Martin Hrouzek - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 02.01.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 02.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 02.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 02.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 02.01.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 02.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 02.01.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.01.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. štěrkoviště ONV 02.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 02.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 02.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 02.01.2021