Jan Grünwald - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) Přelet. 19.01.2018
Husa běločelá (Anser albifrons) Přelet. 19.01.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 19.01.2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 19.01.2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Pravidelně na poli za zahradou. 19.01.2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Přelet 19.01.2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 19.01.2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.01.2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) Přelet. 19.01.2018
Káně lesní (Buteo buteo) 19.01.2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Přelet. 19.01.2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 19.01.2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 19.01.2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 19.01.2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 19.01.2018
Žluna zelená (Picus viridis) 19.01.2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 19.01.2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 19.01.2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 19.01.2018
Straka obecná (Pica pica) 19.01.2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 19.01.2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 19.01.2018
Sýkora koňadra (Parus major) 19.01.2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 19.01.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 19.01.2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 19.01.2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 19.01.2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.01.2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 19.01.2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 19.01.2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 19.01.2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 19.01.2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.01.2018
Kos černý (Turdus merula) 19.01.2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 19.01.2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 19.01.2018
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 19.01.2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 19.01.2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 19.01.2018
Vrabec polní (Passer montanus) 19.01.2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 19.01.2018
Linduška luční (Anthus pratensis) Přelet 19.01.2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) Přelet. 19.01.2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 19.01.2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 19.01.2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 19.01.2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 19.01.2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 19.01.2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 19.01.2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 19.01.2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 19.01.2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 19.01.2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 19.01.2018