Tomáš Oplocký - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Huzová (OL) 01.01.2021
Husa velká (Anser anser) Tovačov (PR) 03.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) Huzová (OL) 01.01.2021
Labuť velká (Cygnus olor) Tovačov (PR) 03.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Annín (PR) 18.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) Tovačov (PR) 03.01.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Olomouc (OL) 21.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) Annín (PR) 03.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Určice (PV) 07.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Huzová (OL) 01.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 01.04.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Hrubčice (PV) 08.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 01.04.2021
Čírka obecná (Anas crecca) Hrubčice (PV) 08.01.2021
Polák velký (Aythya ferina) Tovačov (PR) 13.02.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Annín (PR) 03.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Annín (PR) 03.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) Annín (PR) 03.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) Annín (PR) 18.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) Annín (PR) 03.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) Tovačov (PR) 03.01.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) Čehovice (PV) 13.01.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Bedihošť (PV) 02.01.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Hrubčice (PV) 08.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Annín (PR) 03.01.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 01.04.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) 13.02.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Donaly (OL) 01.01.2021
Volavka bílá (Egretta alba) Dolany (OL) 01.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Annín (PR) 03.01.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Prostějov (PV) 03.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Bedihošť (PV) 08.01.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) Vícov (PV) 15.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) Huzová (OL) 01.01.2021
Luňák červený (Milvus milvus) Hrubčice (PV) 08.02.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Tovačov (PR) 28.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) Huzová (OL) 01.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) Šternberk (OL) 01.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Annín (PR) 03.01.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 27.03.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Charváty (OL) 22.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) Annín (PR) 03.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) Olomoucký kraj 25.02.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Tovačov (PR) 09.01.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Tovačov (PR) 21.02.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 27.03.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 27.03.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Určice(PV) 07.01.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Určice (PV) 07.01.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 01.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Grygov (OL) 07.02.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 01.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Tovačov (PR) 03.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) Annín (PR) 03.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Annín (PR) 03.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) Annín (PR) 03.01.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Tovačov (PR) 03.01.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) Šternberk (OL) 01.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) Huzová (OL) 01.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Prostějov (PV) 06.01.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Šternberk (OL) 01.01.2021
Výr velký (Bubo bubo) Olomoucký kraj 06.03.2021
Puštík obecný (Strix aluco) Olomoucký kraj 25.02.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) Olomoucký kraj 25.02.2021
Kalous ušatý (Asio otus) Štarnov (OL) 01.01.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) Štarnov (OL) 01.01.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Annín (PR) 03.01.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Mostkovice (PV) 07.04.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) Dub nad Moravou (OL) 28.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Prostějov (PV) 06.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Huzová (OL) 01.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) Huzová (OL) 01.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) Huzová (OL) 01.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 27.03.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Huzová (OL) 01.01.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Tovačov (PR) 09.01.2021
Raroh velký (Falco cherrug) Kralice na Hané (PV) 02.01.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Prostějov (PV) 04.01.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Štarnov (OL) 01.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Chabičov (OL) 01.01.2021
Straka obecná (Pica pica) Dolany (OL) 01.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) Prostějov (PV) 03.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) Tovačov (PR) 03.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) Tovačov (PR) 28.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) Dolany (OL) 01.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) Huzová (OL) 01.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Plumlov (PV) 30.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Hamry(PV) 15.03.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) Annín (PR) 03.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) Grygov (OL) 22.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Prostějov (PV) 02.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) Mutkov (OL) 01.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 27.03.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Tovačov (PR) 09.01.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) Dub nad Moravou (OL) 28.01.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) Žešov (PV) 07.01.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Prostějov (PV) 07.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Klopotovice (PV) 01.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Annín (PR) 03.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Tovačov (PR) 05.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Prostějov (PV) 15.03.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Klopotovice (PV) 01.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 02.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) Prostějov (PV) 02.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Annín (PR) 03.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) Huzová (OL) 01.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Tovačov (PR) 18.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Annín (PR) 03.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Štarnov (OL) 01.01.2021
Kos černý (Turdus merula) Prostějov (PV) 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Chabičov (OL) 01.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Příkazy (OL) 10.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Oplocany (PR) 18.01.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Čehovic (PV) 08.01.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Prostějov (PV) 01.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) Klopotovice (PV) 05.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Prostějov (PV) 07.01.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Čehovice (PV) 21.03.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) Prostějov (PV) 01.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) Štarnov (OL) 01.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Tovačov (PR) 18.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) Tovačov (PR) 05.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) Určice (PV) 07.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) Plumlov (PV) 30.01.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) Tovačov (PR) 09.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Mutkov (OL) 01.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Mutkov (OL) 01.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Hrubčice (PV) 08.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Čelčice (PV) 16.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) Šternberk (OL) 01.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) Kralice na Hané (PV) 03.01.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Určice (PV) 07.01.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Tovačov (PR) 09.01.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Huzová (OL) 01.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Prostějov (PV) 02.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Prostějov (PV) 28.03.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) Huzová (OL) 01.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) Olomoucký kraj 25.02.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Huzová (OL) 01.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Určice (PV) 07.01.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Příkazy (OL) 16.02.2021