Jarmila Kačírková - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 12.1. - Pohořelice 12.01.2020
Husa tundrová (Anser serrirostris) 12.1. - Pohořelice 12.01.2020
Husa velká (Anser anser) 12.1. - VDNM 12.01.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 12.1. - VDNM 12.01.2020
Berneška tmavá (Branta bernicla) 25.1. - Přítluky 25.01.2020
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 25.1. - Vlasatice 25.01.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 07.01.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 18.2. - Chropyně 21.02.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 07.01.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 2.2. - Pohořelice 02.02.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 23.1. - štěrkovna Zaječí 24.01.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 19.1. - Moravičany 19.01.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 24.1. VDNM - 155 ex 24.01.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 07.01.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 07.01.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 20.2. - Hodonín 21.02.2020
Polák velký (Aythya ferina) 07.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 07.01.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 07.01.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 19.1. - Náklo, Moravičany 19.01.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 25.1. - VDNM 25.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 07.01.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 07.01.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 07.01.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) 8.2. - Dombas 10.02.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 19.1. - Náklo 19.01.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 07.01.2020
Potáplice malá (Gavia stellata) 10.1. - Hlučínská štěrkovna 11.01.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 10.1. - Hlučínská štěrkovna 11.01.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 24.01.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 07.01.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 10.1. - Hlučínská štěrkovna 11.01.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 07.01.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 07.01.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 07.01.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 07.01.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 07.01.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 12.1. - Pohořelice 12.01.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 12.1. - VDNM 12.01.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 07.01.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 07.01.2020
Drop velký (Otis tarda) 07.01.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 24.01.2020
Lyska černá (Fulica atra) 07.01.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 2.2. - Pohořelice 02.02.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 16.2. - Henčlov 16.02.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 16.1. - Záhlinice 16.01.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 12.1. - Pohořelice 12.01.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 25.1. - Starý rybník 25.01.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 07.01.2020
Racek bouřní (Larus canus) 07.01.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 07.01.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 16.2. - Tovačov 16.02.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 07.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 1.2. - Tlumačov 01.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.2. - Přerov 24.02.2020
Hrdlička východní (Streptopelia orientalis) 12.1. - VDNM 12.01.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 07.01.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 07.01.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 1.2. - Věžky 01.02.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 08.01.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 07.01.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 07.01.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 07.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 07.01.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 07.01.2020
Žluna šedá (Picus canus) 07.01.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 07.01.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 23.1. - Pohořelice 24.01.2020
Raroh velký (Falco cherrug) 12.1. - Šakvice 12.01.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 07.01.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 07.01.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 07.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 07.01.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 07.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 07.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) 25.1. - Starý rybník 25.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 07.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 07.01.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 24.1. - Přerov 25.01.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1.2. - Luhačovice 01.02.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 07.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 07.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 07.01.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 20.2. - Mutěnice 24.02.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 2.2. - Vlasatice 02.02.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 8.2. - Troubky https://youtu.be/1AqzoCR19q8 10.02.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 07.01.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 2.2. - Vlasatice 02.02.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.2. - Luhačovice 01.02.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 07.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 07.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 07.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 16.2. - Henčlov 16.02.2020
Kos černý (Turdus merula) 12.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 07.01.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.2. - Luhačovice 01.02.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 10.1. - Přerov 19.01.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16.2. - Přerov 16.02.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 08.01.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 07.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 07.01.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 24.2. - Přerov 24.02.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 23.1. - štěrkovna Zaječí 24.01.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 20.2. - Mutěnice 21.02.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 07.01.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 07.01.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 07.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 07.01.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11.1. - Přerov 12.01.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 07.01.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 11.1. - Přerov 12.01.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 07.01.2020