Cyril Sládek - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Morčák velký (Mergus merganser) 15. 1. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 15. 1. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 15. 1. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 15. 1. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 15. 1. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 15. 1. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 15. 1. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 15. 1. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 15. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 15. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 15. 1. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 15. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 15. 1. 2018
Vrána černá (Corvus corone) 15. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 15. 1. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 15. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 15. 1. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 15. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 15. 1. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15. 1. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 15. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 15. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 15. 1. 2018
Kos černý (Turdus merula) 15. 1. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 15. 1. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 15. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 15. 1. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 15. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 15. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 15. 1. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 15. 1. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 15. 1. 2018