Jakub Hrdlička - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 16.1. Vlkava 16.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 16.1. Vlkava 16.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Všeň 01.01.2023
Labuť malá (Cygnus columbianus) 1.1. Všeň 01.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 14.1. Most 14.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Polák velký (Aythya ferina) 14.1. Most 14.01.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 14.1. Most 14.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 14.1. Most 14.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 14.1. Most 14.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Násedlnice 01.01.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 14.1. Most 14.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 14.1. Most 14.01.2023
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 14.1. Most 14.01.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 12.1. Všeň 14.01.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 16.1. Vlkava 16.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 1.1. H. Stakory 01.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Všeň 01.01.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 17.1. MB 17.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 12.1. Březina 14.01.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 14.1. Most 14.01.2023
Racek bouřní (Larus canus) 14.1. Most 14.01.2023
Racek mořský (Larus marinus) 14.1. Most 14.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.1. Most 14.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 14.1. Most 14.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. MB 01.01.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 17.1. MB 17.01.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Koprník 01.01.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 3.1. MB 04.01.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 17.1. MB 29.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 1.1. Stráž p. R. 01.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 12.1. Sukorady 14.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 16.1. Žehuň 16.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. MB 01.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 14.1. MB 14.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 14.1. Lovosice 14.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 1.1. Přìšovice 01.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Mimoň 01.01.2023
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 1.1. Liberec 01.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 12.1. Příšovice 14.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1. MB 01.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.1. MB 17.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Koprník 01.01.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.1. Most 14.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 17.1. MB 17.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 17.1. MB 29.01.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Příšovice 01.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Příšovice 01.01.2023