Pavel Petřík - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Husa sněžní (Anser caerulescens) Rye Harbour, 13.3.2018, 5 ad. (mezi Berneškami bělolícími) 18. 3. 2018
Berneška velká (Branta canadensis) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Berneška tmavá (Branta bernicla) Rye Harbour, 13.3.2018, min 4 18. 3. 2018
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Rye Harbour, 13.3.2018 cca 30 18. 3. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) Rye Harbour, 13.3.2018, 1M 18. 3. 2018
Orebice rudá (Alectoris rufa) Goudhurst, Kent 14.3.2018, 2 ad. 18. 3. 2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 29. 4. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Goudhurst, Kent. 14.3.2018 18. 3. 2018
Buřňák lední (Fulmarus glacialis) Hastings, 11.3.2018, min 8 18. 3. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 29. 4. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Rye Harbour, 16.3.2018 18. 3. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Luňák červený (Milvus milvus) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 18. 3. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 18. 3. 2018
Lyska černá (Fulica atra) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Rye Harbour, 13.3.2018, min 20 18. 3. 2018
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Rye Harbour, 13.3.2018, min 20 18. 3. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Rye Harbour, 16.3.2018 18. 3. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Rye Harbour, 13.3.2018, cca 300 18. 3. 2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Rye Harbour, 13.3.2018, min 10 18. 3. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 29. 4. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Rye Harbour, 13.3.2018, 2 ad. 18. 3. 2018
Koliha velká (Numenius arquata) Rye Harbour, 13.3.2018, min 65 18. 3. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Rye Harbour, 13.3.2018, min 10 18. 3. 2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Rye Harbour, 13.3.2018, cca 8 18. 3. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Rye Harbour, 16.3.2018, min 30 18. 3. 2018
Racek bouřní (Larus canus) Rye Harbour, 16.3.2018 18. 3. 2018
Racek mořský (Larus marinus) Rye Harbour, 16.3.2018 18. 3. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) Rye Harbour, 13.3.2018, min 100 18. 3. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 29. 4. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) Goudhurst, Kent. 11.3.2018 18. 3. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 18. 3. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 18. 3. 2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 29. 4. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 29. 4. 2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 29. 4. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 29. 4. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 29. 4. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 18. 3. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 29. 4. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 29. 4. 2018
Straka obecná (Pica pica) 18. 3. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) 18. 3. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 18. 3. 2018
Vrána černá (Corvus corone) 18. 3. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 29. 4. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) Goudhurst, 11.3.2018 18. 3. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 18. 3. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 18. 3. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 18. 3. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) Rye Harbour, 13.3.2018 18. 3. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 29. 4. 2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 29. 4. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 29. 4. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 29. 4. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 29. 4. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 18. 3. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 29. 4. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 18. 3. 2018
Kos černý (Turdus merula) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 18. 3. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 29. 4. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Goudhurst, 11.3.2018 18. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Goudhurst, 11.3.2018 18. 3. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 18. 3. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 29. 4. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 29. 4. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 18. 3. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Goudhurst, Kent, 11.3.2018 18. 3. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) Rye Harbour, 16.3.2018 18. 3. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 18. 3. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 29. 4. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 29. 4. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 18. 3. 2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 29. 4. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Rye Harbour, 16.3.2018 18. 3. 2018