Jiří Hlaváč - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 1. 8. 2018