Václav John - ČR Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 19. 2. 2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 24. 12. 2017
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 21.9.2017 - 1 ex., Praha-Kunratice (A, A) 22. 9. 2017
Labuť velká (Cygnus olor) 1. 1. 2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 18.2.2017 - 2 ex., Praha-Staré Město (A, A), 23.9.2017 - 1 ex., Krčmaň (OL, OL) 23. 9. 2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 9.10.2017 - 1 pár, Olomouc (OL, OL) 9. 10. 2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 14. 1. 2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 28. 1. 2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1. 1. 2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 1. pozorování: 10.2.2017 - 1 M, Praha-Kunratice (A, A) 10. 2. 2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 26. 3. 2017
Čírka obecná (Anas crecca) 7. 1. 2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 5. 3. 2017
Polák velký (Aythya ferina) 10. 1. 2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1. 1. 2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 7. 1. 2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 14.1.2017 - 1 M, Vraňany (ME, SC), 14.1.2017 - 1 F, Staré Ouholice (ME, SC) 14. 1. 2017
Morčák velký (Mergus merganser) 3. 1. 2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) jen hlas 17. 6. 2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 3. 1. 2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 30.12.2017 - 2 ex., nádrž Rozkoš (NA, KH) 30. 12. 2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1. 1. 2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 18. 2. 2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 7.10.2017 - 1 ex., Záhlinice (KM, ZL) 7. 10. 2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 1. 4. 2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 1. 4. 2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3. 1. 2017
Volavka bílá (Egretta alba) 8. 1. 2017
Kormorán malý (MIcrocarbo pygmeus) 28.9.2017 - 1 ex., Praha-Bubeneč (A, A) 29. 9. 2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1. 1. 2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 18.5.2017 - 1 ex., Kyjov (HO, JM), 5.6.2017 - 1 F, Koryčany (KM, ZL) 7. 6. 2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 10. 1. 2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 30. 3. 2017
Moták lužní (Circus pygargus) 21.5.2017 - 1 ex. 2K, Pšovlky (RA, SC), 22.7.2017 - 1 M, Úsov (OL, OL) 22. 7. 2017
Luňák červený (Milvus milvus) 4.3.2017 - 1 ex., Lomnice nad Lužnicí (JH, JC) 5. 3. 2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 25. 2. 2017
Káně lesní (Buteo buteo) 10. 1. 2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 7. 1. 2017
Lyska černá (Fulica atra) 1. 1. 2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 19. 2. 2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 26. 3. 2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 26. 3. 2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 26. 3. 2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 5. 3. 2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 27. 3. 2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 26. 3. 2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1. 1. 2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 1.4.2017 - 1 pár, Krčmaň (OL, OL) 1. 4. 2017
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 30.12.2017 - 1 ex., nádrž Rozkoš (NA, KH) 30. 12. 2017
Racek bouřní (Larus canus) 1. 1. 2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 17.12.2017 - 2 ex., Veltrusy (ME, SC) 18. 12. 2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1. 1. 2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 17.12.2017 - 1 ex., Veltrusy (ME, SC) 17. 12. 2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1. 1. 2017
Holub doupňák (Columba oenas) 25.2.2017 - 27 ex., Lužnice (JH, JC) 25. 2. 2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 7. 1. 2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1. 5. 2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 7. 1. 2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 22. 5. 2017
Výr velký (Bubo bubo) 1.4.2017 - 1 ex., Prostějovsko (PV, OL) 1. 4. 2017
Puštík obecný (Strix aluco) 1. 6. 2017
Kalous ušatý (Asio otus) 15. 1. 2017
Rorýs obecný (Apus apus) 29. 4. 2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8. 1. 2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 18.5.2017 - 4 ex., Koryčany (KM, ZL) 18. 5. 2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 3.4.2017 - 1 ex., Mohelnice (SU, OL) 3. 4. 2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 14. 1. 2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 1.4.2017 - 1 ex., Grygov (OL, OL) 1. 4. 2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 7. 1. 2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 19. 3. 2017
Žluna zelená (Picus viridis) 14. 1. 2017
Žluna šedá (Picus canus) 7.10.2017 - 1 ex., Záhlinice (KM, ZL) 9. 10. 2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 10. 1. 2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 11. 6. 2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 15. 1. 2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) jen hlas 5. 5. 2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 30. 1. 2017
