Jan Grünwald - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) Přelet. 19.01.2018
Husa běločelá (Anser albifrons) Přelet. 19.01.2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 27.12.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 27.12.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 19.01.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 19.01.2018
Rorýs obecný (Apus apus) 27.12.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 19.01.2018
Holub doupňák (Columba oenas) 27.12.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 19.01.2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 19.01.2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 27.12.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 27.12.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 27.12.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 27.12.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Přelet. 19.01.2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 27.12.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Přelet 19.01.2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Pravidelně na poli za zahradou. 19.01.2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 19.01.2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 27.12.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.01.2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 27.12.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 27.12.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 27.12.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) Přelet. 19.01.2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 27.12.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 19.01.2018
Kalous ušatý (Asio otus) 27.12.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 27.12.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 27.12.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 27.12.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 27.12.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 19.01.2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 27.12.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 19.01.2018
Žluna šedá (Picus canus) 27.12.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 19.01.2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 19.01.2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 19.01.2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 27.12.2022
Straka obecná (Pica pica) 19.01.2018
Krkavec velký (Corvus corax) 27.12.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 19.01.2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 27.12.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 19.01.2018
Sýkora koňadra (Parus major) 19.01.2018
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 27.12.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 27.12.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 19.01.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 19.01.2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 19.01.2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 27.12.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 27.12.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 19.01.2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.01.2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 27.12.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 19.01.2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 27.12.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 27.12.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 27.12.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 19.01.2018
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 19.01.2018
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 27.12.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 27.12.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 27.12.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 27.12.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 27.12.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 27.12.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 27.12.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 19.01.2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 19.01.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 27.12.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) Přelet 19.01.2018
Linduška lesní (Anthus trivialis) Přelet. 19.01.2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 19.01.2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.01.2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 19.01.2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 19.01.2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 27.12.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 19.01.2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 19.01.2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 27.12.2022
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 19.01.2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 27.12.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 27.12.2022
Kos černý (Turdus merula) 19.01.2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 27.12.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 19.01.2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 19.01.2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 19.01.2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 19.01.2018
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 27.12.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 19.01.2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 27.12.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 19.01.2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 19.01.2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 27.12.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 27.12.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 19.01.2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 27.12.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 19.01.2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 19.01.2018