Jarmila Kačírková - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 11.3. - VDNM 11. 3. 2018
Husa velká (Anser anser) 22.2. - přelet nad Bečvou 23. 2. 2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. - pole u Troubek 2. 1. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) 7.1. - Jadran u Oseka nad Bečvou 7. 1. 2018
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 14.1. - Zámecký rybník v Chropyni 14. 1. 2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 11.3. - VDNM 11. 3. 2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 22.4. 23. 4. 2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 18.2. - Troubecká štěrkovna 19. 2. 2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 31.3. - Chropyně 31. 3. 2018
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 24.3. - Tovačov 31. 3. 2018
Čírka modrá (Anas querquedula) 24.3. - Tovačov 31. 3. 2018
Čírka obecná (Anas crecca) 21.1. - Annínská štěrkovna 21. 1. 2018
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 11.3. - VDNM 11. 3. 2018
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Polák malý (Aythya nyroca) 22.4. 23. 4. 2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Polák kaholka (Aythya marila) 11.3. - VDNM 11. 3. 2018
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Morčák malý (Mergellus albellus) 21.1. - Annínská štěrkovna 21. 1. 2018
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. - Bečva v Oseku 1. 1. 2018
Morčák prostřední (Mergus serrator) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 10.6. - Žehuň 11. 6. 2018
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 4.2. - les u Plešovce 4. 2. 2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. - Lipník nad Bečvou 1. 1. 2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1.1. - Bečva v Lipníku 1. 1. 2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 4.2. - Annínská štěrkovna 11. 3. 2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 25.3. - Kozlovice 31. 3. 2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 31.3. - Chropyně 31. 3. 2018
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 14.4. - Záhlinice, 9.8. - Záhlinice 24. 8. 2018
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 5.5. - Chropyně 5. 5. 2018
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 7.4. - Hodonín 7. 4. 2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. - Bečva v Přerově 1. 1. 2018
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1. - pole u Henčlova 2. 1. 2018
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 17.6. - Lednice 20. 6. 2018
Kormorán malý (MIcrocarbo pygmeus) 17.2. - Gabčíkovo 23. 4. 2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 24.3. - Tovačov 31. 3. 2018
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 20.5. - Hostýnské vrchy 20. 5. 2018
Orel křiklavý (Clanga nipalensis) 23.8. - Kralice na Hané 24. 8. 2018
Orel královský (Aquila heliaca) 13.7. - Soutok 13. 7. 2018
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 30.3. - Kozlovice 31. 3. 2018
Moták pilich (Circus cyaneus) 4.2. - Zářičí 4. 2. 2018
Moták lužní (Circus pygargus) 22.4. 23. 4. 2018
Luňák červený (Milvus milvus) 31.3. - Kozlovice 31. 3. 2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) 5.5. - Zářičí 5. 5. 2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 7.1. - Bečva u Oldřichova 7. 1. 2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 20.1. - Ohrozim 21. 1. 2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 26.8. - Kralice 30. 8. 2018
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. - Troubky 2. 1. 2018
Drop velký (Otis tarda) 22.4. - Rakousko 23. 4. 2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1.4. - Záhlinice 1. 4. 2018
Chřástal polní (Crex crex) 11.7. - Valtice 11. 7. 2018
Chřástal malý (Porzana parva) 14.7. https://youtu.be/lBnI2l_mIus 14. 7. 2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 7.4. - Hodonín 7. 4. 2018
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 31.3. - Kozlovice, 10.6. - Bohdanečský rybník 11. 6. 2018
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 7.4. - Mutěnice 7. 4. 2018
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 7.4. - Mutěnice 7. 4. 2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 11.3. - Kroměříž 11. 3. 2018
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 22.4. 23. 4. 2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 9.8. - Záhlinice 24. 8. 2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 25.3. - Oldřichov, Bečva 31. 3. 2018
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) 22.4. 23. 4. 2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 14.4. - Záhlinice 14. 4. 2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 22.4. 23. 4. 2018
Koliha malá (Numenius phaeopus) 22.4. 23. 4. 2018
Koliha velká (Numenius arquata) 22.4. 23. 4. 2018
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 22.4. 23. 4. 2018
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 7.4. - Mutěnice 7. 4. 2018
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 22.4. 23. 4. 2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 14.4. - Záhlinice 14. 4. 2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 1.4. - Záhlinice 1. 4. 2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 22.4. 23. 4. 2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 14.4. - Záhlinice 14. 4. 2018
Jespák rezavý (Calidris canutus) 9.8. - Záhlinice 24. 8. 2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) 22.4. 23. 4. 2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 7.4. - Mutěnice 7. 4. 2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 14.4. - Záhlinice 14. 4. 2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 31.3. - Chropyně 1. 4. 2018
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. - Annínská štěrkovna 2. 1. 2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.1. - Lýsky 14. 1. 2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 14.1. - Lýsky 14. 1. 2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 18.2. - Annínská štěrkovna 19. 2. 2018
Rybák obecný (Sterna hirundo) 7.4. - Mutěnice 7. 4. 2018
Rybák černý (Chlidonias niger) 6.5. - Tovačov 6. 5. 2018
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Holub doupňák (Columba oenas) 10.2. - Břest 10. 2. 2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 9.3. - Přerov 10. 3. 2018
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 21.4. 23. 4. 2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 14.4. - Záhlinice 14. 4. 2018
Puštík obecný (Strix aluco) 30.1. - Michalov, Přerov 4. 2. 2018
Kalous ušatý (Asio otus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Rorýs obecný (Apus apus) 23,4. - Přerov 23. 4. 2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. - Bečva 1. 1. 2018
Vlha pestrá (Merops apiaster) 29.4. - Bečva u Oldřichova 29. 4. 2018
Dudek chocholatý (Upupa epops) 1.4. - Bzenec 1. 4. 2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 6.4. - Kozlovice 7. 4. 2018
