Jan Studecký - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) P - 2006 16. 4. 2014
Husa běločelá (Anser albifrons) P - 2× 15.10.2011 16. 4. 2014
Labuť velká (Cygnus olor) P - 21.2.2009, 16. 4. 2014
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) P - 20.7.2012 16. 4. 2014
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) S - běžně (rybníček), P 16. 4. 2014
Morčák velký (Mergus merganser) P - 25.12.2010 + 2.1.2011 16. 4. 2014
Bažant obecný (Phasianus colchicus) S - běžně, dříve H 16. 4. 2014
Čáp černý (Ciconia nigra) P 16. 4. 2014
Čáp bílý (Ciconia ciconia) P 16. 4. 2014
Volavka popelavá (Ardea cinerea) S, P 16. 4. 2014
Volavka bílá (Ardea alba) P - 25.9.2010 16. 4. 2014
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) P 16. 4. 2014
Orlovec říční (Pandion haliaetus) P - 25.9.2010 16. 4. 2014
Včelojed lesní (Pernis apivorus) P 16. 4. 2014
Orel křiklavý (Clanga pomarina) P - 23.7.2012 16. 4. 2014
Krahujec obecný (Accipiter nisus) S, P 16. 4. 2014
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) P - 3/2014 16. 4. 2014
Moták pochop (Circus aeruginosus) P 16. 4. 2014
Luňák červený (Milvus milvus) P 16. 4. 2014
Káně lesní (Buteo buteo) S, P 16. 4. 2014
Jeřáb popelavý (Grus grus) S - 2× cca 2003, P 16. 4. 2014
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) P 16. 4. 2014
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) P - 2011 16. 4. 2014
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) P - 12.8.2009 16. 4. 2014
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) P 16. 4. 2014
Racek bouřní (Larus canus) P - 2010 16. 4. 2014
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) P - 2011 16. 4. 2014
Holub doupňák (Columba oenas) S - 25.1.2010, P 16. 4. 2014
Holub hřivnáč (Columba palumbus) SH, P 16. 4. 2014
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) S - 2010 16. 4. 2014
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) SH 16. 4. 2014
Kukačka obecná (Cuculus canorus) S 16. 4. 2014
Rorýs obecný (Apus apus) SH, P 16. 4. 2014
Ledňáček říční (Alcedo atthis) P - když to vezme přes zahradu 16. 4. 2014
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) S - 2012 16. 4. 2014
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) S - zima 2009/10 16. 4. 2014
Strakapoud velký (Dendrocopos major) SH 16. 4. 2014
Žluna zelená (Picus viridis) S 16. 4. 2014
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) S, P 16. 4. 2014
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) P - 9.9.2012 16. 4. 2014
Ostříž lesní (Falco subbuteo) P - 5.5.2011 16. 4. 2014
Žluva hajní (Oriolus oriolus) S - 2007 16. 4. 2014
Sojka obecná (Garrulus glandarius) S 16. 4. 2014
Straka obecná (Pica pica) SH 16. 4. 2014
Kavka obecná (Coloeus monedula) S, P 16. 4. 2014
Havran polní (Corvus frugilegus) S, P 16. 4. 2014
Krkavec velký (Corvus corax) P 16. 4. 2014
Sýkora uhelníček (Periparus ater) S 16. 4. 2014
Sýkora lužní (Poecile montanus) S 16. 4. 2014
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) SH 16. 4. 2014
Sýkora koňadra (Parus major) SH 16. 4. 2014
Skřivan lesní (Lullula arborea) P - 2014 16. 4. 2014
Skřivan polní (Alauda arvensis) P 16. 4. 2014
Břehule říční (Riparia riparia) P 16. 4. 2014
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) SH 16. 4. 2014
Jiřička obecná (Delichon urbicum) P 16. 4. 2014
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) SH 16. 4. 2014
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) S 16. 4. 2014
Budníček menší (Phylloscopus collybita) SH 16. 4. 2014
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) SH 16. 4. 2014
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) SH 16. 4. 2014
Pěnice slavíková (Sylvia borin) SH 16. 4. 2014
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) SH 16. 4. 2014
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) S - 2010/11 16. 4. 2014
Králíček obecný (Regulus regulus) S 16. 4. 2014
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) S 16. 4. 2014
Brhlík lesní (Sitta europaea) SH 16. 4. 2014
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) S 16. 4. 2014
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) SH 16. 4. 2014
Kos černý (Turdus merula) SH 16. 4. 2014
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) S, P 16. 4. 2014
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) SH 16. 4. 2014
Drozd brávník (Turdus viscivorus) P 16. 4. 2014
Lejsek šedý (Muscicapa striata) SH 16. 4. 2014
Červenka obecná (Erithacus rubecula) S 16. 4. 2014
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) S 16. 4. 2014
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) S 16. 4. 2014
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) SH 16. 4. 2014
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) SH 16. 4. 2014
Vrabec domácí (Passer domesticus) SH 16. 4. 2014
Vrabec polní (Passer montanus) SH 16. 4. 2014
Pěvuška modrá (Prunella modularis) S 16. 4. 2014
Konipas horský (Motacilla cinerea) P 16. 4. 2014
Konipas bílý (Motacilla alba) SH 16. 4. 2014
Linduška luční (Anthus pratensis) P 16. 4. 2014
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) SH 16. 4. 2014
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) S, P 16. 4. 2014
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) S 16. 4. 2014
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) S 16. 4. 2014
Zvonek zelený (Chloris chloris) SH 16. 4. 2014
Konopka obecná (Linaria cannabina) SH 16. 4. 2014
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) SH 16. 4. 2014
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) SH 16. 4. 2014
Čížek lesní (Spinus spinus) S 16. 4. 2014
Strnad obecný (Emberiza citrinella) S, P 16. 4. 2014
Holub skalní/domácí (Columba livia) S, P 16. 4. 2014
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) S 16. 4. 2014