Lukáš Roudný - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Křepelka polní (Coturnix coturnix) S 05.06.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Z 17.03.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) P 21.06.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) P 21.06.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Z 17.03.2019
Káně lesní (Buteo buteo) P 17.03.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) P 06.06.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) P 17.03.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Z 27.03.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Z 17.03.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) S 06.06.2019
Puštík obecný (Strix aluco) S 17.03.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) S 17.03.2019
Žluna zelená (Picus viridis) Z 17.03.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Z 17.03.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Z 17.03.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) S 27.07.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Z 17.03.2019
Straka obecná (Pica pica) Z 17.03.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) P 17.03.2019
Krkavec velký (Corvus corax) P 20.04.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) Z 15.11.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Z 17.03.2019
Sýkora koňadra (Parus major) Z 17.03.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) P 17.03.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Z (až v obýváku :o) 12.05.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Z 27.09.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Z 24.03.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) S 17.03.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Z 02.05.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Z 09.05.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Z 17.03.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) Z 17.03.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Z 17.03.2019
Kos černý (Turdus merula) Z 17.03.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Z 17.03.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Z 17.03.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Z 17.03.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Z 17.03.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) S 06.06.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Z 17.03.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Z 19.06.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Z 17.03.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) Z 27.07.2020
Vrabec polní (Passer montanus) Z 17.03.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) Z 17.03.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) Z 14.03.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) Z 20.04.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Z 10.03.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) Z 27.07.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) S 27.07.2020