Straka obecná (Pica pica) 1. 1. 2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 22.7. a 6.8.2017 - 1 ex., Rohle (SU, OL) 7. 8. 2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1. 1. 2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 2. 1. 2017
Vrána černá (Corvus corone) 19. 2. 2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 14. 1. 2017
Krkavec velký (Corvus corax) 3. 1. 2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 27. 3. 2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 4. 2. 2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 19. 2. 2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1. 1. 2017
Sýkora koňadra (Parus major) 1. 1. 2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) jen hlas 7. 10. 2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 30. 4. 2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 14.5.2017 - 1 ex., Břeclav (BV, JM), 18.5.2017 - 1 ex., Brno-Tuřany (BM, JM), 6.6.2017 - 3 ex., Hodonín (HO, JM) 7. 6. 2017
Břehule říční (Riparia riparia) 8. 6. 2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 1. 4. 2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 29. 4. 2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15. 1. 2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) jen hlas 1. 4. 2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 26. 3. 2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 5. 5. 2017
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) 8.10.2017 - 1 ex., Grygov (OL, OL) 8. 10. 2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) jen hlas: 21.5.2017 - 2 M, Pšovlky (RA, SC), 10.6.2017 - 2 M, Lukavice (SU, OL), 17.6.2017 - 2 M, Pšovlky (RA, SC) 17. 6. 2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) jen hlas 29. 4. 2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) jen hlas 14. 6. 2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) jen hlas 22. 5. 2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) jen hlas 11. 6. 2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) jen hlas: 18.5. a 6.6.2017 - 1 M, Koryčany (KM, ZL), 16.6.2017 - 2 M, Šanov (RA, SC) 17. 6. 2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) jen hlas 29. 4. 2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 2. 4. 2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 1. 5. 2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 22. 4. 2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 29. 4. 2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 19. 3. 2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 30. 1. 2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 7. 1. 2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 7. 1. 2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 30. 1. 2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 7. 1. 2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19. 2. 2017
Kos černý (Turdus merula) 1. 1. 2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 3. 1. 2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 19. 3. 2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2. 1. 2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 11. 6. 2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 3. 1. 2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) jen hlas 25. 4. 2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 30. 4. 2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 14. 6. 2017
Lejsek malý (Ficedula parva) jen hlas: 12.6.2017 - 1 M, Lesnice (SU, OL) 14. 6. 2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 25. 3. 2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 15. 4. 2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 29. 4. 2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 14. 3. 2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 28.1.2017 - 1 ex., Zadní Třebáň (BE, SC), 29.1.2017 - 3 ex., Frýdek-Místek (FM, MS) 30. 1. 2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 8. 1. 2017
Vrabec polní (Passer montanus) 14. 1. 2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 25. 4. 2017
Konipas luční (Motacilla flava) 29. 4. 2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 14. 1. 2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 5. 3. 2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 1. pozorování: 29.1.2017 - 1 ex., Frýdek-Místek (FM, MS) 30. 1. 2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 5. 5. 2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 29.1.2017 - 1 ex., Frýdek-Místek (FM, MS) 30. 1. 2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1. 1. 2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4. 2. 2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 15. 1. 2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1. 1. 2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 28. 1. 2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2. 1. 2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 27. 3. 2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 28. 1. 2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 17.12.2017 - cca 50 ex., Vojkovice (ME, SC) 17. 12. 2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 14. 1. 2017
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 5.2.2017 - 1 ex., Citov (PR, OL) 24. 2. 2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 26. 3. 2017