Jiří Lehký - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 26.1. 27. 1. 2019
Husa velká (Anser anser) 25.2. 25. 2. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 26.1. 27. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 13.1. 27. 1. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 19.1. 27. 1. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 9.3. 20. 3. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 21.1. 27. 1. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 27. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 13.4. Kotvice 13. 4. 2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 19.1. 27. 1. 2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 25.2. 25. 2. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) 19.1. 27. 1. 2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 28. 2. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 26.1. 27. 1. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 26.1. 27. 1. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 26.1. 27. 1. 2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 26.1 27. 1. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) 5.1. 27. 1. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 25. 2. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 2.4. 2. 4. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 26.1. 27. 1. 2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 13.4.Kotvice 13. 4. 2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 3.4. 4. 4. 2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 20.3. 20. 3. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 13.1. 27. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 13.1. 27. 1. 2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 15.4. Záviš 16. 4. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 13.1. 27. 1. 2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 2.4. 2. 4. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Leden 27. 1. 2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 26.2. 26. 2. 2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 2.4. 2. 4. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 12.1. 27. 1. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 19.2. 25. 2. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 12.1. 27. 1. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 4.4. 4. 4. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 29.1. 27. 1. 2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 28.2. 28. 2. 2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 4.4. 4. 4. 2019
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 29.3. 29. 3. 2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 3.4. 4. 4. 2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 4.4. 7. 4. 2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 3.4. 4. 4. 2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 3.4. 4. 4. 2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 28.2. 28. 2. 2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 7.4. 7. 4. 2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 6.4. Krivoš 13. 4. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Leden 27. 1. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 19.1. 27. 1. 2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 21.4. 24. 4. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 27.1. 27. 1. 2019
Holub doupňák (Columba oenas) 26.2. 26. 2. 2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.2. 25. 2. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 271. 26. 2. 2019
Výr velký (Bubo bubo) 3.3. 5. 3. 2019
Puštík obecný (Strix aluco) leden 25. 2. 2019
Puštík bělavý (Strix uralensis) 29.3. 29. 3. 2019
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 22.3. 27. 3. 2019
Sýc rousný (Aegolius funereus) 29.3. 29. 3. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) 26.1. 25. 2. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 12.1. 25. 2. 2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 13.4. Kotvice 13. 4. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 26.1. 27. 1. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 13.4.Kotvice 13. 4. 2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 9.3. 20. 3. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 12.1. 27. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 12.1. 27. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 26.1. 27. 1. 2019
Žluna šedá (Picus canus) 14.3. 20. 3. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 26.1. 27. 1. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 26.1. 27. 1. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 12.1. 27. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) leden 25. 2. 2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 19.3. 20. 3. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 27.1 27. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 27.1. 27. 1. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 26.1 27. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 26.1 27. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 27. 1. 2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 27. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 27. 1. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 27. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 27. 1. 2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 23.2. Týn 14. 4. 2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 4.4. Hustopeče 14. 4. 2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 13.4.Hranice 14. 4. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) leden 25. 2. 2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 13.4.Studénka 13. 4. 2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 20.3. 20. 3. 2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 19.4.Bělotín 24. 4. 2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 3.4. 4. 4. 2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 19.4. 20. 4. 2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 12.4.pod Hůrkou 12. 4. 2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 13.4.Hranice 14. 4. 2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 9.4. 9. 4. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 27. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 27. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 27. 1. 2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 26.1. Soutěska 12. 4. 2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 26.2. 28. 2. 2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 24.2. 25. 2. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 23.2. 25. 2. 2019
Kos horský (Turdus torquatus) 30.3. Soláň 12. 4. 2019
Kos černý (Turdus merula) leden 25. 2. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) leden 25. 2. 2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 6.3. 6. 3. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) leden 25. 2. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) leden 25. 2. 2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 5.3. 5. 3. 2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 11.4.Rožnov 12. 4. 2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) leden 25. 2. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) leden 25. 2. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) leden 25. 2. 2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 21.3. 21. 3. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 13.1. 25. 2. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 5.3. 5. 3. 2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 19.4. 20. 4. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) leden 25. 2. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) únor 25. 2. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) leden 25. 2. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) leden 25. 2. 2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 20.3. 20. 3. 2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 19.3. 20. 3. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) leden 25. 2. 2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 21.3. 22. 3. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) leden 25. 2. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 24.2. 25. 2. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.4. 7. 4. 2019