Libor Schröpfer - WL Life list

Počet Poznámka Datum
341 San Diego a okolí, USA, July 9th - 19th 2012 55 nových druhů Skotsko 2013 a 2014, Holandsko 2014 28. 7. 2018