Martin Lazarovič - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška velká (Branta canadensis) 22.12. 2016 Písek - http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=4488684 22.12.2016
Husa velká (Anser anser) 25.04.2012
Husa polní (Anser fabalis) 25.04.2012
Husa tundrová (Anser serrirostris) 23.07.2018
Husa běločelá (Anser albifrons) 25.04.2012
Labuť velká (Cygnus olor) 25.04.2012
Labuť malá (Cygnus columbianus) 13.2. 2014 České Budějovice FK akceptováno (FK 26/2015) 15.02.2014
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 27.1.2012, České Budějovice 25.07.2016
Husice liščí (Tadorna tadorna) 25.04.2012
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 25.04.2012
Čírka modrá (Spatula querquedula) 25.04.2012
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 25.04.2012
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 25.04.2012
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 25.04.2012
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 25.04.2012
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 19.1. 2016, Čejkovice 25.07.2016
Čírka obecná (Anas crecca) 25.04.2012
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 25.04.2012
Polák velký (Aythya ferina) 25.04.2012
Polák malý (Aythya nyroca) 30.11.2014
Polák proužkozobý (Aythya collaris) 30.10. 2019, Služebný rybník (https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=8200428) 31.10.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 25.04.2012
Polák kaholka (Aythya marila) 4.2., VDNM II 06.02.2017
Kajka mořská (Somateria mollissima) 29.12. 2018, jezero Milada 29.12.2018
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 26.12. 2013, Čežárka (Vodňany) 25.07.2016
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 18.12. 2014, Řežabinec 25.07.2016
Hohol severní (Bucephala clangula) 12.4.2011, Nový Vrbenský rybník 25.07.2016
Morčák malý (Mergellus albellus) 18.2. 2014, Vrbenské rybníky 25.07.2016
Morčák velký (Mergus merganser) 25.04.2012
Morčák prostřední (Mergus serrator) 30.11. 2014, Řežabinec 25.07.2016
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 25.04.2012
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 16.01.2014
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 25.04.2012
Koroptev polní (Perdix perdix) 25.04.2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 25.04.2012
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 25.04.2012
Rorýs obecný (Apus apus) 25.04.2012
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 25.04.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 25.04.2012
Holub doupňák (Columba oenas) 25.04.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 25.04.2012
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 25.04.2012
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 25.04.2012
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 25.04.2012
Chřástal polní (Crex crex) 25.04.2012
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 30.5. 2015, Záhvozdí 25.07.2016
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 25.04.2012
Lyska černá (Fulica atra) 25.04.2012
Jeřáb popelavý (Grus grus) 25.04.2012
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 25.04.2012
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 25.04.2012
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 25.04.2012
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 20.5. 2012, Vrbenské rybníky 25.07.2016
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 7.8. 2015, Knížecí rybník 08.08.2015
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 25.04.2012
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 12.4.2011, Dasný - FK akceptováno (FK 10/2011) 25.07.2016
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 9.11. 2013, Horusický rybník 10.11.2013
Kulík říční (Charadrius dubius) 25.04.2012
Koliha malá (Numenius phaeopus) 7.8. 2015, Volešek 08.08.2015
Koliha velká (Numenius arquata) 25.04.2012
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 22.9. 2018, ryb. Nadvesný 23.09.2018
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 15.5. 2015, Dívčice 25.07.2016
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 25.04.2012
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 27.7. 2017, Dasenský ryb. http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=5666745 29.07.2017
Jespák šedý (Calidris temminckii) 15.5. 2015, Dívčice 25.07.2016
Jespák obecný (Calidris alpina) 15.05.2015
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 29.9. 2016, Knížecí ryb. http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=1462808 30.09.2016
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 25.04.2012
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.04.2012
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 25.04.2012
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 14.9. 2013, Dehtář 25.07.2016
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 15.5. 2015, Dívčice 25.07.2016
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 14.9. 2013, Dehtář 25.07.2016
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 25.04.2012
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 25.04.2012
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 25.04.2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 25.04.2012
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 14.7. 2017 Koclířov (Lomnice na Lužnicí) http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=5649706 17.07.2017
Racek bouřní (Larus canus) 22.11. 2018, Olšina 22.11.2018
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 20.05.2012
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 25.04.2012
Racek středomořský (Larus michahellis) 20.05.2012
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 30.11. 2014, Dřemlinský rybník 25.07.2016
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 1.5. 2014, Olšina 25.07.2016
Rybák obecný (Sterna hirundo) 25.04.2012
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 25.04.2012
Rybák černý (Chlidonias niger) 25.04.2012
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) 30.10. 2019 Horusický rybník 31.10.2019
Potáplice malá (Gavia stellata) 15.11. 2017, Horní Planá 16.11.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 25.04.2012
Potáplice lední (Gavia immer) 29.12. 2018, jezero Milada 29.12.2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 25.04.2012
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 25.04.2012
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 25.04.2012
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 19.9. 2015, Čejkovice - http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=1028394 25.07.2016
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 25.04.2012
Bukač velký (Botaurus stellaris) 20.5. 2012, Vrbenské rybníky 25.07.2016
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 3.8. 2015, Řežabinec 04.08.2015
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 25.04.2012
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 28.7. 2016, Vrbenské rybníky - http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=1422971 28.07.2016
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 9.5. 2016, Čejkovice - http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=1271796 25.07.2016
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 25.04.2012
Volavka červená (Ardea purpurea) 25.04.2012
Volavka bílá (Ardea alba) 25.04.2012
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 25.04.2012
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 25.04.2012
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 23.5. 2012, Záhvozdí 25.07.2016
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 28.4. 2012, Stožec 25.07.2016
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 25.04.2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 25.04.2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) 25.04.2012
Moták pilich (Circus cyaneus) 25.04.2012
Moták stepní (Circus macrourus) Info s fotografií brzo doplním. 27.05.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 25.04.2012
Luňák červený (Milvus milvus) 25.04.2012
