Pavel Šmejkal - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 6. 1. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 6. 1. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 6. 1. 2018
Volavka bílá (Egretta alba) 6. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 6. 1. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6. 1. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 6. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 6. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 6. 1. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) 6. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 6. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 17. 2. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 6. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 6. 1. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 6. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6. 1. 2018