Pavel Albert - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) x 9. 6. 2015
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) x 9. 6. 2015
Křepelka polní (Coturnix coturnix) x 9. 6. 2015
Čáp černý (Ciconia nigra) x 9. 6. 2015
Volavka popelavá (Ardea cinerea) x 9. 6. 2015
Včelojed lesní (Pernis apivorus) x 9. 6. 2015
Krahujec obecný (Accipiter nisus) z 9. 6. 2015
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) z 9. 6. 2015
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) x 9. 6. 2015
Káně lesní (Buteo buteo) x 9. 6. 2015
Chřástal polní (Crex crex) x 9. 6. 2015
Jeřáb popelavý (Grus grus) x 9. 6. 2015
Sluka lesní (Scolopax rusticola) x 9. 6. 2015
Holub skalní/domácí (Columba livia) z 9. 6. 2015
Holub doupňák (Columba oenas) x 9. 6. 2015
Holub hřivnáč (Columba palumbus) x 9. 6. 2015
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) z 9. 6. 2015
Kukačka obecná (Cuculus canorus) z 9. 6. 2015
Puštík obecný (Strix aluco) x 9. 6. 2015
Rorýs obecný (Apus apus) z 9. 6. 2015
Strakapoud velký (Dendrocopos major) z 9. 6. 2015
Datel černý (Dryocopus  martius) z 9. 6. 2015
Žluna zelená (Picus viridis) x 26. 2. 2016
Žluna šedá (Picus canus) x 27. 3. 2016
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) x 9. 6. 2015
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) z 9. 6. 2015
Sojka obecná (Garrulus glandarius) x 9. 6. 2015
Straka obecná (Pica pica) x 9. 6. 2015
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) z 9. 6. 2015
Krkavec velký (Corvus corax) x 9. 6. 2015
Sýkora uhelníček (Periparus ater) hn 13. 6. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) z 9. 6. 2015
Sýkora babka (Poecile palustris) z 9. 6. 2015
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) hn 9. 6. 2015
Sýkora koňadra (Parus major) hn 9. 6. 2015
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) x 9. 6. 2015
Jiřička obecná (Delichon urbicum) hn 9. 6. 2015
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) z 9. 6. 2015
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) x 9. 6. 2015
Budníček menší (Phylloscopus collybita) z 9. 6. 2015
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) z 9. 6. 2015
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) z 9. 6. 2015
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) x 9. 6. 2015
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) z 9. 6. 2015
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) z 9. 6. 2015
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) z 9. 6. 2015
Brhlík lesní (Sitta europaea) hn 9. 6. 2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) z 9. 6. 2015
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) hn 9. 6. 2015
Kos černý (Turdus merula) hn 9. 6. 2015
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) z 9. 6. 2015
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) z 9. 6. 2015
Drozd brávník (Turdus viscivorus) z 9. 6. 2015
Lejsek šedý (Muscicapa striata) z 9. 6. 2015
Červenka obecná (Erithacus rubecula) z 9. 6. 2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) hn 9. 6. 2015
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) hn 13. 6. 2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) x 9. 6. 2015
Pěvuška modrá (Prunella modularis) z 9. 6. 2015
Konipas horský (Motacilla cinerea) hn 9. 6. 2015
Konipas bílý (Motacilla alba) hn 9. 6. 2015
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) z 9. 6. 2015
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) z 26. 2. 2016
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) z 9. 6. 2015
Zvonek zelený (Chloris chloris) z 9. 6. 2015
Konopka obecná (Linaria cannabina) z 9. 6. 2015
Čečetka zimní (Acanthis flammea) z 9. 6. 2015
Křivka obecná (Loxia curvirostra) z 9. 6. 2015
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) x 9. 6. 2015
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) z 26. 2. 2016
Čížek lesní (Spinus spinus) z 9. 6. 2015
Strnad obecný (Emberiza citrinella) z 9. 6. 2015