Tomáš Baldrián - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 6.1. Mutěnice 08.01.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 8.1 Bzenec 08.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 20.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Bukač velký (Botaurus stellaris) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 20.01.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 20.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 20.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 20.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 8.1. Bzenec 08.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 08.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 20.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 8.1. Bzenec 08.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 8,1. Bzenec 08.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 8.1. Bzenec 08.01.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 8.1. Bzendc 08.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 8.1. Bzenc 08.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 8.1. Bzenec 08.01.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) leden, Hodonín 08.01.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) leden, Hodonín 08.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 1.1. Hodonín 02.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 20.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 20.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 6,1, Mutěnice 08.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6,1, Mutěnice 08.01.2023