Robert Doležal - WL Life list

Počet Poznámka Datum
758 2017 - Gruzie (velekur kavkazský, hýl velký, rehek bělokřídlý, budníček žlutavý, budníček (černonohý) kavkazský 2016 - Maroko (stepokur saharský, kalous africký, vlha modrolící, pěnice pouštní, pěnice severoafrická, sedmihlásek západní, vrabec pus 3. 7. 2017