Tomáš Grim – Self-found ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) 2.12.2020 VDNM 28.07.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 29.11.2020 Drnholec, asi už 14.2.2009 28.07.2021
Berneška velká (Branta canadensis) 14.12.2013 Drnholec 03.11.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 29.1.2011 VDNM 28.07.2021
Husa velká (Anser anser) 17.8.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Husa polní (Anser fabalis) 11.12.2020 Okrouhlá (Cheb) 28.07.2021
Husa tundrová (Anser serrirostris) 2.11.1990 Lednické rybníky 07.09.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 9.3.1991 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Husa malá (Anser erythropus) 19.1.2022 VDNM 23.01.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 3.6.2010 Tovačov 03.11.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 25.4.2010 Tovačov 07.09.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 29.2.1992 VDNM 07.09.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 30.7.2011 Lednické rybníky 07.09.2021
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 19.2.2003 Olomouc 07.09.2021
Čírka modrá (Spatula querquedula) 14.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 2.11.1990 Lednické rybníky 07.09.2021
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 15.4.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 9.3.1991 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 29.2.1992 VDNM 07.09.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 14.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 23.6.1991 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Polák velký (Aythya ferina) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 12.5.1994 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 23.10.1994 VDNM 07.09.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 23.10.1994 VDNM 07.09.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) 6.11.1994 VDNM 03.11.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 23.12.1994 VDNM 03.11.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 9.3.1991 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 9.3.1991 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 2.11.1990 Lednické rybníky 07.09.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 19.11.1993 Brněnská přehrada 07.09.2021
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 8.8.1995 Šumava 28.07.2021
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 29.9.2020 Šumava 03.11.2020
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 8.8.1995 Šumava 28.07.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 4.4.1998 Břest, 22.11.2020 Břest 07.09.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 14.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 29.5.1996 Mohelno 07.09.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 14.6.1989 Brno 07.09.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 3.8.1995 Šumava 07.09.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 5.5.1990 Třebíč 07.09.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 15.8.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 17.8.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Chřástal polní (Crex crex) 19.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 8.8.2020 Lednické rybníky 07.09.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.6.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Lyska černá (Fulica atra) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Chřástal malý (Zapornia parva) 13.6.2020 Mutěnické rybníky (asi už dřív) 07.09.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 1.5.2002 Tovačov 07.09.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 7.11.1993 VDNM 07.09.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 5.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 20.5.1996 Třebíčské rybníky 03.11.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 5.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 12.7.2011 Pastvisko 07.09.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 22.10.1994 Lednické rybníky 07.09.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 9.9.2021 Kozmice 09.09.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 14.10.2000 Tovačov 07.09.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 22.10.1994 Lednické rybníky 07.09.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 5.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) 30.8.2020 Lednické rybníky 03.11.2020
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 29.8.2020 Lednické rybníky 03.11.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 28.4.1994 Lednické rybníky 03.11.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 29.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 29.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 7.5.2021 Lednické rybníky 28.07.2021
Jespák rezavý (Calidris canutus) 22.8.2020 Novoveský rybník 03.11.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 22.8.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 26.5.2020 Rozkoš, 22.5.2021 Lanžhot 07.09.2021
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 16.5.1994 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 12.5.1994 Třebíčské rybníky 28.07.2021
Jespák písečný (Calidris alba) 25.5.2020 Tovačov 03.11.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) 24.7.1991 Náměšťské rybníky 07.09.2021
Jespák malý (Calidris minuta) 2.11.1990 Lednické rybníky 07.09.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 10.4.1993 Podyjí 07.09.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 31.3.2021 Plané loučky 01.04.2021
Bekasina větší (Gallinago media) 26.7.2020 Bartošovický luh 03.11.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 16.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 18.7.2020 Lednické rybníky 03.11.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 5.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 14.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 5.11.2020 Jistebnické rybníky 07.11.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 12.5.1994 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 5.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 25.4.1992 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 16.6.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 30.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 2.9.2007 Lednické rybníky 07.09.2021
Racek bouřní (Larus canus) 2.11.1990 Lednické rybníky 07.09.2021
Racek mořský (Larus marinus) 18.6.2020 Lenešický rybník, FK 88/2020 07.09.2021
Racek šedý (Larus hyperboreus) 1.4.2002 Pohořelické rybníky, FK 42/2002 07.09.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 12.11.2000 Tovačov 07.09.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 9.3.1991 VDNM 07.09.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 19.11.2006 VDNM 07.09.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 7.5.1995 Lednické rybníky 03.11.2020
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 17.9.2011 VDNM 03.11.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 9.9.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 25.4.2001 Chomoutovské jezero 03.11.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 29.5.1994 Lednické rybníky 07.09.2021
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 1.5.2002 Tovačov 07.09.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 22.5.1993 Lednické rybníky 07.09.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 7.11.1992 Brněnská přehrada 07.09.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 5.12.1992 Lednické rybníky 07.09.2021
Potáplice lední (Gavia immer) 23.10.1994 VDNM, FK 33/94 03.11.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 12.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 30.10.2009 Chomoutovské jezero 03.11.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.11.1990 Lednické rybníky 07.09.2021
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 6.5.2023 Záhlinické rybníky 06.05.2023
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 22.5.1993 Lednické rybníky 07.09.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) 31.12.1994 Novoveská štěrková jezera 07.09.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 19.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 25.4.1992 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 21.5.1993 Lednické rybníky 07.09.2021
Volavka bílá (Ardea alba) 14.7.1992 Náměšťské rybníky 07.09.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 30.6.2011 Lanžhot 07.09.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 6.11.1994 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 14.6.1993 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 28.3.2015 Lednice, 12.6.2020 Milotice, 4.9.2021 Úvaly 07.09.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 30.6.2011 Soutok 07.09.2021
