Jarmila Kačírková - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) duben Německo 27.04.2023
Berneška velká (Branta canadensis) 17.4. Hustopeče nad Bečvou 17.04.2023
Berneška bělolící (Branta leucopsis) duben Německo 27.04.2023
Husa velká (Anser anser) 7.1. Tovačov 07.01.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 2.3. Břístev 02.03.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 25.2. Jistebník 25.02.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 2.3. Břístev 02.03.2023
Labuť černá (Cygnus atratus) 27.11. Tovačov 06.12.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 7.1. Záhlinice 07.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 12.4. Mutěnice 12.04.2023
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 13.05.2023
Čírka modrá (Spatula querquedula) 2.3. Břístev 02.03.2023
Čírka modrokřídlá (Spatula discors) 6.12. Tovačov 06.12.2023
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 12.4. Mutěnice 12.04.2023
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 6.1. Bečva v Přerově 06.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 23.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 14.1. VDNM 14.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 12.4. Mutěnice 12.04.2023
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 7.1. Kvasická štěrkovna 07.01.2023
Kajka mořská (Somateria mollissima) duben Německo 07.05.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 7.1. Kvasická štěrkovna 07.01.2023
Turpan černý (Melanitta nigra) duben Německo 27.04.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. Tovačov 06.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 14.1. VDNM 14.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) 06.06.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. Olomouc 02.01.2023
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 03.05.2023
Rorýs obecný (Apus apus) 30.4. 03.05.2023
Drop velký (Otis tarda) 14.1. Rakousko 14.01.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.4. Tovačov 16.04.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Přerov 01.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 18.1. Břest 18.01.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 9.2. Lednice 09.02.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 12.4. Mutěnice 12.04.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Přerov 01.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 3.4. Záhlinice 03.04.2023
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 16.4. Tovačov 16.04.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.2. Slavkov u Brna 10.02.2023
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 1.3. Záhlinice 02.03.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 6.1. Bečva v Přerově 06.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Záhlinice 07.05.2023
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) duben Německo 27.04.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 12.4. Mutěnice 16.04.2023
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 12.4. Mutěnice 16.04.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 7.1. Věrovany 07.01.2023
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) duben Německo 07.05.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Záhlinice 07.05.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 3.4. Záhlinice 03.04.2023
Koliha velká (Numenius arquata) duben Německo 27.04.2023
Břehouš rudý (Limosa lapponica) listopad Tovačov 06.12.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 23.3. Tovačov 23.03.2023
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) duben Německo 27.04.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 23.3. Tovačov 23.03.2023
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 11.5. Krčmaň 13.05.2023
Jespák šedý (Calidris temminckii) 11.5. Krčmaň 13.05.2023
Jespák písečný (Calidris alba) duben Německo 27.04.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 3.4. Záhlinice 03.04.2023
Jespák mořský (Calidris maritima) duben Německo 27.04.2023
Jespák malý (Calidris minuta) 13.05.2023
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) Krčmaň 20.05.2023
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 10.2. Slavkov u Brna 10.02.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 06.12.2023
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 6.5. Senice na Hané 07.05.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 12.4. Mutěnice 12.04.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 7.1. Záhlinice 07.01.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 23.3. Tovačov 23.03.2023
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Záhlinice 07.05.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 12.4. Mutěnice 12.04.2023
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 3.4. Záhlinice 03.04.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Záhlinice 07.05.2023
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 4.9. Majetín 04.09.2023
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) duben Německo 27.04.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 07.05.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 6.5. Majetín 07.05.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 12.4. Mutěnice 12.04.2023
Racek bouřní (Larus canus) 7.1. Tovačov 07.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 3.4. Záhlinice 03.04.2023
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 3.4. Záhlinice 03.04.2023
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) duben Německo 27.04.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) 17.4. Hustopeče nad Bečvou 17.04.2023
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 6.7. Tovačov 13.07.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) 6.5. Majetín 07.05.2023
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 6.9. Velké Albrechtice 07.09.2023
Alkoun úzkozobý (Uria aalge) duben Německo 27.04.2023
Alka malá (Alca torda) duben Německo 27.04.2023
Buřňák lední (Fulmarus glacialis) duben Německo 27.04.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) 23.3. Záhlinice 23.03.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 1.3. Břest 02.03.2023
Terej bílý (Morus bassanus) duben Německo 27.04.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 14.1. VDNM 14.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 6.5. Záhlinice 07.05.2023
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 12.4. Mutěnice 12.04.2023
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 6.5. Záhlinice 07.05.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 6.5. Záhlinice 07.05.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Volavka červená (Ardea purpurea) 10.9. Kobylí 11.09.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 30.4. 03.05.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 23.3. Záhlinice 23.03.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Bystřička 07.05.2023
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Kozmické louky 30.08.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 28.8. Skaštice 30.08.2023
Orel stepní (Aquila nipalensis) 28.8. Skaštice 30.08.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 18.1. Klentnice 18.01.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 12.1. Kozlovice 12.01.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 23.3. Záhlinice 23.03.2023
Moták stepní (Circus macrourus) 11.10. Spytihněv 12.10.2023
Moták lužní (Circus pygargus) 06.06.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 18.1. Nejdek 18.01.2023
