Evžen Petřík - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Husa sněžní (Anser caerulescens) Rye Harbour, 13.3.2018, 5 ad. (mezi Berneškami bělolícími) 25. 3. 2018
Berneška velká (Branta canadensis) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Berneška tmavá (Branta bernicla) Rye Harbour, 13.3.2018, min 4 25. 3. 2018
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Rye Harbour, 13.3.2018 cca 30 25. 3. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Polák velký (Aythya ferina) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Orebice rudá (Alectoris rufa) Goudhurst, Kent 14.3.2018, 2 ad. 25. 3. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Goudhurst, Kent. 14.3.2018 25. 3. 2018
Buřňák lední (Fulmarus glacialis) Hastings, 11.3.2018, min 8 25. 3. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Goudhurst, Kent, 11.8.2018 25. 3. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Luňák červený (Milvus milvus) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Lyska černá (Fulica atra) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Rye Harbour, 16.3.2018 25. 3. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Rye Harbour, 13.3.2018, cca 300 25. 3. 2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Rye Harbour, 16.3.2018 25. 3. 2018
Koliha velká (Numenius arquata) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Rye Harbour, 16.3.2018 25. 3. 2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Rye Harbour, 16.3.2018 25. 3. 2018
Racek bouřní (Larus canus) Rye Harbour, 16.3.2018 25. 3. 2018
Racek mořský (Larus marinus) Rye Harbour, 16.3.2018 25. 3. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Rye Harbour, 16.3.2018 25. 3. 2018
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Straka obecná (Pica pica) 25. 3. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Vrána černá (Corvus corone) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) Rye Harbour, 13.3.2018 25. 3. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 25. 3. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 25. 3. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 25. 3. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 25. 3. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Ray Harbour, 16.3.2018 25. 3. 2018