 11.1. VDNM 12.01.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 11.1. VDNM 13.01.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Přerov 01.01.2024
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 6.2. Hevlín 07.02.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 11.1. VDNM 12.01.2024
Husice liščí (Tadorna tadorna) 10.2. Lednice 10.02.2024
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 20.1. Olomouc 21.01.2024
Čírka modrá (Spatula querquedula) 23.3. Mutěnice 23.03.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 11.1. VDNM 12.01.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 20.1. Olomouc 26.01.2024
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 5.1. Troubky 05.01.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Přerov 01.01.2024
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 28.01.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 6.2. Hevlín 07.02.2024
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 27.2. Tovačov 27.02.2024
Polák velký (Aythya ferina) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Polák malý (Aythya nyroca) 17.4. Mutěnice 17.04.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Polák kaholka (Aythya marila) 13.1. VDNM 15.01.2024
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Turpan černý (Melanitta nigra) 2.1. Troubecké jezero 04.01.2024
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 5.1. Grygov 05.01.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Morčák malý (Mergellus albellus) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Přerov 01.01.2024
Morčák prostřední (Mergus serrator) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Koroptev polní (Perdix perdix) 20.1. Grygov 21.01.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. Henčlov 04.01.2024
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 10.5. Vlkoš 10.05.2024
Rorýs obecný (Apus apus) 29.4. Přerov 29.04.2024
Drop velký (Otis tarda) 12.6. Maďarsko 13.06.2024
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 17.4. Mutěnice 17.04.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Přerov 01.01.2024
Holub doupňák (Columba oenas) 07.02.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 12.1. Přerov 13.01.2024
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 21.4. Bzenec 21.04.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Přerov 01.01.2024
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 13.4. Bašňov 13.04.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Přerov 01.01.2024
Chřástal malý (Zapornia parva) 15.6. Maďarsko 16.06.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 13.2. Středolesí 13.02.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1.1. Přerov 01.01.2024
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. Troubecké jezero 04.01.2024
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 11.4. Tovačov 11.04.2024
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) 18. až 25.5. Rumunsko 12.6. Maďarsko 13.06.2024
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 20.4. Záhlinice 20.04.2024
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 23.3. Mutěnice 05.04.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 10.2. Lednice 10.02.2024
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 16.5. Záhlinice 16.05.2024
Kulík říční (Charadrius dubius) 17.4. Mutěnice 17.04.2024
Koliha malá (Numenius phaeopus) 20.4. Záhlinice 20.04.2024
Koliha velká (Numenius arquata) 15.6. Maďarsko 16.06.2024
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 5.5. Vlkoš 05.05.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 23.3. Mutěnice 23.03.2024
Jespák malý (Calidris minuta) 5.5. Vlkoš 05.05.2024
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 23.3. Mutěnice 13.04.2024
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 11.4. Tovačov 11.04.2024
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 23.3. Mutěnice 23.03.2024
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 05.05.2024
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 17.4. Mutěnice 17.04.2024
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 20.4. Záhlinice 20.04.2024
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 20.4. Záhlinice 20.04.2024
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 07.02.2024
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 16.4. Tovačov 16.04.2024
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 23.3. Mutěnice 23.03.2024
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. Troubecké jezero 04.01.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Přerov 01.01.2024
Racek středomořský (Larus michahellis) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Rybák obecný (Sterna hirundo) 24.4. Přerov 24.04.2024
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 1.5. Studénka 02.05.2024
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 2.5. Záhlinice 04.05.2024
Rybák černý (Chlidonias niger) 17.4. Mutěnice 17.04.2024
Potáplice malá (Gavia stellata) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Potáplice severní (Gavia arctica) 5.1. Tovačov 05.01.2024
Čáp černý (Ciconia nigra) 17.4. Mutěnice 17.04.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 8.2. Protivanov 10.02.2024
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 23.3. Mutěnice 23.03.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Přerov 01.01.2024
Ibis skalní (Geronticus eremita) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 20.4. Záhlinice 20.04.2024
Bukač velký (Botaurus stellaris) 15.1. Lobodice 15.01.2024
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 23.3. Mutěnice 23.03.2024
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Přerov 01.01.2024
Volavka červená (Ardea purpurea) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. Přerov 01.01.2024
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 14.5. Lednice 14.05.2024
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 1.5. Bartošovice 02.05.2024
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) 18. až 25.5. Rumunsko 13.06.2024
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 23.3. Mutěnice 23.03.2024
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 3.5. Velká Lhota 04.05.2024
Orel královský (Aquila heliaca) 12.6. Maďarsko 13.06.2024
Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 23.1. Troubky 26.01.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 23.3. Mutěnice 23.03.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 2.1. Ohrozim 04.01.2024
Moták lužní (Circus pygargus) 12.6. Maďarsko 13.06.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 13.1. Pasohlávky 13.01.2024
Luňák hnědý (Milvus migrans) 2.5. Záhlinice 04.05.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 11.1. VDNM 12.01.2024
Káně rousná (Buteo lagopus) 2.1. Henčlov 04.01.2024
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Tovačov 04.01.2024
Sova pálená (Tyto alba) 15.6. Maďarsko 16.06.2024
Sýček obecný (Athene noctua) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 17.3. Hostýnky 23.03.2024
Kalous ušatý (Asio otus) 5.1. Klopotovice 05.01.2024
Kalous pustovka (Asio flammeus) 5.1. Klopotovice 05.01.2024
Výr velký (Bubo bubo) 27.4. Olomoucko 28.04.2024
Puštík obecný (Strix aluco) 12.6. Maďarsko 13.06.2024
Dudek chocholatý (Upupa epops) 21.4. Bzenec 21.04.2024
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Přerov 01.01.2024
Vlha pestrá (Merops apiaster) 5.5. Vlkoš 05.05.2024