Luňák hnědý (Milvus migrans) 10.4. Bzenec 10.04.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 7.1. Věrovany 07.01.2023
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 25.2. Velké Albrechtice 25.02.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Sýček obecný (Athene noctua) 25.6. Cuxhaven Německo 01.07.2023
Výreček malý (Otus scops) 6.7. Olomouc 07.07.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 3.1. Přerov 04.01.2023
Kalous pustovka (Asio flammeus) 2.1. Olomouc 02.01.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 7.3. Přerov 10.03.2023
Dudek chocholatý (Upupa epops) 1.4. Bzenec 01.04.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Přerov 01.01.2023
Vlha pestrá (Merops apiaster) 4.5. Malá Lipová 07.05.2023
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 10.4. Bzenec 10.04.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 6.1. Přerov 06.01.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 12.1. Přerov 12.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 12.3. Tesák 12.03.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 7.1. Tovačov 07.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 6.1. Přerov 06.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Přerov 01.01.2023
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 16.5. Břest 16.05.2023
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 30.10. Záhlinice 04.11.2023
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 21.5. Havraníky 22.05.2023
Raroh velký (Falco cherrug) 11.09.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.1. Přerov 01.01.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 20.2. Ohrozim 23.02.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 13.5. Oldřichov 13.05.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 5.5. Přerov 07.05.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Přerov 01.01.2023
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 5.6. Jánské lázně 10.06.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Přerov 01.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Přerov 01.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 2.1. Přerov 02.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Přerov 01.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 12.1. Kozlovice 12.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 9.2. Lednice 09.02.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 9.2. Lednice 09.02.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 22.2. Bzenec 23.02.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.3. Slavkov 01.04.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 16.4. Tovačov 16.04.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) 22.2. Bzenec 23.02.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 25.2. Jistebník 25.02.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 20.2. Troubky 23.02.2023
Břehule říční (Riparia riparia) 10.4. Bzenec 10.04.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 31.3. Přerov 31.03.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 1.4. Bzenec 01.04.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 3.1. Přerov 04.01.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 27.4. Přerov 03.05.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 1.4. Bzenec 01.04.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 10.3. Kojetín 10.03.2023
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 4.6. Mumlava 06.06.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 30.4. 03.05.2023
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 6.4. Záhlinice 06.04.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 3.4. Záhlinice 03.04.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 12.4. Mutěnice 12.04.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 13.5. Oldřichov 13.05.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 5.5. Přerov 07.05.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 10.5. Tovačov 13.05.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 12.4. Mutěnice 12.04.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 6.5. Záhlinice 07.05.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 8.2. Lednice 09.02.2023
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 13.5. Bečva 13.05.2023
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 18.5. Pálava 20.05.2023
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 11.4. Přerov 11.04.2023
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 11.4. Přerov 11.04.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 13.3. Přerov 13.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 12.3. Hostýnky 12.03.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. Přerov 02.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 18.1. Klentnice 18.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 9.2. Lednice 09.02.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 12.1. Přerov 12.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 1.3. Lednice 02.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 8.2. Lednice 09.02.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 12.1. Kozlovice 12.01.2023
Kos horský (Turdus torquatus) duben Německo 13.05.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 16.5. Břeclav 20.05.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 29.4. Přerov 03.05.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 29.03.2023
Lejsek malý (Ficedula parva) 6.5. Hostýnky 21.05.2023
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 03.05.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 16.4. Tovačov 16.04.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 1.1. Přerov 01.01.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 1.4. Přerov 01.04.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) duben Německo 27.04.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 29.03.2023
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 10.4. Bzenec 10.04.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 12.04.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.1. Přerov 06.01.2023
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 7.6. Sněžka 07.06.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 7.1. Olomouc 07.01.2023
Konipas luční (Motacilla flava) duben Německo 27.04.2023
Konipas citronový (Motacilla citreola) 16.8. Lipník nad Bečvou 18.08.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 28.2. Přerov 03.03.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 2.3. Břístev 03.03.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) 29.3. Slavkov u Brna 29.03.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) 10.4. Bzenec 10.04.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 13.05.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 13.05.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 12.1. Přerov 12.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 12.1. Kozlovice 12.01.2023
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 7.6. Úpské rašeliniště 07.06.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 7.1. Olomouc 07.01.2023
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 20.1. Dlouhé Stráně 21.05.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 12.3. Tesák 12.03.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1. Olomouc 02.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 13.3. Přerov 13.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 13.05.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. Přerov 06.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 01.04.2023