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 4.9.2021 Úvaly 07.09.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 12.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 16.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 12.11.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Moták stepní (Circus macrourus) 21.9.2020 Měrovice nad Hanou 03.11.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 3.8.1994 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 9.4.1993 Lednické rybníky 07.09.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 22.5.1993 Lednické rybníky 07.09.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 9.3.1991 VDNM 07.09.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 2.11.1990 Lednické rybníky 07.09.2021
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 22.5.2020 Pouzdřanská step 03.11.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Sova pálená (Tyto alba) 30.5.1997 Brno 07.09.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) 8.4.2021 Jizerské hory 28.07.2021
Sýček obecný (Athene noctua) 13.7.2020 okres Litoměřice 16.12.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 25.2.2011 Salajka 07.09.2021
Výreček malý (Otus scops) 3.6.2022 Olomouc 08.06.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 7.12.1991 Lednické rybníky 07.09.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 26.5.1994 Lednické rybníky 03.11.2020
Výr velký (Bubo bubo) 6.9.1994 NP Podyjí 28.07.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 17.8.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Puštík bělavý (Strix uralensis) 29.5.2020 Šumava 28.07.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 23.4.1994 Pouzdřanská step 07.09.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.12.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 2.7.1992 Syrovice 07.09.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 13.4.1991 Brno 07.09.2021
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 17.5.2020 Beskydy, asi už 21.3.2012 Šumava 07.09.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 2.11.1990 Lednické rybníky 07.09.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 5.12.1992 Lednické rybníky 07.09.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 17.3.1991 Brno 07.09.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 18.6.2020 Beskydy 07.09.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 5.5.1991 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 19.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Žluna šedá (Picus canus) 10.3.1991 Brno 07.09.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 5.6.2020 Grygov 03.11.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 21.10.2020 Hulín 03.11.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 29.6.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 28.4.1996 Lednice 03.11.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 9.9.1994 Podyjí 07.09.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 27.10.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Ťuhýk menší (Lanius minor) 10.7.1994 Lednické rybníky 07.09.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 17.7.1991 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Straka obecná (Pica pica) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 4.8.1994 Bransouze 28.07.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5.10.1989 Brno 07.09.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 5.10.1989 Brno 07.09.2021
Vrána černá (Corvus corone) 14.3.1993 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 6.8.1993 Luleč u Vyškova 07.09.2021
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 21.2.1992 Brněnská přehrada 28.07.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 5.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 12.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 25.3.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 27.10.1991 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 1.8.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 2.11.1990 Lednické rybníky 28.07.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 15.4.1999 Mohelno 07.09.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 5.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 25.4.1992 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.11.1990 Lednické rybníky 07.09.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 10.6.1997 Jeseníky 07.09.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 1.4.1990 Brněnská přehrada 07.09.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 30.6.2019 Jeseníky 07.09.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 3.8.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 19.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 19.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 19.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 5.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 19.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 16.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 19.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 16.5.1991 Brno 07.09.2021
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 6.5.1995 Pálava 28.07.2021
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 16.5.1991 Brno 07.09.2021
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 13.7.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 12.11.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.12.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 7.2.2010 Pálava 03.11.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.11.1990 Lednické rybníky 07.09.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 9.3.1991 Lednické rybníky 07.09.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.4.1991 Brněnská přehrada 07.09.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 4.2.2007 Kuřimské Jestřabí 07.09.2021
Kos černý (Turdus merula) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 9.3.1991 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Kos horský (Turdus torquatus) 11.8.1995 Šumava 07.09.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 11.5.1991 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 25.4.1992 Pohořelické rybníky 28.07.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 18.7.1991 Třebíčské rybníky 28.07.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) 2.6.2019 Oderské vrchy 28.07.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 23.4.1994 Pouzdřanská step 28.07.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 22.5.1994 Moravský kras 28.07.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 25.4.1992 Pohořelické rybníky 07.09.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 5.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 8.6.1991 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 30.5.1995 Brno 07.09.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 1.12.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 25.6.2020 Sněžka 03.11.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 1.12.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 10.5.1991 Třebíčské rybníky 28.07.2021
Konipas citronový (Motacilla citreola) 30.8.2020 Mikulov, asi už 18.9.2011 Lednické rybníky 07.09.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 10.5.1991 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Linduška úhorní (Anthus campestris) 14.7.2020 Na Káčově (Vrbičany) 03.11.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 10.6.1997 Jeseníky 28.07.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 8.6.1991 Třebíčské rybníky 28.07.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 15.10.2020 Grygov 03.11.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 10.6.1997 Jeseníky 28.07.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 18.1.1994 Brněnská přehrada 28.07.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 25.4.1990 Brno 07.09.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 27.10.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 22.4.1995 Uherské Hradiště 03.11.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 18.12.2020 VDNM 18.12.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 27.10.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 20.12.1994 Brněnská přehrada 28.07.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 4.8.1995 Šumava 28.07.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 24.7.1991 Náměšťské rybníky 07.09.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 19.5.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 4.12.1994 VDNM 03.11.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 21.5.1993 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 28.5.1989 Třebíčské rybníky 07.09.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 25.3.1990 Třebíčské rybníky 07.09.2021