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 6.4. Přerov 06.04.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 6.1.Přerov 06.01.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 13.1. Pasohlávky 13.01.2024
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 3.5. Kozlovice 04.05.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Přerov 01.01.2024
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 28.1. Hostýnky 28.01.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 6.1. Přerov 06.01.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Přerov 01.01.2024
Žluna šedá (Picus canus) 6.1. Přerov 06.01.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 14.5. Lednice 14.05.2024
Raroh velký (Falco cherrug) 12.6. Maďarsko 13.06.2024
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1. Henčlov 04.01.2024
Ťuhýk menší (Lanius minor) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 5.5. Kyselovice 05.05.2024
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 3.5. Bystřička 03.05.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Přerov 04.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Přerov 01.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Přerov 04.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Vrána černá (Corvus corone) 5.1. Přerov 05.01.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Přerov 01.01.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Přerov 01.01.2024
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 4.1. Lipník nad Bečvou 04.01.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 28.1. Hostýnky 28.01.2024
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 28.1. Hostýnky 28.01.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Přerov 01.01.2024
Sýkora lužní (Poecile montanus) 13.2. Středolesí 13.02.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Přerov 01.01.2024
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 24.2. Slavkov 25.02.2024
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 16.4. Tovačov 20.04.2024
Skřivan lesní (Lullula arborea) 17.2. Bzenec 25.02.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 12.1. Kozlovice 13.01.2024
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 13.1. Pohořelice 13.01.2024
Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Břehule říční (Riparia riparia) 16.4. Tovačov 16.04.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 20.3. Přerov 23.03.2024
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 5.4. Přerov 05.04.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 5.1. Přerov 05.01.2024
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 22.4. Přerov 22.04.2024
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 3.4. Přerov 05.04.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 8.3. Tovačov 08.03.2024
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 20.4. Záhlinice 20.04.2024
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 11.4. Tovačov 11.04.2024
Rákosník plavý (Acrocephalus agricola) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 13.4. Bašňov 13.04.2024
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 5.5. Kyselovice 05.05.2024
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 3.5. Bystřička 03.05.2024
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 1.5. Studénka 02.05.2024
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 11.4. Tovačov 11.04.2024
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.5. Bartošovice 04.05.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 10.2. Lednice 10.02.2024
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 12.6. Maďarsko 13.06.2024
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 12.5. Čekyně 12.05.2024
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 5.4. Přerov 05.04.2024
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 13.4. Přerov 13.04.2024
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 13.3. Bzenec 13.03.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 6.1. Přerov 06.01.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 28.02.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Přerov 01.01.2024
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 31.1. Klentnice 31.01.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 28.01.2024
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 16.1. Obora 18.01.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 7.2. Kozlovice 07.02.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28.2. Lednice 28.02.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Přerov 01.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 4.1. Lipník nad Bečvou 04.01.2024
Kos horský (Turdus torquatus) 5.6. Krkonoše 09.06.2024
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 5.5. Kozlovice 05.05.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 4.1. Přerov 04.01.2024
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 11.4. Tovačov 11.04.2024
Slavík modráček (Luscinia svecica) 13.4. Bašňov 13.04.2024
Lejsek malý (Ficedula parva) 28.4. Hostýnky 28.04.2024
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 30.4. Kozlovice 30.04.2024
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 11.4. Kozlovice 11.04.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 4.1. Přerov 04.01.2024
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 4.4. Přerov 05.04.2024
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 13.4. Bašňov 13.04.2024
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 23.4. Milada 24.04.2024
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Bělořit plavý (Oenanthe isabellina) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Bělořit bělohlavý (Oenanthe pleschanka) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 31.01.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Přerov 01.01.2024
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 2.2. Přerov 02.02.2024
Konipas luční (Motacilla flava) 17.4. Mutěnice 17.04.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.1. Morava v Olomouci 16.01.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.1. Morava v Olomouci 16.01.2024
Linduška úhorní (Anthus campestris) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Linduška luční (Anthus pratensis) 6.2. Dolní Dunajovice 07.02.2024
Linduška lesní (Anthus trivialis) 21.4. Bzenec 21.04.2024
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 1.5. Vlkoš 02.05.2024
Linduška horská (Anthus spinoletta) 16.1. Morava v Olomouci 16.01.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 4.1. Přerov 04.01.2024
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 9.1. Přerov 12.01.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Přerov 01.01.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Přerov 01.01.2024
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 5.6. Krkonoše 09.06.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 4.1. Přerov 04.01.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 31.01.2024
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 5.6. Krkonoše 09.06.2024
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 5.6. Krkonoše 09.06.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5.1. Přerov 12.01.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 23.3. Mutěnice 23.03.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 31.01.2024
Strnad luční (Emberiza calandra) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. Přerov 06.01.2024
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Strnad černohlavý (Emberiza melanocephala) 18. až 25.5. Rumunsko 27.05.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 27.2. Tovačov 27.02.2024