Jan Ebr - WL Life list

Počet Poznámka Datum
1558 Kromě WP: Jižní Amerika 523, Severní Amerika 210, zbytek střední a JV Asie, Japonsko, Tasmánie ... 30. 6. 2018