Luňák hnědý (Milvus migrans) 25.04.2012
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 25.04.2012
Káně rousná (Buteo lagopus) 25.04.2012
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 21.12. 2014 Vlachovo Březí FK neakceptováno (č.j. 40/2015), poté 21.10. 2015 Dolní Třebonín FK akceptováno (č.j. 108/2015) 23.12.2014
Káně lesní (Buteo buteo) 25.04.2012
Sýc rousný (Aegolius funereus) 25.04.2012
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 8.7. 2011, Volary 25.07.2016
Kalous ušatý (Asio otus) 25.04.2012
Kalous pustovka (Asio flammeus) 25.04.2012
Výr velký (Bubo bubo) 17.2. 2013, Budkov 25.07.2016
Puštík obecný (Strix aluco) 18.2. 2014, Budkov 25.07.2016
Puštík bělavý (Strix uralensis) 1.10. 2011, Chlum 25.07.2016
Dudek chocholatý (Upupa epops) 25.04.2012
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 25.04.2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) 25.04.2012
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 25.04.2012
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 25.04.2012
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 25.04.2012
Strakapoud malý (Dryobates minor) 1.10. 2011, Dobrá 25.07.2016
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 25.04.2012
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 25.04.2012
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 7.4. 2014, Arnoštov 25.07.2016
Datel černý (Dryocopus  martius) 25.04.2012
Žluna zelená (Picus viridis) 25.04.2012
Žluna šedá (Picus canus) 25.04.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 25.04.2012
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 29.8. 2015, Budkov - http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=1014156 25.07.2016
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 27.11. 2015, Kamenný Újezd 25.07.2016
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.04.2012
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 25.04.2012
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 25.04.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 25.04.2012
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 25.04.2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 25.04.2012
Straka obecná (Pica pica) 25.04.2012
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 25.04.2012
Kavka obecná (Coloeus monedula) 25.04.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) 25.04.2012
Vrána černá (Corvus corone) 25.04.2012
Vrána šedá (Corvus cornix) 25.04.2012
Krkavec velký (Corvus corax) 25.04.2012
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 25.04.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 25.04.2012
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 25.04.2012
Sýkora babka (Poecile palustris) 25.04.2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) 25.04.2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 25.04.2012
Sýkora koňadra (Parus major) 25.04.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 25.04.2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 25.04.2012
Skřivan lesní (Lullula arborea) 25.04.2012
Skřivan polní (Alauda arvensis) 25.04.2012
Břehule říční (Riparia riparia) 25.04.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 25.04.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 25.04.2012
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 25.04.2012
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 25.04.2012
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 25.04.2012
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.04.2012
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 6.6. 2017 Smrčina 08.06.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 25.04.2012
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 25.04.2012
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 25.04.2012
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 25.04.2012
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 25.04.2012
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 25.04.2012
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 25.04.2012
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 25.04.2012
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 25.04.2012
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 25.04.2012
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 11.5. 2011, Pěkná 25.07.2016
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 25.04.2012
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) 19.2. 2019, Plechý - http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=7345039 20.02.2019
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 25.04.2012
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 25.04.2012
Králíček obecný (Regulus regulus) 25.04.2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 25.04.2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) 25.04.2012
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 5.2. 2017 Lom Klentnice 06.02.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 25.04.2012
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 25.04.2012
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 25.04.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 25.04.2012
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 25.04.2012
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 28.1. 2014, Budkov 25.07.2016
Kos černý (Turdus merula) 25.04.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 25.04.2012
Kos horský (Turdus torquatus) 25.04.2012
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 25.04.2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 25.04.2012
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 25.04.2012
Slavík modráček (Luscinia svecica) 25.04.2012
Lejsek malý (Ficedula parva) 2.6. 2014, Šumava 25.07.2016
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 23.5. 2011, Želnava 25.07.2016
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 26.4. 2016, Vrbenské rybníky 25.07.2016
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 25.04.2012
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 25.04.2012
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 25.04.2012
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 23.5. 2011, Záhvozdí 25.07.2016
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 25.04.2012
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 25.04.2012
Vrabec polní (Passer montanus) 25.04.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) 25.04.2012
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 25.04.2012
Konipas luční (Motacilla flava) 25.04.2012
Konipas horský (Motacilla cinerea) 25.04.2012
Konipas bílý (Motacilla alba) 25.04.2012
Linduška luční (Anthus pratensis) 14.06.2015
Linduška lesní (Anthus trivialis) 25.04.2012
Linduška horská (Anthus spinoletta) 28.5. 2011, Březník 25.07.2016
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 25.04.2012
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 25.04.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 25.04.2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 25.04.2012
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 25.04.2012
Zvonek zelený (Chloris chloris) 25.04.2012
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 31.1. 2015, Drnholec 25.07.2016
Konopka obecná (Linaria cannabina) 25.04.2012
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 25.04.2012
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 25.04.2012
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 25.04.2012
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 25.04.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 25.04.2012
Čížek lesní (Spinus spinus) 25.04.2012
Strnad luční (Emberiza calandra) 10.7. 2015, střelnice na Jablonci 11.07.2015
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 25.04.2012
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 5.7. 2013, Občov 25.07.2016
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 5.2. 2017, Citov (http://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=5215929) 06.02.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 25.04.2012