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 7.1. - Přerov 7. 1. 2018
Strakapoud malý (Dryobates minor) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 12.1. - Přerov 14. 1. 2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 12.2. - Chvalčov 13. 2. 2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1. - zahrady pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Žluna šedá (Picus canus) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. - Přerov 2. 1. 2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 15.8. - Břest 24. 8. 2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 20.1. - Ohrozim 21. 1. 2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 29.4. - Oldřichov 29. 4. 2018
Raroh velký (Falco cherrug) 23.8. - Kralice na Hané 24. 8. 2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 8.5. - Přerov 8. 5. 2018
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 14.1. - Citov 14. 1. 2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 25.4. - Kozlovice 25. 4. 2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. - Chvalčov 1. 1. 2018
Straka obecná (Pica pica) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018
Krkavec velký (Corvus corax) 4.2. - Plešovec 4. 2. 2018
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1. - zahrada pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1.1. - Chvalčov 1. 1. 2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) 1.5. - Hostýnky 1. 5. 2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 31.3. - Chropyně 31. 3. 2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 14.4. - Záhlinice 14. 4. 2018
Skřivan lesní (Lullula arborea) 1.4. - Bzenec 1. 4. 2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 3.2. - Lhota Rapotina 4. 2. 2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 21.1. - Troubky 21. 1. 2018
Břehule říční (Riparia riparia) 15.4. - Bečva u Grymova 15. 4. 2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4. - Záhlinice 2. 4. 2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 2.4. - Troubecká štěrkovna 2. 4. 2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1.- zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 6.4. - Kozlovice 7. 4. 2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 30.1. - zahrádky pod Kozlovicemi 4. 2. 2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 22.4. 23. 4. 2018
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 8. a 9. 6. - Harrachov 11. 6. 2018
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 14.4. - Záhlinice 14. 4. 2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 14.4. - Záhlinice 14. 4. 2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 22.4. 23. 4. 2018
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 5.5. - Oldřichov 5. 5. 2018
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 3.5. - Kozlovice 3. 5. 2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 8.5. - Bečva 8. 5. 2018
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 29.4. - Bečva 29. 4. 2018
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 7.4. - Mutěnice 7. 4. 2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 10.3. - zahrádky pod Kozlovicemi 10. 3. 2018
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 13.4. - Kozlovice 14. 4. 2018
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 6.5. - Přerov 6. 5. 2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 8.4. - Přerov 8. 4. 2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 22.4. 23. 4. 2018
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 14.4. - Chvalčov 14. 4. 2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1. - Chvalčov 1. 1. 2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.- zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 12.2. - Chvalčov 13. 2. 2018
Špaček růžový (Pastor roseus) 24.5. - Krčmaň 24. 5. 2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 9.3. - Přerov 10. 3. 2018
Kos horský (Turdus torquatus) 9.6. - Obří důl v Krkonoších 11. 6. 2018
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 18.3. - zahrádky pod Kozlovicemi 18. 3. 2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 9.3. - Přerov 10. 3. 2018
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 4.2. - Chropyně 4. 2. 2018
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 29.4. - Oldřichov 29. 4. 2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Slavík modráček (Luscinia svecica) 1.4. - Záhlinice 1. 4. 2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 29.4. - Bečva 29. 4. 2018
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 8.4. - Tovačov 8. 4. 2018
Lejsek malý (Ficedula parva) 1.5. - Hostýnky 1. 5. 2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 5.1. - Přerov 5. 1. 2018
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 7.4. - Kozlovice 7. 4. 2018
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 22.4. 23. 4. 2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 24.3. - Oldřichov 31. 3. 2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 26.5. - Majetín 26. 5. 2018
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 12.2. - Chvalčov 13. 2. 2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 9.6. - Sněžka 11. 6. 2018
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 2.1. - zahrady pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Konipas luční (Motacilla flava) 7.4. - Mutěnice 7. 4. 2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 2.1. - Tovačov 2. 1. 2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 30.1. - Přerov 4. 2. 2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 18.2. - Břeclav 20. 2. 2018
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 21.4. 23. 4. 2018
Linduška horská (Anthus spinoletta) 7.4. - Mutěnice 7. 4. 2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 2.1. - zahrada pod Kozlovicemi 2. 1. 2018
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2018
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 9.6. - Úpské rašeliniště v Krkonoších 11. 6. 2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 21.1. - Břest 22. 1. 2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 2.1. - Annín 2. 1. 2018
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 9.6. - Úpské rašeliniště v Krkonoších 11. 6. 2018
Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni) 18.2. - Břest 19. 2. 2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 9.6. - Obří důl v Krkonoších 11. 6. 2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 10.3. - zahrada pod Kozlovicemi 10. 3. 2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. - zahrada pod Kozlovicemi 1. 1. 2018
Strnad luční (Emberiza calandra) 10.6. - Žehuňský rybník 11. 6. 2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. - Přerov 6. 1. 2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 31.3. - Chropyně 31. 3. 2018
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 10.2. - 11 ex - Břest 10. 2. 2018